Osmanlı Türkçesi Dersleri - Altıncı Ders: Se(ث) - Sin(س) - Sad(ص)
- Peltek (Se) de denile (Se) ث harfi sadece Arapça kökenli kelimelerde kullanılır. 
Türkçe kelimelerde asla kullanılmaz.
- Türkçe kelimelerde (Sin) س harfi ince okunurken (Sad) ص harfi kalın okunur.
- Arapça ve Farsça kelimelerde ise dilin kurallarına göre ince veya kalın okunabilir.