FİİLDE ÇATI - Test 2

1.     

Aşağıdakilerin hangisinde, fiil öznesine gö­re ötekilerden farklıdır?

A)     Gönlümüze henüz gelmemişti güz

B)     Sevgi sürülürdü ekmeğimize

C)    Neşeyle evcilik oynardık gündüz

D)    Bereket dolardı evlerimize

E)     Ölümü bilmezdik öldürmeyi de 

2.     

Aşağıdaki dizelerden hangisi nesnesine gö­re ötekilerden farklıdır?

A)     İstanbul'a kar yağıyordu.

B)     Ağzımızdan dumanlar çıkıyordu konuşurken

C)    Haliç'in arkasında toplanıyorduk.

D)    Yağmur ince ince toprağa siniyordu.

E)     Gece, adamı içine çekiyordu. 

3.     

Aşağıdaki cümlelerden hangisi, yüklemi ge­çişli bir fiil olduğu halde nesne almamıştır?

A)     Aradığı albümü bir gün mutlaka bulacağını biliyordu.

B)     Öğrencinin kitapları  bu sınıfta çalışırken kaybolmuştu.

C) Kocası öleli yıllar olduğu halde zavallı ka­dın hâlâ bekliyordu.

D)    Yeni aldığı kaseti büyük bir heyecanla din­liyordu.

E)     Annesinin ona ördüğü kazağı hâlâ giyiyor. 

4.     

Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesne-yük­lem ilişkisine göre diğerlerinden farklıdır?   ,

A)     Esra, öğleden sonra uçaktan iniyor.

B)     Elif, Esra'yı evde bekliyor.

C)    Yasemin, üniversiteye gidiyor.

D)    Nuray, kurstan geliyor.

E)     Hatice, anlatılanlara gülüyor. 

5.     

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde oldurgan çatılı bir eylem vardır?

A)     Aksayan bölümleri ayıklatıyoruz.

B)     Her şeyi yeniden başlatıyoruz.

C)    Filmlerin hepsini ayrı ayrı izletiyoruz.

D)    En yeni teknolojiyi kullanıyoruz.

E)     Bütün pürüzleri bir bir temizliyoruz. 

6.     

Aşağıdaki  cümlelerin  hangisinde ettirgen çatılı bir eylem vardır?

A)     Dostlarının yüzünü hep güldürmüştü.

B)     Düşmanlarını daima ağlatmıştı.

C)    Sözünü küçüğe de büyüğe de dinletmişti.

D)    Yardım isteyenlere Hızır gibi yetişmişti.

E)     Dünyaya sevgi tohumları ekmişti. 

7.     

Âhu gözlerinden imdat umarken 

Kirpiğinle bağrım yaralandı yâ

Bu dizelerdeki yüklem, aşağıdakilerden han­gisinin yüklemiyle çatı bakımından özdeştir?

A)   Eve arka kapıdan dolandı.

B)   Çarşıda bir süre oyalandım.

C)   Okula gitmek için hazırlandım.

D)   Ailesiyle her zaman övünür.

E)   Belgeler art arda sıralandı. 

8.     

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir fiil iki farklı çatı eki almıştır?

A)     Öğrencilerin durumu dün sabaha kadar tar­tışıldı.

B)     Bu söylediklerimi sakın aklından çıkarma.

C)    Biz bu meseleyi daha önce görüşmüştük.

D)    Kapıcıya bir ekmek aldırttı bu sabah.

E)     Belediye, caddedeki tüm tabelaları söktürdü.

 9.    

 İşteş fiillerde, bir işi "karşılıklı" ya da "birlikte" yapma anlamı vardır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işteş fiilde bir işi "birlikte yapma" anlamı vardır?

A)     Mahallenin çocukları kendi aralarında dö­vüşürlerdi.

B)     Annesi, köyden gelen teyzesiyle dertleşiyor.

C)    Yolcular dolmuş durağında sabırla bekleşi­yor.

D)    Sabah, okul önünde buluşmak için sözleş­mişlerdi.

E)     Birbirlerinin anlattıklarına, ara sıra gülüşü­yorlardı. 

10.   

"-I" yapım eki, etken fiillere getirildiğinde fiilin edilgen olmasını sağlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-l" eki bu görevinin dışında kullanılmıştır?

A)     Ne yazık ki yine işten kovuldum.

B)     Söylediğine göre çöpler sabahleyin atılmış.

C)    Pişmiş aşa ne diye su katılır ki?

D)    Akşam, çok erken bir saatte yatılacak.

E)     Büyük bir sevgiyle annesine sarılmış. 

11.  

 İşe yaramayan eşyalar, çatı arasına atıldı.

