Osmanlı Türkçesi Dersleri - Sekizinci Ders: Zel(ذ) - Dad(ض) - Zı(ظ) - Ze(ز) - Je(ژ)
- Arapça kelimelerde kullanılan (Zel) ذ , (Dad) ض ve (Zı) ظ harfleri Türkçe kökenli
kelimelerde kullanılmazlar.
- (Zel) ذ harfine peltek (Ze) de denir. Fakat Osmanlıcada okunurken normal (Ze) ز olarak
okunur.
- (Je) ژ harfi (Ze) ز harfinin üç noktalı halidir ve bize bu harf Fars alfabesinden geçmiştir.
Türkçe kelimelerde kullanılmayan bu harf ya Fars kökenli kelimelerde veya dilimize Batı
dillerinden geçmiş kelimelerde kullanılır.
- (Dad ) ض ve (Zı) ظ harfleri Arapçada kullanıldığı gibi Farsçada da kullanılmıştır. Fakat
Farslar (Dad) harfini mahreçten dolayı (Zad) olarak isimlendirmişler ve kalın ((Za) olarak
seslendirmişlerdir. Bundan dolayı Osmanlıcada (Dad) harfiyle yazılmış kelimelerin bir
kısmı (Da) sesiyle okunurken, bir kısmı da (Za) sesiyle okunmuştur.
- Türkçe kelimelerin yazımında ze sesini sadece (Ze) ز harfi karşılar.