SES OLAYLARI VE YAZIM KURALLARI - Test 3

1.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, ünlüyle başlayan bir ek aldığında ünsüz yumuşama­sına uğrar?

A) cevap                    B) saat                    C) ip

D) hukuk                   E) devlet 

2.      

Aşağıdakilerin hangisinde, gün-ay adlarıyla ilgili bir yazım yanlışlığı vardır?

A)     29 Mayıs 1955'te  Salı Günü dünyaya gel­mişti.

B)     Pazar günlerini her zaman iple çekmişimdir.

C)    3 Ekim ülkemizin önemli tarihlerinden biri olacak.

D)    Her salı, mezun öğrenciler bir yerde topla­nıyor.

E) 19 Haziran'daki sınava yaklaşık 1,5 milyon öğrenci katılacak. 

3.      

Aşağıdakilerin  hangisinde,  sayılarla  ilgili yanlışlık yapılmamıştır?

A)     Her ayın 3'nde ödemeyi yapmanız gerekiyor.

B)     Toplantının bugün 18.45'de bitmesi bekle­niyor.

C)    Okulda öğretmen öğrencilere 2' şer kalem da­ğıttı.

D)    1975'den beri İstanbul'da yaşıyorlardı.

E)     Bu ayın 17'sinde sizinle maçımız var. 

4.      

Yardımcı fiille kurulan birleşik fiiller ses düşmesi ya da ses ikizleşmesi olduğunda bitişik yazılır. 

Aşağıdakilerin hangisinde, bu açıklamaya uymamaktan kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır?

A)     Zannederim yarın İstanbul'a dönerler.

B)     Birçok sorunu ta başında farkederim.

C)    Sokak çocuklarını gördükçe kahrolurum.

D)    Âdetimdir, ilk hatayı hep affederim.

E)     Olumsuzluklar üst üste gelince sabrederim. 

5.    

 (I) Bu sesler, onu bir an için açar gibi oldu. (II)  Yüzünde sükûnete benzer bir ifade belirdi. (III)  Biraz daha çaldıktan sonra söylemeye ha­zırlanarak boyununu oynattı. (IV) Öksürmek is­teyip utanıyormuş gibi bir hali vardı. (V) Nihayet cesaretini toplayıp bir halk türküsünü söyleme­ye başladı.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde bir yazım yanlışı vardır?

A) I.           B) II.          C) III.        D) IV.      E) V. 

6.     

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir ses olayının örneği yoktur?

A)     Amcamla sabaha kadar dertleştik.

B)     Eniştem, mutfakta bıçakları biliyor.

C)    Sevimli bir kedi, bahçede bize doğru geldi.

D)    Gözlerini açar açmaz kendini sokağa attı.

E)     Kitabın en heyecanlı yeri son bölümüydü. 

7.      

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A)     O gün sabaha karşı mahallede bir gürültü duyuldu.

B)     Kapının önünde duran kediciklerin mahzun halleri vardı.

C)    Beni sevmiyeni ben de sevmem, diye bağı­rıyordu.

D) Derenin kenarındaki çınar ağaçlan, en az iki yüz yaşındaydı.

E)     Kalemi ile silgisi olmayan yüksek lisans adayları dışarıda bekletildi. 

8.      

Aşağıdaki cümlelerden  hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A)     Köyden döndüğünde beni ara mutlaka.

B)     Evdeki kitapları da bir düzene koyalım.

C)    Markete uğramayı yine unuttun değil mi?

D)    Bizimle köye Halit'te gelecek miydi?

E)    Yaramazlık yapmayacağını söyledi.

9.    

 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir yazım yanlışı vardır?

A)     Yarın doğum günü kutlaması için bizde top­lanacağız.

B)     Bu çocuk, aslında son derece hayal peresttir.

C)    Yazdığım lirik şiirler, üniversite öğrencileri tarafından ilgi gördü.

D)    Yaşlı köylü, durup dinlenmeden tarlasını çapalıyordu.

E) Otobüsün en arka koltuğunda oturan yolcu uyuyamıyordu. 

10.   

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcükte birden fazla ses olayı vardır?

A)     Ben de haftaya sizin yanınıza geleceğim.

B)     Eve erkenden gidip film seyredecektik.

C)    Diğer yarışmacıların da bize katılmasını bekliyoruz.

D)    Dükkânını yeni sahibine devretmelisin.

