YENİ ÜNİVERSİTEYE GİRŞ SİSTEMİNİN BİLİNMESİ GEREKEN NOKTALARI

 

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) 2010 yılından itibaren uygulanmak üzere yükseköğretime geçişte uygulanacak sınav sistemi ile ilgili yeni düzenlemeler yapılmıştır.

 

2009 ve öncesinde uygulanan ÖSS, iki temel bölümden oluşan bir sınavdı. Birinci bölüm liselerde görülen ortak derslerin testlerini, ikinci bölüm ise alan derslerinin testlerini içeriyordu.

 

2010 yılından itibaren uygulanacak olan yeni sınav sistemi ise iki aşamadır:

1. Aşama: Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

2. Aşama: Lisansa Yerleştirme Sınavları (LYS)

YGS, mevcut ÖSS’deki birinci bölüme, LYS ise mevcut ÖSS’deki ikinci bölüme karşılık gelmektedir.

 

GENEL AMAÇLAR:

 

§         Ders grupları yerine ders başarılarını ölçmek: Fen Bilimleri gibi ders grubu başarısı yerine, Fizik, Kimya, Biyoloji gibi derslerin başarıları ayrı ayrı ölçülebilecektir.

§         Puanların eşit koşullarda elde edilmiş ve karşılaştırılabilir ölçütlerde olmasını sağlamak: Bunun için adaylara, her dersin sorularını cevaplamak için sınırlı bir süre verilecektir. Daha önce adaylar, farklı sayılarda soru çözdükleri için testlere eşit zaman ayırmamaktaydı. Yeni sistem ile buna bir sınırlama getirilmiş ve süreler eşitlenmiştir.

§         Birbirleriyle ilişkili birkaç dersin sorularının cevaplanmasını sağlamak: 2009 ve öncesinde, her sınavda, adaylardan 10–15 dersin sorularının cevaplanması istenmekteydi. Yeni sitem ile birbirleriyle ilgili birkaç dersin sorularının cevaplanması yeterli olacaktır.

§         Puan türlerini artırmak: Puan türlerinin azlığından dolayı bazı bölümlere ideal öğrencilerin alınmasında sıkıntı yaşanmaktaydı. Örneği; bir Tıp öğrencisinin Fizik bilgisi yerine daha çok Kimya ve Biyoloji bilgisine ihtiyacı varken, bunun ayrımı yapılmamaktaydı. Yeni sınav sistemi, bu tip detayları da göz önünde bulundurabilecek çok sayıda puan türünü ortaya çıkaracaktır.

§         İleride açık uçlu soruların da sınavlara ilave edilmesini sağlamak: Dünya genelinde çoktan seçmeli sınav uygulaması yapan çok az sayıda ülke kaldığı dile getirilmiş ve yakın gelecekte çoktan seçmeli soruların yanında, açık uçlu soruların olması gerektiği vurgulanmıştır. Bu yaklaşım, 2. aşama sınavında yer alacak olup, 3 yıllık bir süre sonrasında yöntemin uygulanabileceği öngörülmüştür.

 

Yükseköğretime Giriş Sınavı (YGS) Nasıl Bir Sınav?

 

I. aşama, Yükseköğretim Geçiş Sınavı (YGS), bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında okuyan veya bir ortaöğretim kurumunu bitirmiş olup, yükseköğretim programına geçmek isteyen tüm öğrencilerin katılmak zorunda olduğu ve Lisansa Yerleştirme Sınavlarına (LYS) katılacak öğrencilerin belirlendiği bir sınavdır.

 

YGS, ÖSS’nin birinci bölümünde olduğu gibi ortak derslerin testlerinden oluşacaktır. Kısaca 9. sınıf derslerinin ağırlıklı olduğu, mantık ve muhakeme gücüne dayalı sorulardan oluşan, bilgi ağırlıklı soruların nispeten az olduğu bir sınavdır.

