FİİLDE ÇEKİM - Test 1

1.      

Aşağıdakilerin hangisinde ekfiil alan söz­cük, ad soylu değildir?

A)     Şu an neredeyim bunu kesinlikle söyleye­mem.

B)     Sorunların boyutunu anlamış gibisin bence.

C)    Hayatta her şey para değildir, anlayışına katılıyorum.

D)    Bilmezdim bu kadar çok acıya katlandığını?

E)     Yalan söylemesiydi hepimizi çok üzen şey.

2.      

Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcükteki "-se" eki ekfiil değildir?

A)     Nasihat istersen, tembele iş buyur.

B)     Vardığın yer körse, bir gözünü kapa.

C)    Ulular köprü olsa, basıp geçme.

D)    Söz gümüşse sükut altındır.

E)     Tırnağın varsa başını kaşı.

3.      

Aşağıdaki dizelerin hangisinde haber ve di­lek kipiyle çekimlenmiş fiiller bir arada kul­lanılmıştır?

A)     Yıllar geçti, sapan ölümsüz iz bıraktı top­rakta

B)     Yıldızlara uzanıp hep seni sordum gece ya­rılarında

C)    Af dilemeye geldim affa lâyık olmasam da

D)    Deniz, gözlerinden alır sonsuzluğun haberini

E)     Aşk cellâdından ne çıkar, mademki yâr vardır 

4.      

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi çe­kimli fiil değildir?

A)     Dergideki bazı yazılar okurlardan tepki aldı.

B)     Yapraklar, eylülün gelmesiyle sararıyordu.

C)    İki yıl önce aldığımız halılar eskidi.

D)    Anlattığım fıkralara hiç durmadan güldü.

E)     Onun en büyük hayali bahçeli bir eve sahip olmakmış. 

5.      

Aşağıdakilerin hangisinde soru sözcüğü ek-fiil almamıştır?

A)     Dün akşam neredeydin bu saatlerde?

B)     Annesi yine nereye gitmişti?

C)    Nedir sizden çektiğim bu çile?

D)    Ayşe sınıfın kaçıncısıymış?

E)     Ben burada neyim zannediyorsun? 

6.       

Ek-fiilin yüklem olduğu cümleler, "değil" sözcü­ğüyle olumsuz yapılabilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek-fiil almış sözcük "değil" sözcüğü ile olumsuzlaştırılamaz?

A)     Telefonla aradığın esnada toplantıdaydım.

B)     Küçük çocuk duyduğuma göre hastaymış.

C)    Yapılan tüm eleştirilere, bir cevabım vardı elbette.

D)    Giydiği gömlek, düşündüğümden kirliydi.

E)     Zannetme ki bu konuda ben de umutsuzum. 

7.     

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geniş za­man anlamı vardır?

A)     Zannediyorum  kardeşim,  haftaya burada olur.

B)     Verdiğiniz siparişler yarın marketimize geliyor.

C)    Elinizdeki kitap en geç bir hafta içinde okunmuş olacak.

D)    Necati ağabey yazlarını Kumbağ'da geçiriyor.

E)     Adam, köyüne yirmi iki yaşında döner. 

8.     

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi basit çekimli bir fiil değildir?

A)     Kitaptaki son soruyu sen bile çözemezsin.

B)     Verdiğin kitabı büyük bir zevkle okuyoruz.

C)    Onlardan da kimlik fotokopisi istenmiş.

D)    Kadın, çocuğunu parkta gezmeye çıkarmış.

E)     Akşamları sahilde gitar çalarlardı.

9.      

Aşağıdakilerin hangisinde ek-fiil III. tekil kişi eki düşmüştür?

A)     Okulların tatil edildiği haftaydı bize uğradı­ğında.

B)     Babasının sözünden çıkmıyordur diye dü­şünüyorum.

C)    İki gün önce söylediğim şeylerin hepsi doğ­ruydu inan.

D)    Söylediğim gibi her şey çok açık, neden in­kâr ediyorsun?

E)     Başımıza gelenler ona göre gerçekten kötü şeylermiş. 

10.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, haber kiplerinden biriyle çekimlenmiş bir eylem değildir?

A)     Çok sıcak, çok samimi ve keyifli bir sohbet gerçekleştirdik, güzel bir İstanbul gününde.

B)  Lisedeyken, o ana kadar yazdığım tüm ya­zılarımı toplayıp, başkalarıyla paylaşma is­teğim ağır bastı.

C)    Başvurduğum ciddi edebiyat dergilerinin, yazılarımı beğenmesi üzerine çıraklık dö­nemim başladı.

D)    Bir edebiyatçının, bir romancının konu bul­mayla ilgili bir sıkıntısı olmaz.

