YGS - LYS TÜRKÇE SORU BANKASI

1.

"Sonbahar geldi, yapraklar, sarardı yine." cüm­lesindeki altı çizili kelimeyle uğradığı ses olayı bakımından özdeş olan kelime aşağı­dakilerden hangisinde yoktur?

A)     Son toplantıda Türkiye'nin çevre sorunları tartışılacak.

B) Yıllardır yaşadığı yalnızlık korkusunu bir türlü yenemiyordu.

C)    Biricik çocuğuma ne yaptınız diye ağlıyordu.

D)    Bakalım mazeret olarak ne yumurtlayacak­sın?

E)     Unutmamak gerekir ki yanlıştan dönmek de bir erdemdir. 

2.

(I) Herşey ben çocukken oldu. (II) Uzaklarda bir yerlerde, Maraş'da babalarımız, ağabeylerimiz düşmanla savaşırken bizler, onbeş yaşındaki çocuklar, tarlada çalışıyorduk. (III) Cılız, gence­cik omuzlarımız, koca adamların işini yüklen­mişti. (IV) En gücüde hasat zamanıydı. (V) Haf­talarca evden uzak kalır; günlerimizi, geceleri­mizi tarlada, harman yerinde ya da istasyon yo­lunda ekin taşımakla geçirirdik. 

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangi­sinde birden fazla yazım yanlışı yapılmıştır?

A) I.           B) II.          C)lll.        D) IV.      E)V. 

3.

"-yor" eki kendinden önce gelen "-e, -a" ünlüle­rini daraltarak "-ı, -i, -u, -ü" ünlülerinden birine çevirir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemin­de bu özellik gerçekleşmemiştir?

A)     Bu çocuk ne kadar da babasına benziyor.

B)     Neden  bizim  söylediklerimizi  anlamıyor­sun?

C)    Güneş, tepelerin ardından yavaş yavaş do­ğuyor.

D)    Elindeki kitabı büyük bir dikkatle inceliyor.

E)     Kadın, serçeden gözlerini ayıramıyordu. 

4.     

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ki" nin ya­zımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A)     Halbuki bu konuda onları çok uyarmıştım.

B)     Bu konuda kaleme alınmış o kadar çok eser var ki...

C)    Tiyatrodaki çalışmaları büyük bir titizlikle iz­liyor.

D)    Bizimki  yine eski  defterleri  karıştırmaya başladı.

E)     Söylenenlerin hiçbirini yerine getirmemiş­ki... 

5.     

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sayıların yapımıyla ilgili bir yanlışlık vardır?

A)     Bu konuyla ilgili tam on üç kitabı vardı.

B)     On beş günde bir yakınlarını ziyaret ederdi.

C)    Bu yıl memlekette on iki gün kalabilmişti.

D)    Yüz onbeş yaşında biriyle tanıştı.

E)     Aynı işte yirmi beş yıl çalışmanın zevkini tattı. 

6.     

Ünlü ile biten sözcüklere "ile" eklendiğinde ara­ya "y" koruyucu ünsüzü girer. 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uygun bir kullanım yoktur?

A)     Öfkeyle kalkan zararla oturur sözü ne ka­dar da doğru!

B)     Patronun emriyle yemekler erken verilecek bugün.

C)    Vaktiyle bizim köyde de ormanlık alanlar vardı.

D)    Bundan sonra ağzıyla kuş tutsa da ona inanmam.

E)    Soyla gelen huy, ölmeden kişiyi terk etmez­miş.

7.       

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A)  Kardeşimin en büyük hayali, adından söz ettiren bir heykel tıraş olmaktı.

B) Okulla ilgili yararlı çalışmalar yapmaktan heyecan duyuyordu.

C) İsmini sınavı kazananlar listesinde göreme­yince üzülmüştü.

D)    Burada durup beklemenin hiçbir faydası ol­mayacaktı.

E)     Masanın üzerindeki bir fincan çayı yere dökmüştü. 

8.      

Şimdi yeni bir güneş kaynıyor kalbimizde

Olacaktır bu hızla yedi kat gökler bizim

Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangilerinin örneği vardır?

A)     Ünlü daralması, ünsüz sertleşmesi, ünsüz değişimi

B)     Ünlü düşmesi, ünsüz değişimi, ünlü kalın­laşması

C)    Ulama, ünlü düşmesi, ünsüz türemesi

D)    Ünlü daralmasıünsüz düşmesi,  ünsüz sertleşmesi

E)     Ünsüz değişimi, ünlü düşmesi, ünsüz düş­mesi 

9.

