ÜNLÜ SESLERİN DARALMASI
Sözcüklerin sonlarında bulunan geniş ünlüler (a, e) özellikle “-yor” ekinin darlaştırıcı özelliğinden dolayı daralarak, ı, i, u, ü dar ünlülerine dönüşür. Buna ünlü daralması denir.

bekl-e-yor        ®      bekl-i-yor
kalm-a-yor        ®     kalm-ı-yor
özl-e-yor        ®        özl-ü-yor
soll-a-yor        ®       soll-u-yor

örneklerinde bu daralma görülmektedir. “-yor” ekin den başka bir ekin ya da sesin darlaştırma özelliği yoktur. Ancak tek heceli olan “de- , ye-” fiilleri, kendinden sonra gelen “y” sesinden dolayı darlaşabilir.

de - yor        ®        di - yor
de - yerek    ®        di - yerek
de - yen       ®        di - yen

Ancak bazen darlaşma olmayabilir.

de - y - ince        ®        de - y - ince