HECE DÜŞMESİ (ÜNLÜ SES DÜŞMESİ)
Türkçe'de sözcüklerin özelliğinden ya da söyleyiş kolaylığından kaynaklanan hece düşmesi olayına rastlanır. Bu olgu üç nedenden kaynaklanır:

1. Kimi sözcükler sonlarına ünlü ile başlayan bir ek ya da sözcük (bileşik sözcüklerde) geldiğinde zayıf olan orta hecelerini (ünlülerini) yitirirler.

Bu oluşum yazıya da geçer. Buna uyulmazsa yazım yanlışı yapılmış olur.

Örnekler :
Akıl        ®      aklım
Şehir      ®      şehre
Nehir     ®      nehrin
Beyin     ®     beynimiz
Göğüs    ®     göğsünde
Boyun    ®      boynumuz
Burun    ®      burnu
Devir     ®      devrim
Kıvır      ®      kıvrıntı
Zehir     ®     zehrolmak
Kayıp    ®      kaybolmak
Hapis    ®     hapsetmek
Şükür    ®     şükretmek
Zulüm   ®     zülmetmek

2. Bileşik sözcüklerin oluşumu sırasında iki ünlü yan yana gelirse, bu ünlülerden biri ya da bir ünlüyle bir ünsüz düşer. Buna "ünlü aşınması" da denir.   Bu özellik yazıya geçebilir.

Örnekler :
Ne için          ®     niçin
Ne asıl           ®     nasıl
Pazar ertesi   ®    Pazartesi
Cuma ertesi  ®   Cumartesi
Kahve altı      ®   kahvaltı
Bu arada       ®    burada
Şu arada       ®    şurada

Uyarı :
Bileşik sözcük kurallarıyla oluşmuş; ancak ölçü zorlamasından ya da söyleyiş kolaylığından kaynaklanan ünlü düşmeleri de gözlenir. Bunlar da yazıya geçebilir.

Örnekler :
"Karac'oğlan der ki n'oldum, n'olayım"
-  N'aber ?
-  N'olsun.

Uyarı :
Ünsüzle biten sözcüklerin sonlarına eklenen  "ile"  sözcüğünün  "i" ünlüsü düşer; ünlüyle biten sözcüklerde ise "y" ünsüzüne dönüşür.
Örnekler :
Sen ile ben               ®   senle ben
Kitap ile                    ®  kitapla
Gül ile bülbül           ®  gülle bülbül
Para ile                     ®  parayla
Sıra ile                      ®  sırayla
Göz ile                      ®  gözle

Uyarı :
Ek fiilin "i" kökü de kimi sözcüklerde düşer; kimilerinde "y" ünsüzüne dönüşür. Bunlar da yazıya geçebilir.

Örnekler :
Akıllı  idi           ®   akıllıydı
Doğru  idi         ®   doğruydu
Gelmiş  idi        ®   gelmişti
Biliyor  idi         ®   biliyordu
Kitap  idi           ®   kitaptı

3. Kimi sözcüklerde söyleyiş kolaylığından kaynaklanan ünlü düşmeleri gözlenir. Buna "aşınma" da denir.

Buraya        ®    burda
Şura             ®    şurda
Orada          ®    orda