FİİLDE ÇATI - Test 1

1.      

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçişsiz çatılı bir eylem vardır?

A)     Postacı kapıyı iki kere çalar.

B)     Kendi işimi kendim yaparım.

C)    O, her söze "eyvallah" der.

D)    Hatasını kabul edeni severim.

E)     Bir ömür rüzgâr gibi geçti. 

2.      

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi işteş çatılıdır?

A)     Yarın arkadaşınla görüşürüz.

B)     Bugün erkenden işe gitmiş.

C)    Geçen yıl Edirne'yi gezmiştik.

D)    Memleketini özlediğini söylemiş.

E)     Ara sıra aklına annesi gelir. 

3.      

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçişli ça­tılı bir eylem vardır?

A)     Sabahleyin güneş doğmadan uyanırdı.

B)     Öğlende on beş dakika uyurdu.

C)    Akşamüstü sahilde yürüyüşe çıkardı.

D)    Akşamleyin yemeği az yerdi.

E)     Gece yarısı olmadan yatmaya giderdi. 

4.      

Aşağıdaki cümleler hangisinde oldurgan ça­tılı fiil kullanılmıştır?

A)     Ayşenur, küçük kardeşini uyutuyor.

B)     Meryem, ağabeyine soru çözdürüyordu.

C)    Yunus Emre, şiirini dünyaya ezberletiyor.

D)    Esra, yurda dönüş için bilet aldırıyor.

E)     Mahmut Amca, yazlığını yeniden yaptırıyor. 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemin­de çatı özelliği aranmaz?

A)     Geçen yıl aldığımız halı iyice eskidi.

B)     Bizi buraya kadar hurda bir minibüs getirdi.

C)    Oturdukları ev, bir çıkmaz sokaktaydı.

D)    Adamın gözleri artık neredeyse hiç görmü­yordu.

E)     Bahçedeki zararlı otları teker teker yolduk. 

6.      

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi dönüşlü bir fiildir?

A)     Kasadan dökülen kayısılar, kamyonlar ta­rafından ezildi.

B)     Misafirler,  ev sahibinin  konuşmalarından usanmışlardı.

C)    Bu kız, on yıl kadar önce evlatlık verildi.

D)   Çocuk,   annesinin  bağırmalarına  rağmen yerlerde sürünüyor.

E)    Odunlar, dağdan dört eşekle getirildi. 

7.        

"Yine arkadaşlarınızla neyi tartışıyorsunuz?" cümlesindeki altı çizili fiil için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Edilgendir.                               B) Oldurgandır.

C) Ettirgendir.                               D) Geçişlidir.

E) Dönüşlüdür. 

8.       

Kaleden kaleye şahin uçurdum (I)

Ah ile vah ile ömür geçirdim Ben yâre şekerli şerbet içirdim  (II)

Yukarıda numaralanmış fiillerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)     Her ikisi de geçişlidir.

B)     Birincisi aldığı ekle geçişli hâle getirilmiştir.

C)    Her ikisi de etkendir.

D)    İkincisinin, aldığı ekle geçişlilik derecesi ar­tırılmıştır.

E)     Her ikisi de oldurgan çatılıdır.

9.      

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, özne-yüklem ilişkisi yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A)     Yere düşen adam yerden kaldırıldı.

B)     Bu resimler, on yedinci yüzyılda Fransa'da yapılmış.

C)    Gökyüzünde bir anda yağmur bulutları gö­rüldü.

D)    Güneş yüzünü gösterince ahali açık alanla­ra döküldü.

E)  Yarışmanın kuralları, derginin internet site­sinde açıklandı. 

10.    

Aşağıdaki dizelerin hangisinde geçişsiz ey­lem, bir ekle geçişli hale getirilmiştir?

A)     Altı kardeş idik bindirdik ata

B)     Hürü'yü yolladık üç köyden öte

C)    Kızılırmak'a varınca oldu bir hata

D)    Ne ettin Kızılırmak allı gelini

E)     Yolda kaynatası yolu gözetir 

11.    

Aşağıdaki cümlelerde geçen eylemlerden hangisinde "-ş" eki, cümleye bir işi karşılıklı, ya da birlikte yapma anlamı katmamıştır? 

A)     Mağaza müdürüyle babam tekrar görüşmüş.

B)     Âşıklar sazla sözle atışırmış eskiden.

C)    Biraz acele ederseniz otobüse yetişeceksiniz.

D)    Çocuklar bir anda şekercinin başına üşüşür.

E)     Dünyanın en büyük ustaları bu yıl Türki­ye'de yarışacak. 

12.   

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi et­tirgen çatılıdır?