E)  Edebiyat yazarının, eserlerinde aktarmaya değer bir düşüncesi, bir görüşü olmalı. 

11.    

Aşağıdaki dizelerin hangisinde birden çok çekimli fiil kullanılmıştır?

A)     Güzelliğini hatırlıyorum bir yaz günü

B)     Yine gemiler geçiyor uzaklardan

C)    Geçmişi seninle yeniden yaşıyoruz

D)    Hep seni okuyorum, inanır mısın

E)     Yine İstanbul'u yakmak geçiyor aklımdan 

12.    

Siz geniş zamanlar umuyordunuz Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek Yılların telaşlarda bu kadar çabuk Geçeceği aklınıza gelmezdi

Bu dizelerde kaç çekimli fiil kullanılmıştır?

A)1            B)2         C)3         D) 4          E) 5 

13.   

Aşağıdaki dizelerin hangisinde ek-eylemin geniş zamanı kullanılmamıştır?

A)     Söyler yıldız kırıklarını gölde.

B)     Büyük şehirdeyim, kimse bilmez nerede ol­duğumu şimdi.

C)    Ben artık bildiğin o, ben değilim?

D)    Bilmem farkında mısın baharın geçtiğinin

E)     Yeni bir nefes gibi sessizlik göğsümdedir. 

14.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek-eylem iki farklı görevde kullanılmıştır?

A) Çok çaresizim dediğinde söylemek istediği şeyi anlayamamıştık.

B)     Sinirliydi ve ortada neler döndüğünden ha­bersiz gibiydi.

C)    Böyle bir olay benim başıma gelmiş ola­mazdı, bunu kabul edemiyordum.

D)    Gelene ağam, gidene paşam anlayışıdır, bizi bu hallere düşüren.

E)     Sona yaklaşmıştık, ne yazık ki herkes bunu fark etmişti. 

15.    

Yaprak gazel olmuş duruyor dalda Vefasız güzelden bize ne fayda Bu ayda olmazsa gelecek ayda Ölürüm vazgeçmem sevdiğim senden

Bu dizelerde kaç çekimli fiil kullanılmıştır?

A) 2          B)3           C)4          D) 5         E) 6 

16.   

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemin­de zaman kayması vardır?

A)     Osman amcam,  akşamları  sahilde,  bize bağlama çalar.

B)  Gelecek yıl bu kasabada restorasyon çalış­maları yapılacak.

C)    Babam, askerliğini İzmir Bornova'da yapmış,

D)    Akşam yemeği için bakkaldan iki ekmek alalım.

E)    Bizim aile, İstanbul'a yıllar önce Rumeli'den göç ediyor.

17.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapılmak­ta olan bir iş bildirilmektedir?

A)     Günlerden bir gün dedem askerden köye dönüyor.

B)     Bazı akşamlar mahallede garip sesler du­yuluyor.

C)    İki güne kalmaz pılını pırtısını toplayıp bu­radan gidiyor.

D)    Okuldan çok iyi bir derece ile mezun oluyor.

E)     Rasim, bahçede arkadaşlarıyla oynuyor. 

18.     

I.    Yüzünü çiziyorum kapılara, duvarlara

II.    Bir bir hatırlıyorum bütün hatlarını

III.   Sonra dağlar, denizler giriyor aramıza

IV.   Artık hiçbir şey kâr etmez, biliyorum

V.    Hep sana sesleniyorum duyuyor musun 

Yukarıda numaralanmış dizelerin hangi iki­sinde birden çok çekimli eyleme yer veril­miştir?

A) I. ve II.                B) I. ve IV.          C) II. ve III.

D) III. ve V.           E) IV. ve V. 

19.    

"O günlerde, size hiçbir şeyi anlatamazdım." cümlenin yüklemi için aşağıdakilerden han­gisi söylenemez?

A)     Olumsuz bir fiildir.

B)     Ek-fiil almıştır.

C)    Geniş zamanın rivayetiyle çekimlenmiştir.

D)    Birleşik yapılıdır.

E)     Birinci tekil kişiye göre çekimlenmiş bir fiildir. 

20.    

Geniş zaman kipiyle alışkanlıklar veya kurallar anlatılır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "alışkanlık" anlamı yoktur?

A)     Kim beni dinler, işte o zaman gerçeği anlar.

B)     Banyoda ayaklarını iyice yıkar, kurulayıp dışarı çıkar.

C)    Akşamları, süt içer, öyle yatar.

D)    Her yaz tatil için köye gider, orada bir ay kalırım.

E)     Neden öğretmene hep aynı soruları sorarsın? 

21.   

Aşağıdaki dizelerin hangisinde çekimli fiil kullanılmamıştır?

