FİİLDE ÇEKİM - Test 2

1.     

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereklilik kipiyle çekimlenmiş bir fiil vardır?

A)     Bugün dersleri erken bitirmem gerekiyor.

B)     Kendisine altın işlemeli bir saat almış.

C)    Kabul etmeliyim ki artık ben de yaşlandım.

D)    Hayatımda şimdiye kadar böylesini görme­dim.

E)     Üzerime düşen sorumlulukları yerine getir­dim. 

2.     

Aşağıdakilerin hangisinde istek kipiyle çe­kimlenmiş bir fiil vardır?

A)     Bugün canım sinemaya gitmek istiyor.

B)     İstersen sana bir acı kahve yapayım.

C)    Şu tatil bir gelse ne iyi olur.

D)    Haykırsam sesimi duyan olmaz.

E)     Çok çalışmasına rağmen istediklerini elde edemedi. 

3.     

Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklem çe kimli bir fiil değildir?

A)     Ağaçların dalları saygıyla eğildi

B)     İçimden çırpınmayı, gözümden yaşı sildi

C)    Bir bağlama başladı önceden ince ince

D)    Birdenbire gürleşip kemençeye karıştı

E)     Biri coşkun bir öfke, biri bir yalvarıştı 

4.    

 Geç ey zaman, bir kuytuda bırak benim elimi Ebedi sükûneti ben orada bulayım O huzur beldesine sürüyüp bedenimi Anılar gölgesinde hep beraber olayım Yukarıdaki dörtlükte dilek kipiyle çekimlen­miş kaç fiil vardır?

A)1           B)2            C)3           D) 4           E) 5 

5.

Aşağıdakilerden hangisinde öğrenilen geç­miş zaman eki (-miş), eklendiği fiile "sonra­dan farkına varma" anlamı katmıştır?

A)     Soğuk havalar yüzünden ellerim çatlamış.

B)     Selahattin Bey, dün beni aramış.

C)    Taşlıtarla semtinde on yıl oturmuşlar.

D)    Dün bize telefon etmişsiniz.

E)     Bu kitabı sen almışsın. 

6.     

Yazın memlekette görüşelim.

Bu cümledeki fiilin kipi aşağıdaki kiplerden hangisiyle aynı gruptadır?

A)     Yarın sabah sana uğrayacağız.

B)     Çocukları alır erkenden eve giderim.

C)    Onlarla birlikte yola çıksak.

D)    Söylenenleri tek tek yerine getirdim.

E)     Kendi sorunlarımızı kendimiz çözebiliriz. 

7.     

Nasıl geçti bunca yıl, belki orda anlarım

Ne yaptım, nere koştum, nasıl harcadım seni

Beni bırak benimle, belki durmaz ağlarım

Lâkin istemem bir kez beni öyle görmeni

Yukarıdaki dizelerde haber kipiyle çekimlen­miş kaç fiil vardır?

A) 4            B)5            C)6           D) 7        E) 8 

8.     

Gelirse (I)  çocukluğum sislerin arasından

Buz tutan (II)  yüreğimde bir kıvılcım tutuşur (III

Bin melek kanatlanır (IV)  ruhumun beyazından

Şu ihtiyar gönlümde huzur şevkle buluşur (V

Yukarıda altı çizili sözcüklerden hangisi, çe­kimli bir fiil değildir?

A) I.           B)ll.          C) III.         D) IV.        E) V.

9.    

 Aşağıdaki  cümlelerden  hangisinde eylem farklı bir kipte çekimlenmiştir?

A)     Burada ovalar erken yeşerir.

B)     Bahçeye sabah erkenden gidin.

C)    Erken kalkanlar sağlıklı olur.

D)    Geç yatan insan erken kalkamaz.

E)     Uykusunu alamayan bahçede yatar. 

10.   

Emir kipinin III. tekil kişi ekiyle diğer kiplerin II. tekil kişi eki benzeşir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil, farklı kişi ekiyle çekimlenmiştir?

A)     Bu odayı bir güzel toplarsın.

B)     Bizi yarın otogara götüreceksin.

C)    Artık sabahları erken kalkıyorsun.

D)    Her işi vaktinde yapmalısın.

E)     Valizleri biz gelmeden hazırlasın. 

11.   

