ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA EDEBİYATI - Test 1

1.     

Aşağıdaki sanatçı-eser-tür eşleştirmelerin­den hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A)   SanatçıBedri Rahmi – Eyüboğlu Karadut – Şiir

B)   Necati Cumalı – Boş Beşik – Tiyatro

C)   Cengiz Aytmatov – Dişi Kurdun Rüyaları – Roman                

D)   Orhan Kemal – Esir Şehrin insanları – Roman

E)   Haldun Taner - Keşanlı Ali Destanı – Tiyatro 

2.      

Hint edebiyatı, Bu ülke, Ümrandan Uygarlığa, Kırk Ambar, Mağaradakiler, Bir Dünyanın Eşğinde, Jurnal.

Yukarıda sayılan eserler, aşağıdaki yazarlar­dan hangisine aittir?

A) Cemil Meriç                  

B) Mehmet kaplan

C) Suut Kemal Yetkin       

D) Nurullah Ataç

E) Haldun Taner 

3.      

1915-1995 yılları arasında yaşayan , toplu­mun yergiye elverişli olaylarını, mizahi bir dille anlatmıştır. Eserlerinin birçoğu Türk sinemasına da uyarlanmıştır. Eserleri arasında Fil Hamdi, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Zübük sayılabilir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)   Necati Cumalı

B)   Aziz Nesin

C)   Rıfat İlgaz

D)   Bedri Rahmi Eyüboğlu

E)   Turgut Uyar 

4.       

Mavi ya da Maviciler adıyla tanınan toplumcu gerçekçi şiir akımını başlattı. Şiire yeni bir ses düzeni, taşkın, coşkulu bir anlatım ve kendine özgü bir duyarlılık getirdi. Sisler Bulvarı, Yağ­mur Kaçağı, Ben Sana Mecburum şiir kitapların­daki şiirleriyle genç şair kuşağını etkiledi. Yasak Sevişmek, Elde Var Hüzün kitaplarındaki şiirle­rinde divan şiiri ve şarkılarından da yararlandı.

Yukarıda söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Attila İlhan                         

B) Kemal Tahir

C) Orhan Kemal                    

D) Edip Cansever

E) Orhan Veli Kanık 

5.       

Çocukluğu Rus emperyalizminin çileleriyle do­ludur. Alman-Rus savaşlarında, Almanlara esir düşmüş, daha sonra halen yaşadığı Londra'ya yerleşmiştir. 1920 yılında Kırım'da doğan yazar Kırım Türklerindendir. Eserlerinde Kırım Türkle­rinin dramını anlatır. Korkunç Yıllar, O Toprak­lar Bizimdi, Anneme Mektuplar romanlarından sadece birkaçıdır.

Bu parçada tanıtılan sanatçımız, aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Mehmet Aslan                

B) Cengiz Aytmatov

C) Osman Türkay               

D) Cengiz Dağcı

E) Haldun Taner 

6.       

Şiirin yanı sıra gülmece ağırlıklı eserleriyle ta­nındı. Türk sinema tarihinin en çok izleyiciye ulaşan filmlerinden olan Hababam Sınıfı serisi­nin yazarıdır. 1911 yılında Kastamonu'nun Ci­de ilçesinde doğan sanatçı 1993'te İstanbul'da hayata gözlerini yummuştur.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakiler­den hangisidir?

A) Rıfat Ilgaz                               

B) Aziz Nesin

C) Attilla İlhan                              

D) Cemil Meriç

E) Cengiz Dağcı

7.

1928 yılında doğan yazar, eserlerinde Kırgız Türklerinin hayatlarını anlatır. Halkın inançları ve ünlü Kırgız destanı Manas'taki motifler onun ilham kaynaklarındandır. Eserlerinde yeryüzün­deki Türk topluluklarının kültür, inanç ve gele­neklerini işler. "Gün Uzar Yüzyıl Olur" ve "Gül­sarı" adlı romanları dünyanın en çok okunan ve bütün dünya dillerine çevrilen eserleri arasında­dır. Bütün dünya dillerine çevrilen eserleri ara­sında "Selvi Boylum Al Yazmalım, Dişi Kurdun Rüyaları, Beyaz Gemi" vb. vardır. Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Cengiz Dağcı

B)   Cengiz Aytmatov

C)   Bahtiyar Vahapzade

D)   M. Hüseyin Şehriyar

E)   İsmail Gaspıralı 

8.

1918 ile 1994 yılları arasında yaşayan yazarı­mız, toplumsal gerçekçiliğin karşısına bireysel ve sanatsal gerçeklikle çıkmıştır. Romanları arasında Küçük Ağa, İbişin Rüyası, Osmancık, Yağmur Beklerken sayılabilir. Yukarıda tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Peyami Safa                        

B) Tarık Buğra

C) Kemal Tahir                         

D) Orhan Kemal

E) Necati Cumalı 

9.     

