SÖZCÜK TÜRLERİ (İSİM-ZAMİR) - Test 1

1.

"İyi" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisin­de isim olarak kullanılmamıştır?

A)     İyiler çok yaşamaz, sözüne katılmam.

B)     İyiden ayrılmamaya özen göstermelisiniz.

C)     Onunla iyi günlerimiz olmuştur muhakkak.

D)     Hiçbir şeyin zararı dokunamaz iyiye.

E)     İnsanın iyisi, kötü günde belli olur.

2.

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yalın haldedir?

A)     Sınıfın, geçen hafta pikniğe gittiğini duyun­ca sevindim.

B)     Eski mahallemizde evler ne kadar da güzeldi.

C)     Ülkemiz, yeninin kıymetini henüz anlamış değil.

D)     Çocukluğumu hatırlattı bana bu sözlerin.

E)     Yıllardan aklımda kalan sadece büyülü güzelliğindir.                                      

3.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı ve tamlananı türemiş sözcüklerden oluşan bir isim tamlaması vardır?

A)     Bugün Irak'ta insanlık adına utanç verici sahneler yaşanıyor.

B)     Herkesi bir yolculuk heyecanı sarmıştı o gün.

C)     Yaşadığım yalnızlık korkusu ona yaklaş­mama neden oldu.

D)     Ayrılık acısı çektiği her hâlinden belliydi.

E)     Senin gibi hastalık hastası değilim ben, di­yordu.

4.

Aşağıdakilerin hangisinde tamlayanı bir cümle olan bir ad tamlaması vardır?

A)      "Ne yapacağım ben sensiz?" demiştin bana.

B)      İstesem de gerçeği söylemem, bunu bili­yorsun.

C)      Acılar insanı olgunlaştırır, gerçekle yüzleştirir her zaman.

D)      "Eyvah, çocuk merdivenden düştü!" çığlığı, hâlâ kulaklarımdadır.

E)       Yirmi beş günü boş boş oturarak geçirmişim.

5.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem iyelik hem de hal eki almış bir isim kullanılmıştır?

A)      Hayalleri gerçekleştiği için çok mutluydu.

B)      Kimseden kimseye hayır yok bu devirde.

C)      Bütün bunları Ahmet'e niye anlatayım ki?

D)      Filmi izlerken ben de gerçekten hüzünlendim.

E)       Zavallı, dümdüz bir ovada yolunu şaşırmıştı.

6.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı da tamlananı da sıfat tamlaması olan belirti­li isim tamlaması vardır?

A)     Takımın en iyi oyuncusu Rıza'dır, demiş­tin bize.

B)     Yeni satın aldığım Çin işi vazoyu arkadaş­larıma gösterdim.

C)     Dostluklar, insanların zor geçen günleri için gereklidir.

D)     Buğulu sesini inan çok özlemiştim senin.

E)     Yarım yamalak bilgilerin, dinleyenlere fay­dası olmaz.

7.

Tür adları tekil bile olsa kimi zaman çoğul an­lam taşır.

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bu açıklamaya uygun bir örnektir?

A)     Öğretmen, her zaman bilginin ve dürüstlü­ğün sembolüdür.

B)     Çok yaramaz bir çocuktum o yıllarda.

C)     Bu kitap, ona öğrencilerinin hediyesiydi.

D)     Bir anda elimden yere düştü bardak.

E)     Polis, hızlı giden aracı durdurup araca ceza kesti.

8.

Yeşil yaprak açalı

Hep bülbüller sendedir

Dilden dile düşmüşüm

Sana sırrımı açalı

Yukarıdaki dörtlükte aşağıdakilerden hangi­si yoktur?

A)     Ek-eylem almış zamir

B)     Birden fazla durum eki

C)     Tamlayanı düşmüş ad tamlaması

D)     Hem yapım hem de çekim eki almış bir isim

E)     Çoğul ad

9.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamirin, hangi varlığın yerine geçtiği belirgindir?

A)     Burada dinlensek iyi olur, çok yoruldum.