Aşağıdaki  cümlelerin  hangisinde yüklem farklı bir şahısla çekimlenmiş bir fiildir?

A)     Yarın benimle İzmir'e gelir misin?

B)     Benden habersiz okulu terk etmişsin.

C)    Hayatınız boyunca şansınız açık olsun.

D)    Başarılı olmak istiyorsan düzenli çalışmalısın.

E)     Okula mutlaka bizimle geleceksin. 

12.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, şimdiki zamanın hikâye birleşik zamanıyla çekimlenmiş bir fiildir?

A)     Sürekli evde ders çalışıyormuş.

B)     Her gün en az yüz sayfa okurdu.

C)    Denizde, yüzebileceğimiz tek yer burasıydı.

D)    Bütün mahalle kavgayı izliyordu.

E)     Meraklı gözlerle etrafı süzdü. 

13.

(I) Bu böyle olmayacaktı. (II) Güneşin aydınlı­ğından kısmen mahrum etme pahasına onu içeri aldım. (III) Kışın kullanmadığım odamın penceresi önündeki bordo örtülü yuvarlak seh­pamın üstüne koydum. (IV) Ona da odaya da yakışmayan yağ teknesinin çirkinliğini örtmek için, onu sehpanın örtü rengine uygun bir kap­lıkla sardım. (V) Oldukça uyumlu bir görüntü oluşturdular.

Bu   parçada   numaralanmış   cümlelerden hangisinde basit çekimli fiil yoktur?

A) I.          B)ll.          C) III.        D) IV.       E)V. 

14.  

Aşağıdaki dizelerin hangisinde ek-eylem kul­lanılmamıştır?

A)     Ahuların içinde sevdan akkor gibidir

B)     Bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya

C)    Erdemin, bereketin doldurur haneleri

D)    Sensiz, yükü zehirdir en güzel imbatların

E)     Çözülürdü zihnimde buzlanmış düşünceler 

15.    

Hiç bende değilsin, burada yoksun ki Orada var mısın, ya da ben yok muyum Tek değiliz seninle, bütün olmadık hiç Şimdi nerdeyiz nasılız bilmiyorum

Yukarıdaki dörtlükte ek-fiilin geniş zamanıy­la çekimlenmiş kaç sözcük vardır?

A) 3            B)4         C)5          D) 6          E) 7 

16.   

Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde fiil di­ğerlerinden farklı bir kipte çekimlenmiştir?

A)     Güneş balçıkla sıvanmaz.

B)     Her eğri ağaçtan yay olmaz.

C)    Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar.

D)    İşleyen demir, pas tutmaz.

E)   Bugünün işini, yarına bırakma.

17.   

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin eylem ki­pinde bir anlam kayması vardır?

A)   "Beş Şehir"i beş defa okudum.

B)   Her akşam bu sokaktan geçiyorum.

C)   O, sabahları duş almadan dışarı çıkmaz.

D)   Bu film, geçen yıl İstanbul'da çekilmiş.

E)   Esatlar, bu akşam bize gelecek. 

18.   

Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde birleşik çekimli fiil yoktur?

A)     Akşam erken gelirsen sinemaya gideriz.

B)     Mangal yaparken elini yakmıştı.

C)    O sırada ben televizyon izliyordum.

D)    Ya babam eve erken geldiyse, ne yaparız?

E)     Düğüne yetişebilmek için işleri erken bitirdi. 

19.   

Aşağıdaki dizelerin hangisinde birden fazla çekimli fiil yoktur?

A)     Karanfil katar oldu Hasretlik yeter oldu

B)     Selvi boylum gelince Şen olur benim gönlüm

C)    Karanfil uzar gider Yaprağın düzer gider

D)    Yâr yolunu şaşırmış İnşallah bize gider

E)     Ben hâkime danıştım Sen benim olacaksın 

20.   

Aşağıdakilerden  hangisinde ek-fiil diğerle­rinden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A)     Ben bu vatanın gülüne de dikenine de sev­dalıyım.

B)     Ben bu topraklar için ırmakları kıpkırmızı akıtmıştım.

C)    Ben savaşa da barışa da gülerek giderdim.

D)    Ben geçmişten geleceğe köprü olmak ister­dim.

E)     Ben kurda kuşa, güneşe aya insanlığı öğ­retmiştim. 

