ANLATIM BOZUKLUKLARI - Test 2

1.     

Aşağıdaki  cümlelerin  hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A)     Kendisiyle yaşıt olan birçok sporcunun, on­dan daha iyi yerlerde bulunduğunu anlatıyor.

B)  İleri sürdüğü görüşlerin, zaman geçtikçe daha iyi anlaşılacağını düşünüyor.

C)    Katıldığı bir televizyon programında, bir so­ruya kızıp stüdyoyu terk etmiş.

D) Yanlışlıkla tutuklanan mahalle sakini üç genç, mahkemece serbest bırakılarak tahli­ye edildi.

E) Kimseyi incitmeyen üslubu sayesinde, bu­lunduğu çevrelerde saygı görürdü. 

2.

"Geçen hafta açılan bu fabrika ilçede yaşayan­ları mutlu etmiş, " cümlesi aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa anlatım bozukluğu oluşur?

A)     herkesin yüzü gülmeye başlamıştı.

B)     onlar için bir ekmek kapısı olmuştu.

C)    bir süre de olsa sıkıntılarını unutturmuştu.

D)    onları büyük şehre göç etmekten kurtarmıştı.

E)     halk için bir umut kaynağı olmuştu. 

3.     

Aşağıdaki  cümlelerin  hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A)     Bir insanın, biraz zaman ayırmakla ve ön­yargılarından sıyrılmakla her şeyi okuyabi­leceğine inanıyorum.

B)  Adam, karşısında yılların yüzüne eklediği kırışmalara rağmen hâlâ dinç duran bir yaş­lı kadın buldu.

C)  Heyecanlandığı zaman kalbi çok hızlı at­maya başlar, söyleyeceklerinin birçoğunu unuturdu.

D)  Hayatta olduğunu duyduğu yaşlı öğretmeni­nin izini bulması zor olmadı.

E)  Herkes, bir sanat eserinden kendine göre bir anlam çıkarabiliyorsa, o sanat eseri ger­çek anlamını bulur. 

4.     

Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Düşüncelerinde hiçbir yanlış yön bulunma­dığını söylüyor, büyük bir ciddiyetle savu­nuyordu.

B)   Geceleri bütün mahalleyi dolaşır, burada yaşayanların güvenliğini sağlardı.

C)    Tanıdığı her insana kendini sevdirmiş, on­ların kalplerini kazanmıştı.

D)    Okulu geçen sene bitirdi, vakit kaybetme­den işe başladı.

E)   Yaptığı resimlerin beğenilmesi için çalışı­yor, kullandığı malzemeyi özenle seçiyordu. 

5.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış an­lamda sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A)     Çocuk, benimle konuşurken birden elimde­ki çantayı çalıp kaçtı.

B)  Kesinlikle evde yaşadığınız sorunları asla dışarıya yansıtmamalısınız.

C) Çimlere zarar verenlere kızmalı, gerekirse belediyeye şikâyet etmeliyiz.

D)    İnsanların çoğu, sanatı gereksiz bir uğraş olarak görür.

E)   Kimse onunla arkadaşlık etmek istemez, sürekli ondan kaçardı. 

6.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anla­tım bozukluğu yoktur?

A) Sporcumuz, tüm çalışmalara rağmen he­nüz istenen düzeye gelmemişti daha.

B)     Sınıftaki aynı yaşıt çocuklar, birlikte eleme­lere katıldı.

C)    Bu sokaktan iki haftadan beri taşıt araçları­nın geçmesi yasaklandı.

D)    Eve gidince öğretmenimizin ödev olarak verdiği soruları çabucak çözüverdim.

E)    İnsanların, alkollü araç kullanması kazalara neden oluyor.

7.     

Avrupa Birliği macerasının sonunun hüsranla bitmesi hepimizi üzdü.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Yanlış yerde sözcük kullanımı

B)     Gereksiz sözcük kullanımı

C)    Çelişen sözlerin bir arada kullanımı

D)    Yanlış anlamda sözcük kullanımı

E)     Gereksiz ek kullanımı 

8.

(I) Eğitimin yararları konusunda yazdıklarımın (II) okuyucu tarafından (III) iyi algılanmasını (IV) isterim, dedim (V) o toplantıda. 

Bu cümlede numaralanmış yerlerden hangi­sine "öncelikle" sözcüğün getirilmesi anlatım bozukluğuna yol açar?

A)l.            B) İt.         C) III.       D) IV.       E)V. 

9.      

Aşağıdaki  cümlelerin  hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Öğretmenimizin, karşısındakine güven tel­kin eden, sevimli bir yüzü vardı.