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcükte diğerlerinden farklı bir ses olayı vardır?

A)     Bahçedeki geyiği korkutmamaya çalışıyor.

B)     Sokaktan geçen satıcıya seslendi.

C)    Kapıyı bana dün gece annem açtı.

D)    Keskin bir bıçakla ağaçları budadı.

E)     Kitapçıdan aldığı son kitabı da okudu. 

10.   

Aşağıdaki dizelerin hangisinde yazım yanlı­şı yoktur?

A)     Arasıra geçiyor bir atlı, iki yaya

B)     Bozuk düzendir taşların üstünde tıkırdıyan

C)    Tekerlekler yollara birşeyler anlatıyor

D)    Gitgide birer gül gibi soldular

E)     Yüzlerde ki çizgiler yılların eseri mi 

11.   

Derken bir düdük ötdü   (I) ansızı

Bembeyaz gemi gitgide   (II) ufaldı

Korkunç yanlızlığıyla   (III) başbaşa  (IV

Rıhtım da  (V)  bir adam kaldı

Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisin­de yazım yanlışı yoktur?

A) I.           B) II.          C) III.        D) IV.     E)V. 

12.   

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A)     Ahmet, her yönüyle dörtdörtlük bir yarış­macıydı.

B)     Bize aldığın hediyeler için teşekkür ederim.

C)    Kısa bir yolculuktan sonra  fabrikaya ulaş­mıştık.

D) Bahçedeki çalışmayı çabuk bitirmek için iş bölümü yapmıştık.

E)     Derslerine  düzenli  çalışan  arkadaşımızı tebrik ediyoruz.

13.   

Titrek mumlar yanınca, bu bir asırlık ağaç

Mehtapta orman gibi gizli yollarla dolu

Dedi: Yastığa dayan, o cam gözlerini aç

Seyret çizgilerimde, neler geçti, ne oldu

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?

A)     Ulama

B)     Ünsüz benzeşmesi

C)    Ünlü düşmesi

D)    Ünsüz yumuşaması

E)     Ünlü türemesi 

 14.    

Kar yağdı, penceremin dışında inceden ince

Çocuk ( I)  oldum,  (II)  arkadaşlarım   (III) etrafımı   (IV) sardı

On beş   (V) ayımı sürdüm dilediğimce

Yukarıda numaralanmış yerlerin hangisinde ulama yapılamaz?

A) I.           B) II.          C)lll.        D) IV.      E)V. 

15.    

Aşağıdakilerden  hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A)     "Saatleri Ayarlama  Ensitüsü" adlı  kitabı okudun mu?

B)     "Satleri Ayarlama Enstitüsü" adlı kitabı oku­dun mu?

C)    "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" adlı kitabı okudunmu?

D)    "Saatleri Ayarlama  Enditüsü" adlı  kitabı okudun mu?

E)     "Saatleri Ayarlama  Enstitüsü" adlı  kitabı okudun mu? 

16.   

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde rakamdan sonra gelen ekin yazımı yanlıştır?

A)     Mayısın 3'üncü haftası toplantı yapacağız.

B)     25'inci yaşını kutlamaya hazırlanıyor.

C)    Babam 7'inci kattan bir daire satın almış.

D)    20'nci yüzyıl nice acılara tanık olmuştur.

E)     Arkadaşım, 4'üncü olmuştu bilgi yarışma­sında. 

17.   

Aşağıdaki  atasözlerinin   hangisinde  sert sessizlerin yumuşamasına örnek yoktur?

A)     Arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söy­leyelim.

B)     At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır.

C)    Aslan, yattığı yerden belli olur.

D)    Altın eşik, gümüş eşiğe muhtaç olur.

E)     Aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz. 

18.   

Aşağıdaki altı çizili sözlerin hangisinde ya­zım yanlışı yoktur?

A)     Yolun sonunda arasıra çalışma yapılıyor.

B)  Muayene olmak üzere güvenilir bir dahiliye-doktoru arıyordu.

C)    Kitaptaki her sayfanın sonunda bir dip not bulunuyor.

D)  Yaratılışından gelen dışa dönük olma özel­liği herkesin dikkatini çekiyor.

E) Dün akşam darma dağınık odasında öyle­ce uyuyakalmıştı. 

19.   