21.   

Bir gün dedim ki istemem artık ne yer ne yâr

Çıktım sürekli gurbete, gezdim diyar diyar

Yukarıdaki ikili dizede kaç çekimli fiil vardır?

A)     1           B)     2           C)    3          D)    4          E)     5 

22.  

 Bir kip bazen başka bir kipin yerine geçebilir.

Aşağıdakilerin  hangisinde bu açıklamaya örnek vardır?

A)     Yarınki sınav için ders çalışıyor.

B)     Bir gün her şeyin boş olduğunu anlarsın.

C)    Her sabah mutlaka kahvaltımı yaparım.

D)    Geçmişteki güzel günleri arıyorum.

E)     Artık sana söyleyecek bir sözüm kalmadı. 

23.  

 Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde gelecek zaman anlamı yoktur?

A)     Yarın hep beraber maça gidiyoruz.

B)     Siz gidin, biz sonra geliriz.

C)    Bundan sonra her şeye boş veriyorum.

D)    Bir saat sonra geleceğini ona söyledim.

E)     Birazdan isteğin siparişleri getiriyorum. 

24.   

Aşağıdaki dizelerin hangisinde çekimli fiil sayısı birden fazla değildir?

A)     Her muradın verildiği bir anda

Şeyh Şamil'in düşlerini dilesem

B)     Bir Manasçı olsam yol kenarında

Anlatsam ezeli hikâyemizi

C)    Bir sabah, tan vakti varsam Gence'ye

Azeri gözümle görsem dünyayı

D)    Sunsam Karabağ'ı, Vahapzade'ye

Şehriyar ustayla sarsam dünyayı

E)     Ruhumun tayını sürsem ileri

         Bozkırlar üstüne dökülse tasam

25.     

I,    Yeryüzünde yalnız benim serseri

II.    Yeryüzünde yalnız ben derbederim

III.   Herkesin varsa bu dünyada yeri

IV.   Ben de bu dünya benimdir derim

V.   Ölsem dikecek yok mezar taşımı

Yukarıda numaralanmış dizelerden hangi­sinde ekfiil düşmüştür?

A)     I.         B)     II.       C)    III.        D)    IV.       E)     V. 

26.    

Aşağıdaki dizelerin hangisinde isim soylu sözcük ebeyle alarak yüklem olmamıştır?

A)     Bizdik o hücumun bütün aşkıyla kanatlı

B)     Fethin daha bir ülkeyi parlattığı bir gündü

C)    Canlandı o meşhur ova at kişnemesiyle

D)    Gül yüzlü bir âfetti ki her busesi lâle

E)     En son koşumuzdur bu, asırlarca bilinsin 

27.    

Aşağıdaki dizelerin hangisinde ek-fiil vardır?

A)     Toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur

B)     Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları

C)    Hasretin alev alev içime bir an düştü

D)    Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde

E)     Yeryüzü avaredir, yapayalnız ve kurak 

28.   

Aşağıdakilerin hangisinde isim tamlaması ek-eylem alarak yüklem olmuştur?

A)     Denizler tutuşup küllenmemişti

B)     Balıklara arkadaştı gemiler

C)    Kurşunlanmaz öpülürdü alnımız

D)    Çiçekler, sevginin işaretiydi

E)     Geçip gitti o mutluluk çağımız 

29.   

 Ben orada öldüm en çok orada bilmezsin (I) 

Orada zaman buruşmuş bir eski resimdi (II

Orada sen yoktun,  (III)  gözlerin belli belirsiz

Koptum (IV)  oradan, bir kırık heykelim (Vşimdi

Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangile­rinde ek-eylem yoktur?

A)     I. ve IV.              B)     l. ve V.         C)    II. veV.

D)    III. ve IV.          E)     IV. ve V. 

30.   

Deniz bildiğin gibi 

Orhan Veli'den kalma 

Mevsimse Yahya Kemal'in sonbaharı 

Nedim'dir seyreylediğin bir elde mey, bir elde gü

Çeşmeler Karacaoğlan'ı

Dağlar Köroğlu'nun dağları 

Yukarıdaki parçada kaç yerde ekeylem düş­müştür?

A)    1         B)    2          C)    3         D)    4        E)     5

TÜRKÇE SORU BANKASI