SÖZCÜK TÜRLERİ (SIFAT-ZARF) - Test 1

1.

(I) Sonbaharda, büyük küçük lodos fırtınaları ol­du. (II) Bugün ise hava sıcak ve güneşliydi. (III) Bulunduğum yerden deniz üzerindeki be­yaz dalgalara bakıyordum. (IV) Ağrılar beynimi uzun süre su altında kalmış gibi sıkıştırıyordu. (V) Bu güzel sonbaharda böylesine baş ağrısı ne büyük şansızlıktı.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde belirteç kullanılmamıştır?

A) I.           B) II.        C) III.        D) IV.        E) V. 

2.    

Aşağıdakilerin hangisinde soru sözcüğü ey­lemin durumunu buldurmaya yöneliktir?

A)     Düzenlemiş olduğunuz gezi nasıl geçti?

B)     Dünkü sınavın soruları nasıldı?

C)    Nasıl bir arkadaştır Ali?

D)    Nasıl bir üniversitede okumak istiyorsun?

E)     Evin nasıl güzel bir ev olduğunu bilmiyor musun? 

3.      

Bu (I) yağmur kanımı boğan (II) bir iplik:                               

Tenimde acısız (III ) yatan (IV) bir (V) bıçak

Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi sıfat değildir?

A)l.           B) II.        C) III.        D) IV.        E)V. 

4.

Aşağıdakilerin hangisinde bir sözcük hem niteleme hem belirtme sıfatı almıştır?

A)     İki ayrı yerde başlayan yangın herkesi kor­kuttu.

B)     Şu binada kimsesi olmayan insanlar kalıyor.

C)  Liselerin bu yıl öğretim döneminde dört yıla çıkması bekleniyor.

D)    Onun, yeni görevinde başarılı olacağına inanıyorum.

E)     Bir ev alabilmek için gece gündüz çalışıyor. 

5.

Aşağıdakilerin hangisinde iki farklı türde zarf kullanılmıştır?

A)     Bu yıl şehrimizdeki okullar erken tatil edildi.

B)     Sıcak havaların gelmesiyle orman yangın­ları başladı.

C)    Tüm öğrenciler, 15 Haziran'daki büyük sı­navı bekliyor.

D)    Orada neler yaşadığını bana hâlâ anlatma­dın.

E)     Çok okuyan insan güzel konuşmayı da öğ­renir. 

6.

Ağacı çok olan köyün, mezarı az olur.

"Çok" sözcüğü  aşağıdakilerin  hangisinde yukarıdaki göreviyle kullanılmıştır?

A)     Dünkü geziden sonra herkes çok yorulmuştu.

B)     Müdürümüz çok iyi bir insandı.

C)    Gelecekte bizi çok güzel günler bekliyor.

D)    Öğretmen dersi çok iyi anlatıyor.

E)     Rehber öğretmenimiz velilerle çok güzel konuştu.

 7.    

 Bütün (I) halk türküleri (II) ve şiirleri uzakta bulunana                  

sevilene, (III)  anaya, kardeşe (IV) acı acI (V) seslenir.

                                 

Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi adlaşmış sıfattır?

A)l.         B) II.         C) III.        D) IV.        E) V.

 8.     

Aşağıdakilerin hangisinde deyim sıfat göre­vinde kullanılmamıştır?

A)     Etliye sütlüye karışmayan insanları oldum olası sevmem.

B)    Şirketi kurtarabilmek için kucak dolusu pa­ra harcamışlar.

C)    Onun havadan nem kapan bir yapısı var.

D)    Bu görev için gözü kara insanlar gerekiyor.

E)     Son gördüğümde bize cana yakın davranmadı.

9.

Ablak yüzlü, bıyıkları birkaç tel ağarmış, insana rahatlık veren, tatlı ve yumuşak bir insandı o. Yukarıdaki cümlede geçen sıfatlar için aşğıdakilerden hangisi söylenemez?

A)     Kurallı birleşik sıfat vardır.

B)     Anlamca kaynaşmış birleşik sıfat vardır.

C)    Belirtme sıfatı kullanılmıştır.

D)    "tatlı" sözcüğü fiilden türemiş sıfattır.

E)     Birden fazla niteleme sıfatı almış isim vardır. 

10.

Zaman zarfı olan sözcükler, isim çekim eki aldı­ğında isimleşebilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki açıklamaya aykırı bir kullanım vardır?

A)     Bugünün işini yarına bırakmamalısın.

B)     Dününü bilmeyen, geleceğe de yön veremez.

C)    Gecenin koynunda şimdi çok yalnızım.

D)    Başbakan bu yılın değerlendirmesini yaptı.

E)     Pikniğe gidebilmek için akşamdan işleri bi­tirdi. 

11.

Aşağıdaki  cümlelerin  hangisinde ikileme farklı bir soruya cevap vermektedir?

A)     Yana yakıla dün öğretmenini arıyormuş.

B)     Er geç benim istediklerim olacak.

C)    Küçük çocuk utana sıkıla yanıma geldi.

D)    Misafirleriyle doğru dürüst ilgilenmedi bile.

E)     Tüm olayları bize yalan yanlış aktarıyor. 

12.   

Sarmaşıklı (I) odanın yeşiL (II) perdeleri var                        

Yeşil, doğan (III) göz gibi baharın ortasında

Öyle hisli (IV) bir duman yüzer ki havasında

Sanki orda (V) buluşmuş ve ayrılmış âşıklar

Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi türce ötekilerden farklıdır?

A) I.         B) II.         C) III.        D) IV.        E) V.

13.    

