Osmanlı Türkçesi Dersleri - Onuncu Ders: Ayın (ع)

- (Ayın) ع harfi Arapçaya mahsus bir harftir. Türkçe kökenli kelimelerde asla kullanılmaz.
- Arapça kelimelerde (a,ı,i,o,ö,u,ü) seslerinin hepsini karşılar.
- Kelimelerin sonunda yer alırsa cezimli okunur ve kesme işareti ile ifade edilir.