Aşağıdaki eserlerden hangisi Yaşar Kemal'e ait değildir?

A)    İnce Memet

B)   Yusufçuk Yusuf

C)   Ağrı Dağı Efsanesi

D)   Baba Evi

E)   Demirciler Çarşısı Cinayeti 

10.   

Aşağıdaki   eser-yazar  eşleştirmelerinden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?

A)   Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor - Arif Nihat Asya

B)   Havaya Çizilen Dünya - Fazıl Hüsnü Dağ­larca

C)   Saatleri Ayarlama Enstitüsü - Ahmet Hamdi Tanpınar

D)   Hanımın Çiftliği - Yaşar Kemal

E)   Sisler Bulvarı - AttıIa İlhan 

11.   

Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?

A)   "II. Yeni" diye de anılan "Garip" akımı gün­lük yaşam, sıradan insanlar gibi bazı konu­lara kapalıdır; şiirin yönünü soyuta ve bilin­meze doğru çevirmiştir.

B)   "I. Yeni" ye tepki olarak doğan "II. Yeni", de­ğişik imge, çağrışım ve soyutlamalarla öz­gün bir söyleyiş oluşturmuş; sürrealizmin etkisinde kalmıştır.

C)   Şiirlerinde "ölüm" temasını sıkça işleyen Cahit Sıtkı Tarancı, Garipçilerle aynı dö­nemde yaşamasına rağmen onlara katıl­mamıştır.

D)   I. Yeni'ye ve II. Yeni'ye karşı çıkan Attila İl­han, şiirde biçim kaygısı taşımadığı gibi bü­yük harf ve noktalama işaretleri de kullan­maz.

E)   Edebiyatın birçok türünde eser veren Necip Fazıl, şiirlerinde insanın evrendeki yerini, madde ve ruh problemlerini işlerken şiirleri­ni hece ölçüsüyle yazmayı tercih etmiştir. 

12.  

Aşağıdaki yazarlardan hangisinin deneme türünde eseri yoktur?

A)   Cemil Meriç

B)   Ahmet Hamdi Tanpınar

C)   Nurullah Ataç

D)   Orhan Veli Kanık

E)   Suat Kemal Yetkin

13.   

Aşağıdaki yazar-eser-tür eşleştirmelerinden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A)   Bedri Rahmi – Eyüboğlu – Karadut – Şiir  

B)   Haldun Taner – Keşanlı Ali  Destanı – Tiyatro

C)   Attila İlhan – Kurtlar Sofrası – Roman

D)   Cemil Meriç - Mağaradakiler – Deneme

E)   Cengiz Aytmatov – Gün Uzar Yüzyıl Olur – Şiir          

 14.    

O, "Bayrak Şairi" diye bilinir. 1904-1975 yılları arasında yaşadı. Yurdun çeşitli yerlerinde ede­biyat öğretmenliği yaptı. Rubai mensur şiir tar­zında da eser veren şair, şiirlerinde tarih, kah­ramanlık, din konularına öncelik verdi. Eserleri arasında Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor, Kıbrıs Rubaileri, Kökler ve Dallar sayılabilir.

Yukarıda tanıtılan şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Fazıl Hüsnü Dağlarca

B)   Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu

C)   Cahit Külebi

D)   Arif Nihat Asya

E)   Bekir Sıtkı Erdoğan 

15.     

Dillere destan olan "Hikâye" adlı şiirinde "Benim doğduğum köylerde / Ceviz ağaçları yoktu / Ben bu yüzden serinliğe hasretim / Okşa biraz" diyen şair iyimser, açık, temiz bir halk Türkçe­siyle içten şiirler yazar. Şiir kitaplarından bazıla­rı, Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda, Yeşeren Otlar, Adamın Biri, Türk Mavisi'dir.

Burada tanıtılan  şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Yavuz Bülent Bakiler

B)   Orhan Veli Kanık

C)   Attilla İlhan

D)   Cahit Külebi

E)   Melih Cevdet Anday 

16.

Türkiye dışındaki çağdaş Türk edebiyatı temsil­cilerinden Cengiz Dağcı'nın yazdığı "Selvi Boy­lum Al Yazmalım" Asel ile İlyas'ın aşkını anlatır. Eser, Yeşilçam'da sinemaya da uyarlanmış, başrollerini Türkân Şoray ile Kadir İnanır pay­laşmıştır.

Bu cümledeki bilgi yanlışlığı aşağıdakiler­den hangisinde belirtilmiştir?