A) Yüksek  sesle   konuşanlar,   tüm   sokağı uyandırmışlardı.

B)     Orhan, elbiselerini hafta sonları teyzesine yıkatırdı.

C)    Duraktan geçen son otobüsü de kaçırmıştı.

D) Kaybolmakta olan bir geleneği bu sanatçı­mız yaşatıyordu.

E)     Biz de bu şenlikte uçurtma uçuracaktık. 

13.   

Aşağıdaki  cümlelerin  hangisinde öznenin yaptığı iş, tekrar özneye dönmektedir?

A)     Sevenleri birbirinden asla ayırmayın.

B)     Ayrıldığında çok üzülür sevgililer.

C)    Bu üzüntüyü çevresindekiler de yaşar.

D)    Onlar, her gün kavuşmayı bekler.

E)     Beklemek, her birine büyük acılar verir. 

14.

Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde fiil ge­çişli olduğu halde cümlede nesne kullanıl­mamıştır?

A)     Yuvarlanan taşı yosun tutmaz.

B)     Çok ucuz alan, pahalı alır.

C)    Yılanın başı, küçükken ezilir.

D)    Çok naz, âşık usandırır.

E)     Bir adamın adı çıkacağına canı çıksın. 

15.  

 İşteş çatılı fiiller, genellikle nesne almaz.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymayan bir işteş fiil vardır?

A)     Öylesine bir nefret ve öfkeyle dövüşüyorlar­dı ki...

B)     Polisi gören hırsızlar, dört bir yana kaçıştı.

C)    İki taraf, birçok hususta tüm yönleriyle an­laşmış.

D)    Bir yıl sonra aynı yerde buluşmak üzere sözleştiler.

E)  Babalarından kalan malı eşit bir şekilde paylaştı kardeşler. 

16.   

 "Akıl" sözcüğü aşağıdaki atasözlerinin han­gisinde sözde özne olarak kullanılmıştır?

A)   Akıl, akıldan üstündür.

B)   Akılları pazara çıkarmışlar, herkes kendi aklını beğenmiş.

C)   Akla gelmeyen iş, başa gelir.

D)   Akıl, para ile satılmaz.

E)   Akıl, yaşta değil baştadır.

17.   

Aşağıdakilerin hangisinde birinci cümlede ge­çişsiz olan eylem ikinci cümlede geçişlidir?

A)     Kullanılmayan yolda arabamız hızla ilerli­yordu.

Yeni yaptığı icatla mesleğinde epeyce ilerledi.

A)     Zaman zaman tuhaf görünüşlü adamlar ge­lirdi buraya.

Önümüzdeki hafta yeğenim ziyaret için bi­ze gelecek.

B)     Yazarın son kitabı piyasaya yarın çıkacak­mış.

Yaşlı adam beklenmedik bir şekilde merdi­venleri yürüyerek çıktı.

A)     Yılların hasretiyle babasına sarıldı çocuk­cağız.

Şehrin her tarafı düşman askerlerince sarıl­mış.

B)     Yemek yerken yan masadakilerle bir süre bakıştık.

İki küskün göz ucuyla da olsa bakıştılar bir an. 

18.   

Geçişsiz fiillerin edilgen biçimlerinin yüklem ol­duğu cümlelerde sözde özne bulunmaz. Aşağıdakilerden hangisinde bu kural örnek­lenmiştir?

A)     Yine davullar çalındı.

B)     Halk meydana çağrıldı.

C)    Heyecanlı bir şekilde şarkılar söylendi.

D)    Gönüllerin pası âşıklarca silindi.

E)     Büyük bir sefere çıkıldı. 

19.   

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kitap" söz­cüğü gerçek özne olarak kullanılmamıştır?

A)     Kitap, insana yepyeni dünyaların kapılarını aralar.

B)     Kitap, her zaman ve her yerde okunur.

C)    Kitap, gün gelir en yakın sırdaşımız oluverir.

D)    Kitap, gerekli incelik gösterilmezse okuyu­cusuna gücenir.

E)     Kitap, yüzyıllar geçse de değerinden bir şey kaybetmez. 

20.  

 I.    Ahmet Efendi bu mahalleden geçen yıl ta­şındı.

II.    Tarlamız, bu hafta köylülerce sürülecek.

III.   Sanatçı, son şarkıyı bana söyletti.

IV.   Arkadaşımın resmiyle benimki birbirine ka­rıştı.

Bu   cümlelerde   aşağıdakilerden   hangisi örneklendirilmemiştir?

A) Ettirgen fiil                                 B) Edilgen fiil

C) İşteş fiil                                      D) Dönüşlü fiil

E) Geçişsiz fiil 

21.  