Aşağıdakilerin hangisinde sıfat tamlaması yüklemin anlamını zaman bakımından sınır­lamıştır?

A)     Dalgın, duyuyor rüzgârın ahengini dal dal

B)     Baktım süzülüp geçti açıktan iki sandal

C)    Bir gün deniz ölgündü bir oltayla balıkta

D)    Kuşlar gibi yalnız, yapayalnızdım açıkta

E)     Mayısta çözülür gönlümüz bizim 

14.    

"Bu" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangi­sinde sıfat olarak kullanılmamıştır?

A)     İstediğiniz ürün fiyatını bu yıl veremeyeceğiz.

B)     Arkadaşım bu odada kalmak istiyordu.

C)    Sana da bu şehirden bir arsa alalım.

D)    Konuşmacının bu sözleri ilgi uyandırma­mıştı.

E)     Bizim istediğimiz araba bu değildi. 

15.    

Aşağıdaki dizelerin hangisinde sıfat tamla­ması kullanılmamıştır?

A)     Ben ki her gölgenin aksettiği bir gamlı suyum

B)     Gülüyordun kayalıklardan inerken bana sen

C)    Gurbet akşamlarının bağrı yanık yolcusuyum

D)    Bir hazan akşamı kırlarda unuttum seni

E)     Eriyen ruhumu yorgun bakışın doldursun

 16.    

Derecelendirme zarfı olan sözcükler sıfatları ve zarfları anlamca etkiler.

Aşağıdakilerden hangisinde "çok" sözcüğü derecelendirme zarfı olarak kullanılmamıştır?

A)     Çok konuşanlar, boş insanlardır.

B)     Bugün çok az işimiz var, demiştim.

C)    Öğretmenimiz size çok yakın davranıyordu.

D)    Gördüğüm kadarıyla çok çalışkan birine benziyor.

E)     Bundan sonra havalar çok sıcak geçecekmiş. 

17.    

Her (I) doğan (II) günün (III) bir dert olduğunu

İnsan bu (IV) yaşa gelince (V) anlarmış

Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi türce ötekilerden farklıdır?

A) I.           B) II.        C) III.        D) IV.        E)V. 

18.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat kullanılmamıştır?

A)     Bizim yaramazı gördünüz mü burada?

B)     Çalışan kazanır, derdi hep amcam.

C)    Aldığınız kitapları kitaplığa yarın ulaştırmalısın.

D)    Güzelimiz, kısa sürede halkın sevgilisi olu­vermişti.

E)     Bizim buralarda büyük emreder, küçük onu yapar. 

19.    

Aşağıdaki atasözlerin hangisinde sıfat da zarf da yoktur?

A)     Büyük balık, küçük balığı yer.

B)     Çobansız koyunu, kurt kapar.

C)    Çok havlayan köpek ısırmaz.

D)    Bedava sirke, baldan tatlıdır.

E)     Alışmış, kudurmuştan beterdir. 

20.    

İsterdim bu eski (I) yerde seninle

Baş başa (II) uyumak son uykumuzu

Bu (III) hayal içinde ve ufkumuzu

Çepeçevre (IV) kaplasın bu ziya, bu renk (V)

Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi sıfat da zarf da değildir?

A)l.           B) II.        C) III.        D) IV.        E)V.

21.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anla­mı sıfatla sağlanmamıştır?

A)     Arkadaşın nasıl bir öğrencidir sana göre?

B)     Okumanız için size hangi kitapları verelim?

C)    Bu eski konakta kaç yıl yaşamıştınız?

D)    Toplantıda ne türlü bir konuşma yapacaksı­nız?

E)     Ahmet, sınıfın kaçıncısı olmuştu? 

22.    

Aşağıdakilerin hangisinde bir sözcük, sıfa­tın anlamını derecelendirerek zarf olmuş­tur?

A)     Her yaz düzenli olarak tatile çıkarım.

B)     Sınav sisteminin değişmesi öğrencileri zor­layacak.

C)    Maçın bitmesine çok az bir zaman kaldı.

D)    Burası aileler için uygun bir yerdi.

E)     Geleceğini düşünen, derslerini iyi çalışır. 

23.    

Aşağıdaki  cümlelerin  hangisinde yer-yön belirteci iyelik eki aldığı için isimleşmiştir?

A)     Ben aşağıdayım, sen sonra gelirsin aşağıya.

B)     İleri görüşlü insanlar geleceğe yön vermeyi bilir.

C)    Ben söyleyeceğimi söyledim, gerisi sana kalmış.

D)    Dışarının gürültüsü ders dinlememize en­gel oluyor.

E)     Kontrolden sonra mahkûm yakınları içeri girdi.

24.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçültme sıfatı kullanılmamıştır?

A)     Dedemlerin köyde güzelce bir evi vardı.

B)     Sahnede gördüklerini kısaca anlattı.

C)    Arkadaşım Remzi'nin uzunca bir boyu vardı.

D)    Ağaçtan bana olgunca bir elma kopardı.

E)     Bahçeye dün, derince bir kuyu kazmışlardı. 

25.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, pekiştiril­miş sözcük, sıfat görevinde kullanılmamıştır?

A)     Bu masmavi denizi kirletmekten çekinmiyorlardı.

B)     Kadının evi dışarıdan bakınca, tertemiz gö­rünüyordu.

C)    Ablanın elinde ipince bir kalem vardı.

D)    Güneş, akşamleyin, kıpkızıl bir hal almıştı.

E)     O, mahallede dosdoğru bir kişi olarak tanı­nırdı.

TÜRKÇE SORU BANKASI