Osmanlı Türkçesi Dersleri - Dokuzuncu  Ders: Kaf (ق) - Gayn(غ) - Arabî Kef(ك) - Farsî Kef(ک) - Yayî Kef(گ) - Türkî Kef(ڭ)
- Osmanlı Türkçesinde kalın (ka) sesini (kaf) ق harfi verirken ince (ke) sesini (kef) ك harfi vermektedir.
- Osmanlı Türkçesinde kalın (ga - ğa) seslerini (gayn) غ harfi verirken ince (ge ) sesini
- (Farsi Kef) گ ,( ğe) sesini (Yayi Kef) harfi vermektedir.
- (Yayi Kef) aslında ayrı bir harf olmayıp (Kef) harfinin kullanıldığı bazı Türkçe kelimelerin telaffuzunda kullanılır.
- Çoğu zaman گ ve harflerindeki çizgiler kullanılmaz. Bu kelimenin
yanlış yazıldığını göstermez.
- (Kafi Nuni), (Nazal Ne), (Sağır Kaf) da denilen (Türki Kef) ڭ (Nun) harfi gibi okunursa da asıl söylenişi genizdendir. Türkçe kelimelerde kullanılan bu harf kelimelerin başında bulunmaz. Daha çok tamlamalarda, mülkiyet bildiren eklerde ve bazı kelimelerin yazımında kullanılır. Kullanıldığı kelimelerde (Türkî Kef)in noktaları çoğu kez gösterilmeyebilir.
- (Kef) Harfinin (Vav) gibi okunduğu birkaç istisna kelime de vardır. Buna (Vavi Kef) de denir.