Bu cümlede görülen özne-yüklem ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde yoktur?

A)     Yaramazlık yapan öğrenci bîr kez daha sı­nıftan kovuldu.

B)     Adamın cebine o gün büyükçe bir zarf ilişti­rilmiş.

C)    Kardeşimin düğününe çok güzel bir çiçek gönderilecek.

D)    Lokantada bizim için iki kişilik yer ayrılmıştı o gece.

E)     Öğretmenim, bu konudaki görüşlerime ka­tılmıyor. 

12.

"Büyükçe bir salonda biz de beklemiştik." cüm­lesindeki altı çizili fiil için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Ettirgendir.                     B) Oldurgandır.

C) Dönüşlüdür.                   D) Geçişlidir.

E) İşteştir. 

13.  

 I.    Dostun bahçesine yad eller dolmuş

II.    Seni düşümde görünce üzüldüm yine

III.   Sen düşürdün beni dilden dillere

IV.   Eski saraylarda kura çekilir.

Yukarıda numaralanmış dizelerde aşağıda­kilerden hangisinin örneği yoktur?

A) Oldurgan fiil                   B) Geçişsiz fiil

C) Dönüşlü fiil                    D) Ettirgen fiil

E) Edilgen fiil 

14.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçişli fiil aldığı ekle geçişsiz hale getirilmiştir?

A)     İşe yaramaz bir sürü eşyayı bodruma attırdı.

B)     Yaptığı komik hareketlerle her zaman bizle­ri güldürür.

C) Beklenmedik bir biçimde davranarak mü­dürü bile şaşırtmış.

D)    Yarışmayı  kazananlara  ödüllerini  bugün vereceğiz.

E)     İki arkadaş ön sırada oturabilmek için birbi­riyle atışıyor. 

15.    

" -n" yapım eki, etken fillere getirildiğinde fiilin edilgen olmasını sağlar.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde "-n" eki, bu görevinin dışında kullanılmıştır?

A)     Bahçedeki ağaçlar kısa sürede budanacak.

B)     Gelin arabası özenle süslenmişti sabahleyin.

C)    Daha iyi güneş ışığı alabilmek için evin ça­tısı delindi.

D)    Salona giren seyircilerin üstleri tek tek aranır.

E)     Akşamki konsere gitmeden önce sıkı sıkı giyindi.

16.   

Yüklemi edilgen-geçişsiz fiil olan cümlelerde gerçek özne de sözde özne de bulunmaz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek öz­ne de sözde özne de yoktur?

A)     Yolu açmak için dağın yamacındaki kayalar parçalandı.

B)     Şehre inmek için sabah erkenden yola çı­kılmış.

C) Tarladan toplanan domatesler, hafta sonu tüccara satılacak.

D)    Genç çiftin nikahı, gelecek ay burada kıyı­lacak.

E)     Telefon ve elektrik faturaları henüz yatırıl­madı. 

17.   

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde durum fiili edilgen olmuştur?

A)     Toplum içinde, insanlardan hiçbir zaman çekinmemelisin.

B)     Kaza yapan araç çekildikten sonra köprü trafiğe açıldı.                                  

C)    Öğlen arası sınıflardaki tahtalar silindi.

D)    Orhan Boran'ın gecesinde hüzünlü dakika­lar yaşadı.

E)     Yarın sınav olduğu için akşam erken yatıldı. 

18.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir fiil nesne almazken nesne alır duruma getiril­miştir?

A)     Beni bu tatlı sözlerle kandıramazsın.

B)     Tüm evi yaşlı bir kadına temizletti.

C)    Öğretmen gelmeyince öğrenciler bahçeye çıkmış.

D)    Müdür, hizmetlileri çağırıp hepsini tek tek uyardı.

E)     Yemekten sonra tüm hesabı bize ödetir. 

19.

Aşağıdaki dizelerde fiiller özne ve nesnesi­ne göre ikişerli eşleştirildiğinde hangisi dış­ta kalır?

A)     Ey sevgili, kapat artık pencereni

B)     Çoktan derinliğine çekmiş deniz beni

C)    Çıkmaz artık sular altından o dünya

D)    Macerası çoktan bitmiş o şeylerin

E)     Amansız gecenle yayıl dört yanıma 

20.   

Oyun bitti ve her şey yerini buldu O güzel günler artık hayal oldu Yukarıdaki fiillerin ortak özelliği aşağıdaki terden hangisi olamaz?

A)   Etken çatılı olmaları

B)   Haber kipiyle çekimlenmeleri

C)   Çatı bakımından incelenebilmeleri

D)   Basit çekimli olmaları

E)   Nesnesine göre geçişli olmaları 

21.   

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işi yapan da işten etkilenen de öznenin kendisidir?