B)     Macera ve tarihi roman alanlarında olduğu gibi tiyatro yazarlığında da başarılıydı.

C) Sadece ders çalışmaktan değil, herhangi bir kitabı okumaktan bile nefret ediyordu.

D)  Şehrin girişinde bulunan tabela, uzun uğra­şılar sonucunda bulunduğu yerden kaldırı­labilmişti.

E)     İstanbul'da güzel günler geçirmediği hâlde, İstanbul'dan ayrılmayı bir an bile düşünmü­yordu. 

10.    

Yazar, yaşanmış deneyimlerinden yola çıktığı bu kitabında gizli kalmış tüm aile sırlarını en in­ce ayrıntısına kadar kamuoyuyla paylaşıyor. 

Bu cümlede, gereksiz kullanılmış iki sözcük aşağıdakilerden hangisinde bir arada veril­miştir?

A)     Yaşanmış - kadar

B)     Gizli kalmış - en

C)    Yaşanmış - gizli kalmış

D)    Tüm - kadar

E)     Tüm - kamuoyu 

11.  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A)   Konser başlamadan, herkese birer paket kâğıt mendil dağıtıldı.

B)     Beşiktaş'tan sahile inen yolda günün her saatinde yoğun bir trafik olurdu.

C)  Milli takımımız, bu turnuvada yaptığı maç­larda bir yenilgi ve beş galibiyet elde etti.

D)  Tiyatro oyuncuları, kendilerine gösterilen il­giden memnun olduklarını yüz ifadeleriyle belli ediyorlar.

E)     İnşaat alanının yanındaki çukura düşen kü­çük köpek, itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı. 

12.   

Aşağıdaki  cümlelerin  hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?

A)     Ona aldığım hediyeye şöyle bir baktı ve he­men masaya bıraktı.

B)  Aldığımız ödül yüzünden öğretmenimiz bizi kutlayıp teşekkür etti.

C)    Zor durumda olduğu için arkadaşımıza yar­dım etmeliyiz.

D)    Yanındakileri kırmamaya, iyi ilişkiler kurma­ya çalışırdı.

E)     Burada onu kimse sevmediği gibi nefret de ediyordu. 

13.   

Amerikan başkanı, bir hafta içinde felakete ma­ruz kalan ülkeleri ziyaret edecekmiş. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Özne eksikliği

B)     Gereksiz sözcük kullanımı

C)    Nesne eksikliği

D)    Bir sözün yanlış yerde kullanımı

E)   Mantık hatası

14.  

 Aşağıdakilerin hangisinde, bir anlatım bo­zukluğu vardır?

A)     Dünden itibaren yurdumuzda şiddetli bir kar yağışı etkili oluyor.

B)  İstanbul'daki trafik yoğunluğunun nedeni yol yapım çalışmalarıdır.

C)    Dedikodu yaparak insanları birbirine düşürdü.

D)    Küçük kızım, okula başlayalı çok değişti.

E)     Sanırım, bugün öğleden sonra işimiz biter. 

15.   

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir anla­tım bozukluğu vardır?

A)     Annesini görünce hemen ona koştu küçük çocuk.

B)     Herkesin gönlünde hayran olduğu bir kah­raman vardır.

C)  Yayımladığı son kitap, birçok görüş ayrılığı­na meydan verdi.

D)    Kendisine sıra gelince heyecanla kürsüye yöneldi.

E)     Seni görmeyeli çok değişmişsin, diyordu. 

16.   

I.    Öğrencilerin tümü benden yana oldu; onu desteklemedi.

II.    Arabaya çok iyi bakmalı, vergilerini zama­nında yatırmalısın.

III.   Dergide çıkan yazılarını ilgiyle okuyor, çok yararlanıyorum.

IV.  Kitaptaki öykülerin bazılarını beğenmemiş, değiştirme gereği duymuştu.

V.   Askerdeyken, yolladığım mektupları biriktir­miş, güzel kokular bile sürmüş.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde dolaylı tümleç eksikliğinden kay­naklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) I. ve II.               B) I. ve IV.         C) II. ve III.

D) III. ve V.             E) IV. ve V. 

17.   

Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde, anlatım bozukluğu vardır?

A) Derneğimizin önayak olduğu sağlık kontrol­leri, kısa sürede hastalıklı birçok insanımı­zın iyileşmesine neden oldu.

B)     Şehirdeki onlarca çocuk, dağıtılan şekerle­meleri yedikten sonra rahatsızlanıp hasta­neye kaldırıldı.

C)    Yüzmeyi iyi bilmeyenler, kendilerine göste­rilen bölgenin dışında yüzmek için ısrarcı olmamalıdırlar.