A)   "Selvi Boylum Al Yazmalım" aşk hikâyesi değil, tarihi romandır.

B)   Eserin kadın kahramanı Asel değil, Türkândır.

C)   Asel ile İlyas'ın aşkı bu eserde değil "Gülsarı" da anlatılır.

D)   Eser Cengiz Dağcı'nın değil, Cengiz Ayt­matov'undur.

E)   Cengiz Dağcı, Türkiye dışındaki çağdaş Türk edebiyatı temsilcilerinden değildir. 

17.   

Aşağıdakilerden hangisi Cahit Sıtkı Taran­cı'nın eserlerinden biri değildir?

A) Otuz Beş Yaş                      

B) Düşten Güzel

C) Ömrümde Sükût                 

D) Garip

E) Sonrası 

18.

1955-1984 arasında öykü, roman, röportaj ve makalelerden oluşan 33 kitabı çıktı. "Ortadirek, Yer Demir Gök Bakır ve Ölmez Otu" "Dağın Öte Yüzü" eserleriyle ünlendi. Yapıtlarında Torosla­rı, Çukurova'yı. Çukurova insanının acı yaşa­mını, ezilişini, sömürülüşünü, kan davasını, ağalık ile toprak sorununu çarpıcı bir biçimde ortaya koyar.

Yukarıda söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Yaşar Kemal

B)   Orhan Kemal

C)   Ömer Seyfettin

D)   Sait Faik Abasayınık

E)   Bedri Rahmi Eyüboğlu

19.   

I.    Celil Mehmet Külizade

II.    Bahtiyar Vahapzade

III.   Hüseyin Şehriyar

Yukarıda adları verilen sanatçıların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Sadece şiir türünden eser vermeleri

B)   Realizm akımından etkilenmeleri

C)   Aynı ulustan sanatçılar olmaları

D)   Yalnızca roman türünde eserler vermeleri

E)   Yayıncılığa önemli yenilikler getirmeleri 

20.    

"Açlık" adlı romanıyla tanınan Nobel Edebi­yat Ödülü de alan Norveçli yazar aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Heinrich Böll                  

B) Rudyard Kipling

C) Bernard Shaw               

D) T,S Eliot

E) Knut Hamsun 

21.    

Öğrenimini "Molla Mektebi"nde bitiren sanatçı Arapça ve Farsçaya hâkimdir, Öğretmen okulu­nu bitirip bir süre de öğretmenlik yaptı. "Gayret ve Molla Nasreddin" adlı mizah dergilerini çı­kardı. Yazılarında Molla Nasreddin takma adını kullandı. Fıkra, makale, hikâye, tiyatro türünde eserler yazdı. Özellikle "Ölüler" adlı oyununda siyasal ve toplumsal konuları işledi. Yukarıda sözü edilen Azerbaycan edebiyatının ünlü sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Bahtiyar Vahapzade

B)   Celil Mehmet Külizade

C)   Cengiz Dağcı

D)   Hüseyin Şehriyar

E)   Osman Türkay 

22.   

 "Cemile, Gülsarı, Toprak Ana" aşağıdaki sa­natçılardan hangisine aittir?

A)   Cengiz Aytmatov

B)   Cengiz Dağcı

C)   İsmail Gaspıralı

D)   Bahtiyar Vahapzade

E)   Turgut Uyar 

23.    

I.    Şairler  Derneği'nin  kurucularından  olan

Azeri Şair, Farsça ve Türkçe şiirler yazdı. Önemli eseri "Haydar Babaya Selam" dır.

II.    Yazılarını "Yeni Işık" gazetesinde yayımlanan Bulgaristan Türklerinin şairidir, "Ötesi Var, ötesi Düş Değil" eserlerinden bazılarıdır.

III.   Kazak Türklerinin şairidir. Şiirlerinde Orta Asya Türklerinden söz eder. "Çolpan" adlı bir şiir kitabı vardır.

IV.  Kıbrıs Türklerinin şairidir. Türkçe ve İngiliz­ce şiirler yazdı. Başlıca eserleri Yedi Telli, Uyur Gezer, Kıyamet Günü'dür.

Yukarıda numaralanmış yerlerde söz edil­meyen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Osman Türkay

B)   Hüseyin Şehriyar

C)   Recep Küpçü

D)   Mağcan Cumabayulı

E)   Cengiz Aytmatov 

24.    

Aşağıdakilerden hangisi Cengiz Dağcı'nın bir eseri değildir?

A)   Gün olur Asra Bedel

B)   Korkunç Yıllar

C)   Yurdunu Kaybeden Adam

D)   O Topraklar Bizimdi

E)   Ölüm ve Korku