A)     Maç başlamadan önce futbolcular sahada koştu.

B)     İki hırsız gürültüyü duyunca pencereden at­lamış.

C)    Okulumuza yeni, iki öğretmen atandı.

D)    Ayşe düğüne gitmek için süsleniyor saatlerdir.

E)     Sınavı kazanamadım diye çok bağırıyor. 

22.   

Aşağıdakilerin hangisinde birleşik zamanlı geçişli bir fiil vardır?

A)     Olayların böyle sonuçlanacağını önceden hissettim.

B)     Akvaryumdaki balıklar bana huzur veriyordu.

C)    Gönderdiğiniz mektubu ona dün ilettim.

D)    Zamanı olmasına rağmen bir türlü kitap okumuyordu.

E)     Tüm kirli çamaşırlarını tek tek ortaya çıkardı. 

23.  

 "-r" eki geniş zaman eki olabileceği gibi çatı eki olarak da kullanılabilir.

Aşağıdakilerden hangisinde "-r" eki yukarı­daki açıklamanın dışında kullanılmıştır?

A)     Öğretmen sınavı beş dakika önce bitirdi.

B)     Devlet yoksulların kömür ihtiyacını giderdi.

C)    Her sabah bir bardak süt içerdi.

D)    Kötü haberi duyunca yüzü sarardı.

E)     Çocuğa yatmadan önce ilaçlarını içirdi.

24.   

Aşağıdaki cümlelerden  hangisi özne ve nesnesine göre incelenmez?

A)     Hüzünle dolu gözleri sürekli ufka bakıyordu.

B)     Kazım Koyuncu dün son yolculuğuna uğur­landı.

C)    Dün yediğimiz çiğ köfte çok acıydı.

D)    Seneye bir Karadeniz turu yapmayı düşü­nüyorum.

E)     Sınavda bilmediğin soruları sakın cevaplama. 

25.   

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işteş fiilin yapılışı ötekilerden farklıdır?

A)  Yardım  paketini  alabilmek  için   herkes kamyona koşuştu.

B)     Bu konuyu haftaya görüşsek iyi olur.

C)    Yıllar sonra iki arkadaş hasretle kucaklaştı.

D)    Seninle yarın saat ikide okulda buluşalım.

E)     Ramazan bayramında halk birbiriyle bay­ramlaştı. 

26.   

Aç mısın kardeşim, gel olanı bölüşelim. Ama şiirlerimle seni doyuramam ki Yukarıdaki dizelerde geçen altı çizili fiilin ça­tı özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğ­ru olarak sıralanmıştır?

A)     Etken - geçişli

B)     İşteş - geçişsiz

C)    Etken - geçişsiz

D)    Edilgen - geçişsiz

E)     İşteş - geçişli 

27.    Aşağıdakilerden hangisinde dönüşlü-geçişli bir fiil vardır?

A)   Hasta olmamak için elbisesini sıkı sıkı gi­yindi.

B)   Aydınlık için bir mum da sen yakmalısın.

C)   Söylediğin sözlere gerçekten çok kırıldım.

D)   Yaşlı adam parasını kaptırınca sokak orta­sında dövündü.

E)   Görüşmeye gitmeden önce saçını özenle taradı.

28.   

Aşağıdaki cümlelerden hangisi, karşısında pa­rantez içinde verilen çatı özelliğiyle uyuşmaz?

A)     Yarın okullar nihayet açılıyor. (Edilgen)

B)     Üniversiteyi kazanamadığına çok üzüldüm. (Dönüşlü)

C)    Öğretmen, sınavı beş dakika önce bitirdi. (Oldurgan)

D)  Bu yıl tüm arkadaşlarımı ziyaret etmek isti­yorum. (Geçişli)

E)     Kötü bir işe bulaştık o gün. (işteş) 

29.    

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi nesnesine göre ötekilerden farklıdır?

A)     Baca eğri olsa da dumanı doğru tüter.

B)     Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur.

C)    Ağaç yaprağıyla gürler.

D)    Tatlı dil, yılanı deliğinden çıkarır.

E)     Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. 

30.     

Geçişli fiiller edilgen olduğunda sözde özne alır.

Aşağıdakilerin hangisinde fiil, edilgen oldu­ğu halde sözde özne almamıştır?

A)     Yeni TCK dün Meclis'te görüşüldü.

B)     Tüm caddeler belediye tarafından temiz­lenmiş.

C)    Sabahleyin öğretmenlerle birlikte kahvaltı yapılacakmış.

D)    Deneme için tüm sorular özenle seçildi.

E)     Yarınki geziye saat 9.00'da gidilecekmiş.


TÜRKÇE SORU BANKASI