ANLATIM BOZUKLUKLARI - Test 5

1.      

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir anla­tım bozukluğu vardır?

A)     İnsanlara karşı davranışlarında, ölçüyü aş­maktan hep korkardı.

B)     Bu yolda karşılaştığımız her türlü sorun, ilerleyişimizi durduramayacaktır.

C)    Tekstil ürünlerinin ihracatında bu yıl önemli bir artış görüldü.

D)    Hayatının  kalan  kısmını,  Anadolukava­ğı'ndaki evinde geçirmeyi planlıyor.

E)     Boğaz vapurlarıyla seyahat etmekten bü­yük bir zevk duyardı. 

2.      

Bizim müdürümüz, karşılaştığı sorunları derin­lemesine inceleyerek, çözümler üretmeye çalışırdı.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?

A)     "karşılaştığı" sözcüğünde önce "üstelik" ge­tirilerek                                          

B)     "bizim" sözcüğü cümleden atılarak

C)    "müdürümüz" sözcüğündeki iyelik eki çıka­rılarak

D)    "derinlemesine" sözcüğü cümleden atılarak

E)     "inceleyerek" sözcüğünden sonra "onlara" getirilerek 

3.      

I.    Kaleci ani bir refleksle golü kurtardı.

II.    Taraftar, takıma büyük destek yapıyordu.

III.   Statta, adeta bir karnaval havası hâkimdi.

IV.   Futbolcular, el ele tutuşarak seyirciyi se­lamladı.

V.    Hakemin düdüğüyle müsabaka başladı. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangi ikisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) I. ve II.            B) I. ve III.         C) II. ve III.

D) II. ve IV.         E) IV ve V. 

4.      

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A)     Sinemaya gitmek, en büyük zevkimdi o günlerde.

B)     Her türlü zorluğa katlanırım; ama buna asla.

C)    Dünden beri hem aç, hem de susuzdum.

D)    Adam hızlı bir şekilde yerinden kalktı, kapı­yı açtı.

E)     Bir an önce evine gitmek istiyordu zavallı adam. 

5.      

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Bebek eşyaları satan küçük bir mağaza aç­mayı düşünüyor.

B) Bir ağacın gölgesine serilmiş, manzaranın tadını çıkarıyordu.

C)    Ekonomik ve ailevi sorunlar nedeniyle bu şehri terk etmeye karar vermiş.

D)    Başarı konusunda istekli, kararlı ve inançlı olduğumuzu söylüyor.

E)     Söylenenleri can kulağıyla dinledi, sonra bana da anlattı. 

6.      

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, sözcüğün yanlış yapılandırılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Seyyar satıcılar,  meydanı doldurmuşlar, müşteri bekliyorlardı.

B)     Ayakkabısını bir ayakkabıcıya tamir ettir­meye gitmişti.

C) Bıçakçı, bakırcı, bakkala, bisikletçi dük­kânları art ardaydı.

D)    İyi bir işletmeci olduğumu öteden beri her­kes söylerdi.

E)  Caddedeki dükkânların tamamı kebapçılar tarafından tutulmuştu.

7.     

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Ayrıldıktan yirmi yıl geçtikten sonra, doğdu­ğu topraklara geri dönmüştü.

B)     Bu oda sabahleyin bu kadar dağınık değildi.

C)    On yıl önce yüzüne kapatılan kapılar şimdi ardına kadar açılıyordu.

D)  Beklediği başarıyı, ilk kasetinden kısa bir süre sonra yakaladı.

E)  Sınava hazırlanan öğrencilerin en büyük düşmanı, zararlı arkadaşlıklardır. 

8.      

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Çevresinde bulunan ihtiyaç sahiplerine çok iyi davranıyor, her fırsatta yardım ediyordu.

B)  Arjantin'de meydana gelen depremde bin­lerce insan hayatını kaybetmiş; hatta on binlerce ev yıkılmıştı.

C)    Gelecek yılın ilk aylarında yeni kasetini çı­karacağından, bu kasetle ilgili çalışmalara hız verdi.

D)    Yolun kenarına dizilmiş olan kavak ağaçla­rının, yol açma çalışmalarından dolayı ke­silmesi gerekiyor.

E)     Belediyenin liseler arasında düzenlediği "Çevremiz" konulu resim yarışmasına gös­terilen ilgi, beklenenin üzerinde oldu. 

9.      

(I) Anne baba ve çocuk arasındaki anlaşmazlık­lar, çocuğun yaptığı olumsuz tepkiler sonucu oluşurlar. (II) Çocuğun olumsuz davranışları ya da sözleri anne babada hoşnutsuzluk, kızgınlık gibi duygular yaratabilir. (III) Anne ve babalar bu duygular karşısında tepkilerini genellikle ani­den ifade ederler. (IV) Ne laf anlamaz çocuk­sun, sana bin kere tembih ettim, neden dikkat etmiyorsun, gibi. (V) Bu ifadeler fiziksel ceza­lardan daha olumsuz etki yapar.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde anlatım bozukluğu vardır?