B)     Dün kaybettiğin kalem bu mu?

C)     Herkes kardeşime güveniyor; ama karde­şim kimseye güvenmiyor.

D)     Orada bulunan herkes bu fikre karşı çıktı.

E)     Gösterdiklerin arasından hiçbirini seçmedim.

10.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anla­mı sağlayan sözcük bir ismin yerine geç­miştir?

A)     Konuları niçin zamanında tekrar etmedin?

B)     Bütün bunları bana sen mi hazırladın?

C)     Piknik için otobüs nereden kalkacakmış?

D)     Bu kitabı hangi yayınevinde bulabilirim?

E)     Paramı bana ne zaman getirirsin?

11.  

I.    Üstümüze yazdıklarımızın hepsi yalan.

II.    Onlar, ulaşılmaz dallarında duran hasretlerimdi.

III.   Sen varsın dünyada, bir de ben varım.

IV.   Eğil bak suya, ordadır güzelliğin, gençliğim.

V.   Hangi birini anayım geçen mutlu günlerimizin.

Yukarıda numaralanmış cümlelerdeki zamir­ler türce eşleştirilirse hangisi dışta kalır?

 A)  I.      B)  II.       C)  III.         D)  IV.         E)  V.

12.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde iki farklı tür­de zamir kullanılmıştır?

A)     Resmini çiziyorum senin, budur işim

B)     Oturup bakıyorum ona sonra uzun uzun

C)     Bütün gün şurada oyalanırım

D)     Kalp daima sevecek birini arar

E)     Bilirim yalnızlık üşütür herkesi

13.     

İlgi zamiri olan "ki" isim tamlamalarında düşen tamlananın yerine geçer.

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bu açıklamaya örnek gösterilemez?

A)     Evdekilerin  benim  buraya  geleceğimden haberi yok.

B)     Bizimki yine işine gitmemiş geçen gün.

C)     Yazarın son eseri diğerlerinkinden daha başarılı.

D)     Onunkisi  tamamen  işgüzarlık,  başka  bir şey değil.

E)     Ankara'nın havası, İstanbul'unkinden daha az nemliymiş.

14.    

"O" sözcüğü sıfat olarak kullanabileceği gibi ki­şi ve işaret zamiri olarak da kullanılabilir. Aşağıdaki cümlelerde "o" sözcüğü kullanı­mına göre ikişerli eşleştirilirse hangisi dışta kalır?

A)     zel günleri unutmak mümkün değil.

B)     Onu çekmecede değil de başka yerlerde saklasam iyi olur.

C)     O, ileride büyük bir lider olur sanırım.

D)     Tüm gerçekleri ona anlatmam gerekiyor.

E)     En güzel yıllarım o küçük kasabada geçti.

15.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir, isim tamlamasında kullanılmamıştır?

A)     Bu olaydan çoğumuzun haberi yoktu.

B)     Her insan kendi işinde çalışmak ister.

C)     Bu davranışlarına benim söyleyecek sö­züm yok.

D)     Bazılarının işi olduğu için toplantı ertelenmiş.

E)     Bundan sonra senden hiçbir şey istemiyoruz.

16.     

Bir işi, kimsenin kusursuz bulamayacağı kadar kusursuz yapmak isteyen insan, hiçbir şey ya­pamaz.

Yukarıdaki cümle için aşağıdakilerden han­gisi söylenemez?

A)     Belgisiz zamir tamlayan eki almıştır.

B)     Belgisiz sıfat, zamiri belirtmiştir.

C)     İki farklı türde zamir kullanılmıştır.

D)     Somut isim vardır.

E)     Topluluk ismi yoktur.

17.

"Çocuğu" boş bırakılan bölüm aşağıdakilerin hangisiyle sürdürülürse altı çizili "-u" ekinin işlevi diğerlerinden farklı olur?

A)     yine hastalanmış.

B)     yanına çağırdı.

C)     niye azarlıyorsun?

D)     sen mi gördün?

E)     ablamlara bıraktım.

18.