E)     O meyveleri ağaçlarından sen koparttın. 

11.   

Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde, bir ya­zım yanlışı vardır?                    

A)     İyi olacak hastanın, hekim ayağına gelir.

B)     Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır.

C)    Hasta olmayan, sağlığın kadrini bilmez.

D)    Zenginin malı, züğürtün çenesini yorar.

E)     Öfkeyle kalkan, zararla oturur. 

12.   

Aşağıdaki dizelerin hangisinde, ünsüz yu­muşamasına örnek yoktur?

A)     Kanımın sıcak rengine boyadım kenti

B)     Taşlar döşedim öfkelere giden yola

C)    Elimin tersiyle düzledim kuleleri

D)    Sevgiyi dörde böldüm doğu, batı, kuzey

E)     Güney, sıçraman için bir uçtan bir uca 

13.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir yazım yanlışı vardır?

A)     Yalnış hesabın Bağdat'tan döneceğini bili­yorum.

B)     Yalancının mumu yatsıya kadar yanar, der.

C) Doğru söyleyenin her zaman dokuz köyden kovulmayacağını söylerim.

D)    Kötülüğe iyilik etmenin er kişinin işi olduğu­nu herkese anlatır.

E) Yalancının evi yanarsa kimsenin inanma­yacağını düşünür. 

14.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir yazım yanlışı vardır?

A)     Adaletin geç kalmayacağına inanmak ister.

B)     Geciken başarının başarı olmayacağını iyi bilir.

C)    Çevresine sabır tavsiye etmekten vazgeçmez.

D)    Hukukun üstünlüğüne herkesden çok o inanır.

E)     Yaşantısıyla davranışlarıyla millete örnek olur. 

15.    

Aşağıdakilerin hangisinde birleşik fiillerin yazılışıyla ilgili yazım yanlışı yoktur?

A)  Çocukları   dinlerken   onların   görüşlerini gözardı etmemeliyiz.

B)     Bir hata yaptığını farkedersen bana hemen bildir.

C)    Ben böyle bir şey olacağını zaten hisset­miştim.

D)    Sen, bence bu cezayı hakkettin uzun za­mandır.

E)     Bu iş için tüm enerjisini sarfetti zavallı çocuk. 

16.    

"-yor" eki "-a, -e" geniş ünlülerden biriyle biten fiile eklendiğinde "-a, -e" geniş ünlüleri dar ün­lüye (-ı, -i, -u, -ü) dönüşür. Buna ünlü daralma­sı denir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daral­ması yoktur?

A)     Hafta sonu Haliç'te yürüyüşe başlıyoruz.

B)     Çektiğin sıkıntıları anlıyorum.

C)    Bizi Karaburun'da bekliyorlarmış.

D)    Giresunlu olduğumu bilmiyordu.

E)    Mustafa'yla iyi anlaşıyoruz.

17.   

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ünlü da­ralmasının örneği yoktur?

A)     Sözlerimi dinliyor; fakat arılamıyordu.

B)     Evdeki yiyecekler bize ancak bir hafta ye­terdi.

C)    Söylediğine göre sabahları sahilde koşu­yormuş.

D)    Belki gelen olur diye evde duruyorum.

E)     Bu hareketleri sizden beklemiyorduk. 

18.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yan­lışı vardır?

A) Matbaaya gittiğimde hava yeni aydınlan­maya başlamıştı.

B) Son kitabımın dizgisi tamamlanmış, son düzeltmeleri yapılıyordu.

C)    Bir süre ciltcinin yanında çay içip oyalandım.

D)    Kitapta son dönem edebiyatımızı ele aldım.

E)     Eski ile yeninin farklı açılardan karşılaştır­masını yaptım. 

19.    

İşte onurumuzun gücü

Bak işte o, er oğlu er

Unutmuş nicedir uykuyu

Sınırda bizi bekler

Bu dizelerde aşağıda verilen ses olayların­dan hangisi vardır?

A)     Ünsüz düşmesi

B)     Ünlü düşmesi

C)    Ulama

D)    Ünsüz yumuşaması

E)     Kaynaştırma ünsüzü 

20.   

Aşağıdakilerin  hangisinde yazım  yanlışı yoktur?

A)     İnsanların bazen değişgen kişilikleri olabiliyor.

B) Ünlü sanatcı, görüşlerini bir basın toplantı­sında açıklayacağını belirtti.

