Osmanlı Türkçesi Dersleri - Yedinci Ders: Ha(ح)-Hı(خ)-He(ه)
- Noktalı (Hı) خ harfi tıpkı (Se) ث harfi gibi Türkçe kelimelerde kullanılmaz. Arapça
ve Farsça kelimelerde kullanılan bu harf (Ha) gibi okunur.
- Türkçe kelimelerde (Ha) ح harfi kalın olarak okunur. Arapça ve Farsça kelimelerde
ise o dilin kurallarına göre okunur.
- Türkçe kelimelerde (He) ه harfi ince olarak okunur. Ayrıca (He) harfi özellikle
kelime sonlarında (e) ve bazen de (a) sesini karşılar. Biz buna okutucu (He) diyoruz.
- Okutucu (He) ه kendisinden sonra gelen harfle birleşmez.