 

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) Testleri Ve Müfredat İçerikleri

 

TESTİN ADI

TESTİN MÜFREDAT İÇERİĞİ

Türkçe (Dil ve Anlatım) Testi

Ortaöğretimde ortak olarak okutulan Dil ve Anlatım dersi müfredatından sorular yer alacaktır.

Temel Matematik Testi

Bu testte, ortaöğretim kurumlarının 9. sınıflarında ortak matematik dersi müfredatı ile ilköğretim 7. ve 8. sınıflarda okutulan Geometri konularından sorular yer alacaktır.

Sosyal Bilimler Testi

Bu testte ortaöğretim kurumlarının 9. ve 10. sınıflarında okutulan ortak Tarih dersi, 11. sınıflarında ortak okutulan İnkılap Tarihi dersi, 9. ve 10. sınıflarda ortak okutulan Coğrafya dersi ile 11. sınıfta ortak okutulan Felsefe dersine ait sorular yer alacaktır.

Fen Bilimleri Testi

Bu testte, ortaöğretim kurumları 9. sınıflarında ortak okutulan Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerine ait sorular yer alacaktır.

 

LİSANSA YERLEŞTİRME SINAVLARI (LYS)

 

LYS (Lisansa Yerleştirme Sınavları), ders bilgi ve yeteneklerini ölçen ve Açıköğretim dışındaki örgün lisans programlarına yerleşmede esas alınacak başarı puanlarını belirleyen sınavdır.

 

Bu sınav da 2009 ve öncesindeki ÖSS’nin ikinci bölümündeki testlere benzeyen testlere benzeyecektir. LYS’nin ÖSS’den en önemli farkı, her sınavın ayrı bir oturumda yapılacak olmasıdır. ÖSYM Başkanı’nın açıklamalarına göre, öğrenciler isterlerse tüm LYS’lere katılabilirler. Adaylar eğer yabancı dil sınavına da gireceklerse en çok 5 sınav oturumuna katılacaklardır. Bir diğer farklılık ise, bu testlerin soru sayılarının eskiye göre daha fazla olmasıdır.

 

LYS bir arada bulunan testlerden değil, birbirinden ayrı ve farklı zamanlarda uygulanacak olan 5 sınavdan oluşmaktadır. 2009 ve öncesinde uygulanan ÖSS’nin ikinci bölümünde 4 test vardı. Bunlar Edebiyat-Sosyal Bilimler, Sosyal Bilimler–2, Matematik–2 ve Fen Bilimleri–2 testleriydi. Yeni sistemde uygulanması düşünülen LYS’de bu testlerin her biri ayrı bir sınav haline getirildi. Daha açık ifadesiyle, Kimya kitapçıkları dağıtılacak, Kimya testinin süresi dolduğunda kitapçıklar toplanacak, başka bir testin kitapçıkları dağıtılacak.

 

§         Tüm sınavlar, kesin olmamakla birlikte 80–100 soru civarında olacaktır.

§         YGS başarısının LYS puanı üzerindeki ağırlığı %35–40 dolaylarında olacaktır.

 

Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS)

1.      Matematik-Geometri Sınavı (LYS–1)

2.      Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji) Sınavı (LYS–2)

3.      Türk Dili ve Edebiyatı – Coğrafya Sınavı (LYS–3)

4.      Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya–2, Felsefe Grubu (LYS–4)

5.      Yabancı Dil Sınavı (LYS–5)

 

LYS’de Hesaplanacak Puan Türleri

Lisansa Yerleştirme Sınavları sonunda 4 değişik puan hesaplanacaktır. Bu puanlar şunlardır:

1.      Matematik-Fen (MF) puanı

2.      Türkçe-Matematik (TM) puanı

3.      Türkçe-Sosyal (TS) puanı

4.      Yabancı Dil puanı
 
Milimetrik Yayınları 2009-2010 Okul Kataloğu'ndan alınmıştır.
Comments