I.     öğrencinin ilginç sorusunun yanıtı

II.    gök mavisi gözler

III.   doğrunun ve yanlışın önemi

IV.   büyük bahçenin eski duvarı

Bu tamlamaların içinde aşağıdaki açıklama­lardan hangisine örnek yoktur?

A)     Tamlayanı ortak olan isim tamlaması

B)     Arasına sıfat girmiş zincirleme isim tamla­ması

C)     Başka bir adın niteleyicisi olmuş isim tam­laması

D)     Hem tamlayanı  hem de tamlananı sıfat tamlaması olan isim tamlaması

E)     Tamlayanı birden çok olan isim tamlaması

19.

Bu yolda herkes bir ey delikanlı

Diriler şerefli ölüler şanlı

Yurt için döğüşen başı dumanlı

Her zaman bu şandan, o şana gider

Yukarıdaki dörtlükte aşağıdakilerden hangi­si yoktur?

A)     Birleşik sözcük                         

B)     Soyut isim

C)     Tekil ad                                     

D)     Adıl

E)     Topluluk adı

20.  

 "Kendi" dönüşlülük  zamiri  şahıs  zamirlerini pekiştirdiği gibi onların yerine de geçer. Aşağıdakilerin hangisinde dönüşlülük zamiri pekiştirme görevinde kullanılmamıştır?

A)     Ben kendime yeni bir takım almayı düşünü­yorum.

B)     Soruları herkes kendisi çözerse başarıyı yakalar.

C)     Bütün sorunları biz kendimiz halledebiliriz.

D)     Bu görevi sen kendin istedin.

E)     Siz kendiniz gidin ve onlara gerçekleri anlatın.

21.    

Diyorlar bana (I) : Kalsın şiir de söz de yerde

Sen araştır, göklere  (II) çıkan  (III) merdiven (IV)nerde (V)                               V

Yukarıdaki altı çizili sözcükler türce ikişerli eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

A) I.           B) II.        C)lll.        D) IV.        E)V.

22.

En eski yalnızlığımdır aşk benim Gitgide büyüyen karanlıklarla Ne zaman sevdiysem kavruldu kalbim Bir ateşin açtığı yanıklarla Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden han­gisi söylenemez?

A)     Tamlayanı  ve tamlananı  yer değiştirmiş isim tamlaması vardır.

B)     Zamir, tamlayan görevinde kullanılmıştır.

C)     Tamlayan durumdaki zamir düşmüştür.

D)     Hem belirtili hem belirtisiz isim tamlaması vardır.

E)     Soyut isim kullanılmıştır.

23.   

 İsim tamlamaları bazen sıfat görevinde kullanı­labilir.

Aşağıdakilerin  hangisinde  bu  açıklamaya örnek yoktur?

A)     Başımın tacı annem yarın bize geliyor.

B)     Dün, deniz mavisi bir araba almış.

C)     Bu iş için kucak dolusu para harcadık.

D)     Dönüşü olmayan bir yolda ilerliyoruz.

E)     Dünya tatlısı bir adamdır babam.

24.

Bazı zamirler, sıfatların iyelik eki almasıyla oluşur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki açıklamaya bir örnek vardır?

A)     Yaşadıklarını gördüğü herkese anlatmış.

B)     Benim sana söyleyecek hiçbir sözüm yok.

C)     Öğrencilerden birkaçı doğum günü için ba­na hediye almış.

D)     Bu işte hepimiz üzerimize düşen sorumlu­lukları yerine getirmeliyiz.

E)     Yaşlı adam kimsem yok diye ağladı.

25.

Boş ve ümitsizdir akşamın hüznü

Bu tenha çeşmede bir an yüzünü

Seyrederler altın sazlar İçinde

Kaybolmuş sanırlar kendini

Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden han­gisi söylenemez?

A)     Birden fazla zamir vardır.

B)     Dönüşlülük zamirine yer verilmiştir.

C)     Çoğul ad vardır.

D)     Birden fazla soyut isim vardır.

E)     Birleşik sözcükler kullanılmıştır.

TÜRKÇE SORU BANKASI