Osmanlı Türkçesi Dersleri - Onuncu Ders: Şın(ش) - Fe(ف ) - Mim(م) - Nun(ن)