ÜNSÜZ BENZEŞMESİ
Türkçe'de kimi sözcüklerden sonra gelen ekler sözcüğün sonundaki "k" ünsüzünün düşmesine neden olur. buna "ünsüz düşmesi" denir.

       Örnekler :

Bebek -çik          ®      bebecik
Küçük - çük        ®      küçücük
Büyük - cek        ®      büyücek
Yaprak  -çık        ®      yapracık
İnek -çik              ®      inecik
Ayak çık              ®      ayacık
Minik - çik           ®       minicik