A) l.         B) ll.         C) III.        D) IV.        E) V. 

10.   

Önemli kişilerle konuşurken onlardan birtakım menfaatler elde etmek için konuşmuyorum. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaktadır?

A)     Özne-yüklem uyumsuzluğundan

B)     Sıralama yanlışlığından

C)    Yüklemin olumsuz olmasından

D)    Gereksiz yere isim-fiil kullanılmasından

E)     Gereksiz yere bağ-fiil kullanılmasından 

11.   

Aşağıdaki  cümlelerin  hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A)     Öğretmenin anlattıklarını can kulağıyla din­ledi.

B)     Elindeki soru kitapçığına şöyle bir göz gez­dirdi.

C)    Arkadaşları arasında her zaman parmakla gösterildi.

D)    Ailesi onun başarılarıyla gurur duyuyordu.

E)     Büyüklerinin bir dediğini iki ettiği gözükme­mişti. 

12.   

(I) Ağın, Elazığ'ın küçük ve şirin bir ilçesidir.

(II) Keban Baraj Gölü'nün kucağında yarım ada konumundaki ilçe, yazları gurbetçileri ağırlar.

(III) Kışları iyice tenhalaşır.

(IV) İlçenin Elazığ'la ulaşımı kara ve deniz yolunun işbirliğiyle sağla­nır.

(V) İlçe ile Elazığ arası yaklaşık yüz kilo­metre kadardır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) I.         B) II.         C) III.        D) IV.        E) V.

13.

(I) Bebekler, tabii ki konuşamazlar; ama anne­leriyle doğumdan önce başlayan ve doğumla birlikte devam eden bir ilişki kurarlar. (II) Yani bebeğin ilk iletişim kurduğu kişi annedir. (III) Doğumdan sonra bir bebek 20-25 cm. uzaklıktaki kişi ve nesneleri görebilir ve duyabi­lir. (IV) Bu özellikler bebeğin iletişim kurması için gereklidirler. (V) Doğumdan sonra bebeğin ilk karşılaştığı kişinin annesi olması, ikisi ara­sındaki iletişimi kolaylaştırır. 

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde anlatım bozukluğu vardır?

A) I.          B) II.           C) III.        D) IV.        E) V. 

14.

Osman Şahin'in, son öykülerini bir araya getir­diği "Ölüm Oyunları"nda yine çok iyi bildiği bir yöreyi, Toroslar'ı ve o bölgede yaşayan Yörükler'i anlatıyor.

Yukarıdaki cümlede anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Gereksiz tamlayan eki

B)     Özne-yüklem uyumsuzluğu

C)    Gereksiz sözcük kullanımı

D)    Öğe eksikliği

E)     Yanlış sözcük kullanımı 

15.

(I) Necati Güngör, öykülerindeki bulunan insan­larla hayvanların iç içe geçmiş dramlarını konu ediniyor. (II) Her zaman incelikli anlatımı, akıcı dili ve duyarlı öykü atmosferiyle okurun ilgisini yakalamıştır Necati Güngör. (III) Dengesi bo­zulmuş bir toplumda, insanların yanı sıra hay­vanların da açlığa, acıya, ölüme mahkûm oluş­larına dikkat çekiyor. (IV) Bu acımasızlık orta­mında, hayvanlara insan gibi davranmayı bilen, sevgi ve acıma duyguları körelmemiş bindir o. (V) O, insanın insanlığını onların hayvanlara olan davranışlarıyla ölçüyor. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde anlatım bozukluğu vardır?

A) I.          B) II.          C) III.        D) IV.        E) V. 

16.    

Japonlar, hayata güler yüzle bakmasını iyi bili­yorlar.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki­lerinden hangisinden kaynaklanmaktadır?

A)     Sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından

B)     Anlamca çelişen sözcük kullanılmasından

C)    Özne-yüklem uyumsuzluğundan

D)    Gereksiz çoğul eki kullanılmasından

E)     Gereksiz iyelik eki kullanılmasından 

17.     

(I) Başarısızlık son değildir. (II) Kendimden ör­nek vermek gerekirse üniversiteyi dördüncü gi­rişimde kazandım. (III) İyi ki kazanmışım, haya­ta daha olumlu bakarak kendimi geliştirme fır­satı buldum böylece. (IV) Kayıp gibi görünen olaylar hiç ummadığınız zamanlarda kazanç olarak karşınıza çıktığında mutlu olacaksınız. (V) Çünkü bir hatayı diğer insanlar yaparken siz sonunu önceden kestirebileceksiniz. 

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde anlatım bozukluğu vardır?

A) I.          B) II.          C) III.        D) IV.        E) V. 

18.    

Aşağıdakilerden hangisinde "gereksiz" söz­cüğünün kullanılması anlatım bozukluğuna yol açmışır?