D)    Mağazadaki kadın, beğendiği elbiselerden hangisini satın alacağına bir türlü karar ve­remiyordu.

E)     Bana kapıda adımı soran siyah saçlı adamı bir yerlerden gözüm ısırıyor. 

18.

"Amcam, sert mizaçlı; ama uyumsuz bir İnsan değildir." cümlesindekine benzer bir anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinde var­dır?

A)  Konya'yla ilgili bilgi almış; ama gitmekten son anda vazgeçmişti.

B)     İçtiğimiz su çok soğuk; hatta içilecek gibi değildi.

C) Konuşmacının sözlerine inanıyor ve yürek­ten destekliyorum.

D)    Yarın akşam ben Bursa'ya, Necati de Af­yon'a gidecek.

E)     Herkes bahçede toplanmış, içeride dura­mamıştı.

19.   

Böyle bir durumda, konuşmanın yersiz hatta gerekli olduğunu ona anlatmalısınız. Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gider­mek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?

A) "yersiz" sözcüğünden sonra "olmadığını" sözcüğü getirilmeli.

B)     "ona" yerine "bize" getirilmeli.

C)    "hatta" sözcüğü cümleden atılmalı.

D) "konuşmanın" sözcüğü yerine "görüşme­nin" sözcüğü getirilmeli.

E)     "hatta" sözcüğünden sonra virgül (,) konmalı

 20.   

İyelik ekinin gereksiz kullanılması anlatım bo­zukluğuna neden olur.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu türden bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Duraktaki yaşlı ihtiyarlar, otobüs gelmeyin­ce sinirlendiler.

B)     Ben, böyle güzel türkü söylemesini dedem­den öğrendim.

C)    Yarın, senin ve kardeşinin sağlık kontrolleri yapılacak.

D)    Derdimizi  anlatabileceğimiz sorumlu  bir yetkili arıyoruz.

E)  Etkinliğin düzenlenmesi için yaptıklarını bil­miyor değilim. 

21.   

Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde,  anlatım bozukluğu vardır?

A)     Ülkenin daha iyi bir hale gelebilmesi için, insanların ülke ile ilgili konularda daha has­sas olmaları gerekmektedir.

B)     İyi bir Türkçe ile yazılmış her metin, bu dilin geleneğine eklenmiş bir halka gibidir.

C)    Bunca kötü kitabı yayımlayan, bunca insa­nın okuma isteğini körelten yayıncıların, hiç­bir haklı gerekçeleri olamaz.

D)    Çocukluğumun şehrinde, evlerde, kahve­lerde masallar anlatılır, oyunlar oynayıp tür­küler söylenirdi.

E) Öykülerimi hep birinci tekil kişi ağzından yazmaya çalıştım. 

22.   

Eğer  (I) önyargısız bir (II)  dünyada yaşamak istiyorsanız bu düşü  (III) gerçekleştirmek için (IV)  çok ( V)  çalışmanız gerekir.

Bu cümleden altı çizili sözcüklerden hangisi çıkarılırsa cümlenin anlamı değişmez?

A) I.              B) II.          C) lll.        D) IV.       E)V. 

23.

"Bazı sözcükler, söylenişleri ve telaffuzları ba­kımından birbirlerine benzemektedir." cümle­sindeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Tamlayan eksikliği

B)     Gereksiz sözcük

C)    Çoğul ekinin gereksiz kullanılması

D)    Çatı uyuşmazlığı

E)     Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması 

24.

"Bu sınava, not ortalaması üçün üzerinde ve zayıfı olmayan adayların katılabileceği açıklan­dı." cümlesindeki anlatım bozukluğu aşağı­daki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?

A)     "katılabileceği" yerine "katılması gerektiği" getirilerek

B)     "üzerinde" sözcüğünden sonra "olan" geti­rilerek

C)    "adayların" yerine "öğrencilerin" getirilerek

D)    "üçün üzerinde" yerine "üç ve daha fazla" getirilerek

E)     "not ortalaması" yerine "notları" getirilerek 

25.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne ek­sikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozuk­luğu vardır?

A)     Okulunu çok seviyor, ayrılmayı hiç düşün­müyordu.

B)  Öğrencinin konuşması bitti ve kısa süre sonra yerine oturdu.

C)    Arazinin sahibi yaklaşık iki üç yıl önce bura­ya gelmiş, hakkını istemişti.

D)  Kariyer sahibi olmak istiyor, gece gündüz demeden çalışıyor.

E) Kapının önünde duran köpek havlıyor, ev­dekileri uyarmaya çalışıyor.

TÜRKÇE SORU BANKASI