A)     Bir bardak su gibi çalkalandı dünya

B)     Söndü istikamet, yıkıldı boşluk

C)    Al sana hakikat, al sana rüya

D)    Bu nasıl bir dünya, hikâyesi zor

E)     Kapandım yatağa son çare diye 

22.     

Fiiller kök ve gövdelerinde bulunan eylem, an­lamlarına göre kılış, oluş, durum fiilleri olarak üçe ayrılır.

Aşağıdakilerin hangisinde kılış, oluş, durum fiilleri birlikte verilmiştir?

A)     Kırmak, atmak, doymak

B)     Satmak, morarmak, kırmak

C)    Çizmek, sararmak, oturmak

D)    Uçmak, oturmak, uyumak

E)     Morarmak, çürümek, korkmak 

23.    

Aşağıdakilerin hangisinde öğrenilen geçmiş zaman, fiile ötekilerden farklı bir anlam kat­mıştır?

A) Tabakları,  bardakları raflara dün akşam yerleştirmişsiniz.

B)     Yediği tokatın etkisini hâlâ unutmamış.

C)    Bir yıl sonra borcunu ancak ödeyebilmiş.

D)    Sabaha kadar tüm olanları, onlara anlat­mışsın.

E)     Çok yorulduğum için televizyon seyreder­ken uyumuşum. 

24.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geniş za­manın rivayetiyle çekimlenmiş bir fiil vardır?

A)     Bahçedeki ağaçtan irice bir ayva koparmış.

B)     Okuduğu kitapların özetlerini de çıkarmayı severdi.

C)    Köyde güneş, tepelerin ardından batıyor-muş.

D) Anlatılanlara göre dedem gençliğinde at üstünden inmezmiş.

E)     Babamın saçları artık iyice ağarmış.

25.    

I.    Ona her gün rastlardım, sahilin bir ucunda

II.    Ne rüyalar görürdü kim bilir yol boyunca

III.   Meraklandım birkaç gün onu görmeyince

IV.   Dalmış bir gün rüyaya mavi Önlük içinde

V.   Soluvermiş minik kız henüz ilkbaharında 

Yukarıda numaralanmış dizelerin hangi iki­sinde birleşik çekimli eyleme yer verilmiştir?

A) I. ve II.             B) I. ve IV.          C) II. ve III.

D) III. ve V.         E) IV. ve V. 

26.    

Aşağıdaki ikili dizelerin hangisinde haber ve dilek kipiyle çekimlenmiş fiiller bir arada kullanılmıştır?

A)     Kapıdan dört büklüm çıktı dışarı Gözler çakmak çakmak benzi sapsarı

B)     Çekti ayakları kahveye vardı Açtı tabakasını, sigara sardı

C)    İçmedi masada unuttu çayı Kalktı ki garsona vere parayı

D)   Döndü gözlerinde bulgur bulgur yaş Sandım can evine döktüler ateş

E)   Yürüdü kör topal çıktı şehirden Ağzına küfürler doldu zehirden 

27.    

Aşağıdakilerin hangisinde şimdiki zaman ki­pinde anlam kayması yoktur?

A)     Haftaya ilk otobüsle Ankara'ya gidiyorum.

B)     Akşamları yatmadan önce süt içiyor.

C)    Sessiz olalım, şu kitabı dikkatlice okuyorum.

D)    1960'lı yıllarda büyük bir savaş çıkıyor.

E)     Yanlışlarını hiçbir zaman inkâr etmiyor. 

28.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi öğrenilen geçmiş zamanın hikayesiyle çe-kimlenmiştir?

A)     Sabahçı öğrenciler, sınıfı kirletmişti o gün.

B)     Son günlerde huzursuz olduğunu söyleme­miş.

C)    Şehirlerarası yolculuklarda beni de yanına alırdı.

D)    Bir evden diğerine hep birlikte gidilirdi.

E)     Geçen hafta seni ziyarete geldiydi, hatırla­mıyor musun? 

29.   

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işle anlatış birlikte verilmiştir?

A)     Sabah ezanıyla uyanıp hep birlikte yola çı­kacağız.

B)     Bahar gelir gelmez yazmayı düşündüğü ki­taba başladı.

C) Akşam gerçekleştirdiğimiz satışların hesaplarını yapıyorum.

D)    Hiç ummadığımız bir anda, karşımıza çıkı­verdi.

E)     Her akşam yatmadan önce mutlaka süt içer. 

30.   

Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde, yükle­min kipi diğerlerinden farklıdır?

A)     Sağ elin verdiğini sol el görmesin.

B)     Herkesin geçtiği köprüden sen de geç.

C)    İnsanın adı çıkacağına canı çıksın.

D)    Yürük at, yemini kendi artırır.

E)     Hekimden sorma, çekenden sor.

TÜRKÇE SORU BANKASI