C)    Mal da yalan mülk de yalan, gel birazda sen oyalan.

D)    İnsan dünyada hayal ettiği müddetce ya­şarmış.

E)     Son günlerde karmakarışık duygular içeri­sindeyim. 

21.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A)     Her gün, Necip Fazıl'ın "Çile"sinden bir şiir okurdu.

B)     Eskiden Kaymakamlık, bizim eve çok ya­kındı.

C)    Serdar'ın dedesi, Çayiçi Sokağı'nda oturu­yordu.

D)    Dün gece Doktor Erol Bey aniden bizim eve geldi.

E)     Görevliler Çubuk Barajı'nın temizlenmesi için çalışıyorlar. 

22.   

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yan­lışı vardır?

A) Trenin gecikmesi istasyondaki yolcuları iyi­ce bunaltmıştı.

B)     İstanbul'daki yol çalışmaları trafiğin kitlen-mesine neden oluyor.

C)    Şiddetli kar yağışı tüm İstanbulluları eve hapsetti.

D)  İstanbul'da yaşayanla İstanbul'u yaşayanı birbirine karıştırmamak gerekir.

E)   İstanbul'da büyük metropollerin arasındaki yerini yavaş yavaş almaya başladı.

23.    

Aşağıdaki dizelerin hangisinde, ünsüz de­ğişmesine örnek yoktur?

A)     Ansızın sardı yokluk rengi, o cennet bağını

B)     Kalbimde ne can kaldı ne canan ne de hicran

C)    Gurbet akşamlarının bağrı yanık yolcusuyum

D)    Mehtaba yakın, gölgeli bir nokta buldum

E)     Gördüğüm manzara, akşamları kalbimde bir ok 

24.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir yazım yanlışı vardır?

A) Sınıfa yeni gelen öğrenci, adaptasyon so­runu yaşamamıştı.

B)     Dolmuş şoförü, bozuk para vermeleri için yolculardan ricada bulunmuştu.

C)    Arkadaşım, maça boşuboşuna geldiğini dü­şünüyordu.

D)    Yere dökülen pirinçleri toplamak için tepsi­yi yere bıraktı.

E)     Dilinin ucuna gelen sözleri arkadaşına söy­lememek için kendini zor tuttu. 

25.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcük kaynaştırma ünsüzü almamıştır?

A)     Antalya'ya hiç gitmediğini söylüyor.

B)     Adana'ya bu yıl gitmeyecekmiş.

C)    Onun kardeşi Ankara'da çalışıyor.

D)    Esenler'de dershanenin önünde indi.

E)     Dayısının oğlu Ümraniye'de oturuyor. 

26.    

Santraç  (I) oynarken düşünmekten sırılsıklam  (II) olan rakibi karşısında süpriz   (III) hamleler yapmaktan vazgeçmeye   (IV) hiç niyeti yoktu.  (V)

Bu  parçada  numaralanmış sözcüklerden hangilerinin yazımında yanlışlık yapılmıştır?

A) I. ve II.             B) I. ve III.          C) II. ve V.

D) III. ve IV.          E) IV. ve V. 

27.    

Üçüncü kişi iyelik eki alan kelimelerin sonuna "ile" getirilince araya "y" koruyucu ünsüzü girer ve "ile" nin başındaki "i" ünlüsü düşer. Bu keli­meler büyük ünlü uyumuna uyar. 

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu kura­la örnek olabilecek bir kullanım vardır?

A)     Çocuklara sevgiyle yaklaşırdı.

B)     Amcayla yeğen çok iyi anlaşıyor.

C)    Annesiyle pazara gitmişler.

D)    Silgiyle kalemi masada unutmuş.

E)     Bilgiyle başarı birbirinden ayrılmaz. 

28.    

Üleştirme sayı sıfatı eki, -er (-ar) ünlüyle biten sayılara eklendiğinde araya "ş" kaynaştırma harfi girer.

Aşağıdakilerden hangisinde bu kurala örnek oluşturmayan bir sözcük vardır?

A)     Herkes ikişer adım öne çıksın.

B)     Adam başına altışar soru düşüyor.

C)    Yedişer kişilik gruplar oluşturun.

D)    Oğuz'la Mehmet kaleye yirmişer şut attı.

E)     İkimiz de yetmişer sayfa okuduk.

TÜRKÇE SORU BANKASI