 Aşağıdaki çekimli eylemlerden hangisi bir cümlede yüklem olursa cümlenin  öznesi

"gerçek özne" olur?

A) Satılacak                                     B) Verilecek

C) Konuşulacak                               D) Görülecek

E) Düşünecek

23.  

 Aşağıdaki  cümlelerin  hangisinin yüklemi hem işteş hem de edilgen çatılıdır?

A)     Çevre kirliliği enine boyuna tartışıldı.

B)     Gürültü kirliliği her zaman göz ardı edilir.

C)    Şehri yeşillendirme çalışmaları başlatıldı.

D)    Parklarda, bahçelerde kuşlar ötüşüyor artık.

E)     Çocuklar sokaklarda koşuşuyor. 

22.   

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir fiilin geçişlilik derecesi artırılmıştır?

A)     Sebze ve meyveyi çok fazla severiz.

B)     Eve her gün en az iki gazete aldırır.

C)    Bizim Gökhan, ağlayanı güldürür.

D)    Biraz sonra amcamlara gideriz.

E)     İki ayağımı bir papuca sokar.

24.  

 Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi oldurgan çatılıdır?

A)     Senaryoyu usta bir senariste yazdırdık.

B)     Jenerik için resimleri bir ressama çizdirdik.

C)    Filmin müziğini halk müziği tarzında hazır­lattık.

D)    Filmin kış sahnelerinde yapay kar yağdırdık.

E)     Çalışmalarımızın anısına kırk ağaç diktirdik. 

25.   

Aşağıdaki  cümlelerin   hangisinin  yüklemi dönüşlü çatılıdır?

A)     Yaptığın yanlışların hesabı sorulacak.

B)     Dört yanlış, bir doğruyu götürür.

C)    Bahçeşehir'den Eyüp'e taşındı.

D)    İlker, öteden beri Beykozlu bilinir.

E)     Depremin izleri devlet tarafından silindi. 

26.  

 Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi birden çok çatı eki almıştır?

A)     Bir ömrü bir kitaba sığdırdım.

B)     Bu kitabı bir ustaya yazdırttım.

C)    O ustaya her derdimi bildirdim.

D)    Gece gündüz dertlerimi dinlettim.

E)     Dertlerimle o ustayı ağlattım. 

27.    

"-r, -t, -dır" ekleriyle filler oldurgan ya da ettirgen çatılı olabilir.

Aşağıdakilerin hangisinde ne oldurgan ne de ettirgen çatılı fiil kullanılmıştır?

A)     Kış olunca hava erken kararıyor.

B)     Palyaço, sirkteki çocukların hepsini güldürdü.

C)    İtfaiye çalışanları, binadaki insanları dışarı çıkardı.

D)    Teknik direktör, Sergen'i bu maçta oynat­madı.

E)     Ninni söyleyerek kızını dizinde uyuttu. 

28.   

Aşağıdakilerden hangisinde ettirgen çatılı fiil edilgen olmuştur?

A)     Bugün bankalar erken kapanacakmış.

B)     Tüm misafirlere pasta ve çay ikram edildi.

C)    Arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.

D)    Dün parkta iki saat oturuldu.

E)     İki kardeş dün dil kursuna yazdırıldı. 

29.   

Aşağıdaki  cümlelerden  hangisi  hem  çatı hem kip bakımından ötekilerden farklıdır?

A)     Saat 10 olmuş sen hâlâ uyuyorsun.

B)     Son günlerde sol kolum çok ağrıdı.

C)    Sınav giriş kartı bazı öğrencilere gelmemiş.

D)    Duyduğuma göre yarın İzmir'e gidecekmişsin.

E)     Her insan ayda en az bir kitap okumalı. 

30.   

 Aşağıdaki cümlelerden hangisinin gizli bir nesnesi vardır?

A)     Son kararını vermeden bence bir kez daha düşün.

B)     Şimdi doya doya bir tatil yapmak isterdim.

C)    İstanbul'da araba sayısı her geçen gün ar­tıyor.

D)    Konya'ya gitmeden önce iki bilet ayırtmış.

E)     Teknolojideki hızlı değişim, insanın başını döndürüyor. 

31.  

 Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde geçişsiz fiil, türemiş yapılıdır?

A)     Bahçemizdeki ağaçların yaprakları sarar­mıştı.

B)     Şiirleriyle salondaki herkesi büyüledi.

C)    Başbakan toplantıya bir saat geç geldi.

D)    Yorgun gözlerle etrafını süzdü.

E)     Konuşması beni derinden etkiledi. TÜRKÇE SORU BANKASI