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A)     Şu gök altında nice büyük aşklar yaşanmışdır.

B)     Her akşam bu sahilde toplanıp gitar çalar­lardı.

C)    Kutupyıldızı, geceleri özellikle gemicilerin yardımcısıdır.

D)    Sabaha kadar havlayan çoban köpeği, kim­seyi uyutmadı.

E) Toprak yoldan gidilen köy, buraya on kilo­metre uzaktaydı. 

20.   

Aşağıdakilerin  hangisinde,  yazım yanlışı vardır?

A)     Koşa koşa Alibeyköy'deki halı sahaya indi.

B)     Çalışmalarını gece gündüz demeden sür­dürüyor.

C)    Bir süre şırıl şırıl akan çayı izledi.

D)    El ele verip çirkinlikleri güzelliğe çevirdiler.

E)    Onun başarısı git gide yükseliyor.

21.   

İlgi zamiri olan "-ki" adın yerini tutar ve bitişik yazılır.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde "-ki" nin yazımı yanlıştır?

A)     Herkesin bir derdi var, değirmenin ki su.

B)     Toplantıda o kadar güzel konuştu ki...

C)    Anladım ki biz ayrı dünyaların insanlarıyız.

D)    Yeter ki söylediğimi zamanında yapsın.

E)     Senin söylediklerine ben ki inandım! 

22.   

Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde altı çizili sözcükte ünsüz türemesi ve değişimi vardır?

A)     Artık gözü ondan başka kimseyi görmüyordu.

B)     Yaşanan tüm gelişmeleri tek tek bana anlattı.

C)    Onu bu kadar üzen şey, yıllardır yaşadığı ayrılıkmış.

D)    Korkudan herkes nefesini tutmuş bekliyordu.

E)     İyi bir reklam yapılırsa talep oluşturabilece­ğimizi zannediyorum. 

23.   

Bir çiçektir ki solar mevsimi geçtikçe başın

Büyük esrarını nakşetmese bir şahesere

Ve o baş, girdiği gün tuncuna heykeltıraşın

Batmayan bir güneş aksiyle dolar kubbelere

Bu dizelerde aşağıdakilerin hangisinin örne­ği yoktur?

A)     Ünsüz benzeşmesinin

B)     Ünlü düşmesinin

C)    Kaynaştırma ünsüzünün

D)    Ünsüz yumuşamasının

E)     Ünlü daralmasının 

24.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik ey­lemlerin kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A)     Bu dünya cenneti yerleri on yıl önce babam keşfetmişti.

B)     Bu garip kılıklı adamdan hiç kimse hazzet­miyor.

C)    Hakim, onun bir yıl hapis yatmasına hükmetti.

D)    Halimizi ona bir iki gün önce arzettik.

E)     İşleri, size ihtiyaç duymadan hallettik. 

25.

Sert sessiz bir harfle biten sözcüklere yumuşak sessiz harfle başlayan bir ek getirildiğinde ekin ilk harfi sertleşir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıkla­maya uyulmamasından kaynaklanan bir ya­zım yanlışı yapılmıştır?

A)     Deniz kıyısında gezen insanlar ona çok hu­zurlu geliyordu.

B)     Salonda anlattığı hikâyeyi benim kulağıma da yavaşca anlattı.

C)    Ağacın altında uyuyan köpek, ayak sesimi­zi duyunca uyanıp kaçtı.

D)    İşten sıkılan kadın kendini göl kenarına attı.

E)     Yamaçtan dökülen topraklar burayı doldurdu. 

26.   

Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcü­ğün yazımı yanlıştır?

A)     Çalışmaktan artakalan saatlerimizi değer­lendirmeye çalışıyoruz.

B)     Kapının önündeki arzuhalci, istediğimiz di­lekçeyi yazabileceğini söyledi.

C)    Hastaneye çocukları eğlendirmek için pal-yançolar gelmişti.

D)    Banyodaki arap sabununu yere dökmüş.

E)     Evin arkasında çıkan arbedede o da yara­lanmış. 

27.   

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yan­lışı vardır?

A)     Birgün arayan bulur gönüllerde bizi

B)     Yedi iklimde dört köşeyi dolandım

C)    Nisanda çiçek, yazda petek, kışta karız

D)    Ölsek de, gömülsek de, silinsek de varız

E)     Gül gül dolaşır, uçar konar, bal yaparız

TÜRKÇE SORU BANKASI