A)     Anlatımında gereksiz sözcük kullanmama­ya çalışır.

B)     Gereksiz yere oyundan atıldığını söylüyorlar.

C)    Gereksiz yanlışlar yaptığı için morali bozuktu.

D)    Kitaba bu bölümün eklenmesi gereksiz gö­rülmüş.

E)     Şimdi gereksiz işlerle uğraşmanın sırası değil. 

19.   

İstanbul 29 Mayıs 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından alındı. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki­lerden hangisiyle giderilebilir?

A)     "yılında" sözcüğü yerine "tarihinde" getirilerek

B)     "Sultan Mehmet" cümleden atılarak

C)    "tarafından" yerine "öncülüğünde" sözcüğü getirilerek

D)    "alındı" sözcüğü yerine "fethedildi" getirilerek

E)  "alındı" sözcüğünden önce "Bizans'tan" ge­tirilerek 

20.    

(I) Her anne baba çocuğunu en iyi şekilde yetiş­tirmek ister. (II) Çocuğuna iyi niyetle yaklaşma­ya çalışır. (III) Ailenin vereceği iyi bir eğitim, ço­cuğuyla kurduğu sağlıklı iletişim çocuğun bece­rilerini kullanmasını sağlar. (IV) Bu sağlıklı ileti­şimi çocukla kurabilmek için önce onu tanımak ve temel gereksinimlerine saygı duymak gere­kir. (V) Çünkü aile bir ilişkiler sistemidir. 

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde anlatım bozukluğu vardır?

A)l.         B) II.         C) III.        D) IV.        E) V. 

21.    

(I) Araştırmalar göstermiştir ki insan parmakla­rı, biyolojik yapısı gereği satır üzerinde kalemi 70 derece eğik olarak tutar. (II) Kalem tutan parmak kasları, bitişik eğik yazmak için daha yatkındır. (III) Kalemi 90 derece dik yazmaya zorlamak, hareket halinde olan otomobilin freni­ne basarak yavaşlatmak gibidir. (IV) Parmağı­mızı ne kadar zorlarsak zorlayalım rahat, işlek ve seri yazamayız, parmak kaslarının doğal ha­reketini engellemiş oluruz. (V) Kaslarımız zor­landığı için de çabuk yorulur, bıkkınlık duyar, yazmak istemez.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde, tümleç eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) I.         B) II.         C) III.        D) IV.        E) V. 

22.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yapılmıştır?

A)     Esenler'e gitmeden onunla konuşmak isti­yorum.

B)     Esenler'e gitmeden önce de sonra da onu arayamadım.

C)    Esenler'e gitmeyi yarına erteledik, dedi.

D)    Esenler'e giden minibüslerden birine bindi.

E)     Esenler'e gideceksek acele etmemiz gere­kiyor. 

23.   

Aşağıdakilerin hangisinde, bir anlatım bo­zukluğu vardır?

A)     Bu işin sevabını da günahını da ben çeki­yorum.

B)     Hayatta herkesin mutlaka bir hedefi olmalı.

C)  Dün televizyonda yayımlanan yeni dizi pek hoşuma gitmedi.

D)    İstanbul'da ev fiyatları aldı başını gidiyor.

E)     Ekonomi her geçen gün biraz daha düzeliyor. 

24.

Aşağıdakilerin hangisinde gereksiz yardım­cı eylem kullanımından kaynaklanan bir an­latım bozukluğu vardır?

A)     Amcamın valizlerini taşımaya yardım etmiş.

B)     Bu paketi dayısına ulaştırmamı rica ediyor.

C)    İki arkadaş sokak ortasında dövüş etti.

D)    Yaptığım onca hataya rağmen beni affetti.

E)     Aldığı emaneti sahibine eksiksiz teslim etti. 

25.   

Aşağıdaki  cümlelerin  hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A)     Okul derslerini pek sevmezdi küçük kızım.

B)     Derslerine zamanında geldiği pek görülme­mişti.

C)    Geç gelmesini kendisine alışkanlık haline getirmişti.

D)    Çok zekiydi; ama çalışkan değildi.

E)     Öğretmenleri ona kızıyor ve onu eleştiriyordu. 

26.    

Kitap okumanın insana kazandırdığı birçok ya­rarlar vardır.

Aşağıdakilerin hangisinde bu cümledekine benzer bir anlatım bozukluğu yapılmıştır?

A) Şehrimizin içinde bulunduğu kötü durum bazen rahatsızlık verici oluyor.

B)   Bu dernekte, insanların her dertlerine çare bulunmaya çalışılıyor.

C)    Geziye gelirken yanınızda bir de gezi reh­beri getirin.

D)    Elektrik faturasının son ödeme tarihi yarın doluyor.

E) Cama vuran yağmur damlaları, odanın ses­sizliğini bozuyordu.


TÜRKÇE SORU BANKASI