SÖZCÜK TÜRLERİ (İSİM-ZAMİR) - Test 2

1.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde belirtisiz isim tamlaması kullanılmıştır?

A)      Beni sen, uğrattın zalim derde

B)      Sivas ellerinde sazım çalınır

C)      Çamlı beller bölük bölük bölünür

D)      Kalmışım gurbette olmuşum hasta

E)       Yârin yaylasından kar ister gönül

2.

İlgi zamiri olan "-ki" belirtili isim tamlamalarında tamlananın yerini tutar.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlana­nın yerine "-ki" getirilemez?

A)      Benim arabam oldukça güzeldir.

B)      İşçilerin birkaçı başlatmıştı bu eylemi.

C)      Çamın yaprakları çok dikkat çekiciydi.

D)      Hiçbir zaman, başkasının sorununa karış­madı.                                                 

E)       Ayşe'nin kalemi o an yere düşmüştü.

3.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı ve tamlananı soyut isim olan bir isim tamla­ması vardır?

A)      Toplumdaki birçok insan, yalnızlık korku­suyla yaşıyor.

B)      Adamın ev hayalleri nihayet gerçek oluyor.

C)      Umutlar olmasa insanlar dünyada nasıl ya­şayabilir?

D)      Bir sanatçının değeri ancak öldükten sonra anlaşılıyor.

E)       Sınavdaki soruları çözerken oldukça zor­landım.

4.

Aşağıdakilerin hangisinde tamlananı düş­müş isim tamlaması vardır?

A)      Yalnız insan, kuvvetli insandır.

B)      Eski dostlarla da yollarımız bir bir ayrıldı.

C)      Dün parkta bulunan cüzdan öğretmeninmiş.

D)      Evin önündeki dut ağacını dün kesmişler.

E)       Kafandan geçenleri bana anlatsan iyi olur.

5.

"Oturduğun evi kaça almıştın?" cümlesindeki altı çizili sözcüğün türce özdeşi aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

A)      Ne diye insanları oyalayıp duruyorsunuz?

B)      Bütün olayların sorumluluğunu babama yüklemeyin.

C)      Yaşlılar, köyün kahvesinde oturmuş, soh­bet ediyordu.

D)      Yaptığımız her şey iyi bir gelecek içindi.

E)       Toplantıya birçok yönetici katılmamıştı o gün.

6.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisizlik belirten bir sözcük, farklı iki türde kullanıl­mıştır?

A)      Kimse gerçeği bize olduğu gibi anlatma­mış, herkes bizi oyalamıştı.

B)      Onun buradaki tavrı öteki romanlarından daha etkileyiciydi.

C)      Başka konularda konuşsak iyi olur; yoksa başkaları rahatsız olacak.

D)      Her yönetim, toplumun nabzını kendinin iyi tuttuğunu söyler.

E)       Kimi toplumlar, yaşadıkları kimi sorunları görmezden geliyor.

7.    

 I.    Gür sesinde çınlar gibiydi gökler

II.    Bir kartaldı uçurdular yuvadan

III.   Ne çabuk ayrıldı vatandan yollar

IV.   Sen ağlarken ağlıyordu mor dağlar

V.    Aslanın yerine koymuşlar çakalı

Yukarıdaki dizelerin hangi ikisinde çoğul isim kullanılmamıştır? 

A)     I. ve ll. 

B)      l. ve V.           

C)      II. ve V.

D)      III. ve IV.         

E)      V. ve V.

8.

Eklendikleri isimlerin, isim soylu sözcüklerin ki­me veya neye ait olduğunu belirten eklere iye­lik zamiri denir.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde altı çi­zili sözcük iyelik zamiri almamıştır?

A)      Yıllardır yalnızım ve buna bir çözüm bula­mıyorum.

B)      Derdim dağları aştı; ama beni anlayan biri yok.

C)      Teklife yanıtım hep aynıydı: Hayır.

D)      Bu yıl köye erkenden gitmekti tek isteğim.

E)       Acılarımı paylaşacak bir dost arıyorum.

9.     

Zamirler, adın yerini tutan sözcükler olduğu için adlar gibi hal eki alabilir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde altı çi­zili adıl yalın hâldedir?

A)      Kaçı bu fikre katıldığını söyledi?

B)      Evi satarken mutlaka sana danışacağım.

C)      Neyi daha iyi yapabileceğimi bilmiyorum.

D)      Her şeye bir bahane buluyorsun sen de.

E)       Kendini bulunmaz Hint kumaşı zanneder.

10.  

 I.    Ahmet, kardeşini sokakta gördüğünü söyledi.

II.    Çocuğunu sağlık ocağında gördüm senin.

III.   Dün evini sattığını öğrendim.

IV.   Bugün işleri erken bitiririz sanırım. 

Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangileri hem ikinci hem üçüncü tekil kişiye ait olma anlamı veren bir ek almıştır?

A) I. ve ll.       B)  I. ve III.      C) II. ve III.       

D) II. ve IV.         E) III. ve IV.

11.   

 "Böylesine" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ismin yerini tutmaktadır?

A)      Böylesine güzel bir film beklemiyordu sine­maseverler.

B)      Böylesine zor bir soruyla karşılaşacağımı tahmin edemedim.

C)      Hiçbir olaya babam, inanın böylesine üzülmemiştir.

D)      Böylesine kim inanır ki, yalancının biri.

E)       İnsan, böylesine durumlarda hiç konuşmak istemiyor.

12.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk adı, isim tamlamasında tamlanan görevinde kullanılmıştır?

A)      Ordudaki atamalar, yarın belli olacakmış.

B)      Halkın değerlerini yok sayan yönetim, asla başarılı olamaz.

C)      Şair, milletin nabzını tutan kişidir.

D)      Öğretmenliğini bu yıl Kula kasabasında de­vam ettirecekmiş.

E)       Taşlı yolda giderken kendimizi bir anda ko­yun sürüsü içinde bulduk.

13.

Aşağıdakilerin hangisinde tamlayanla tam­lanan arasındaki anlam ilişkisi ötekilerden farklıdır?

A)   Son günlerde sınav stresi öğrencileri iyice sarmıştı.

B)   Her insan, yüreğinde bir ayrılık acısı hisset­miştir.

C)   Gelecek endişesi,  insanları karamsarlığa itiyor.

D)   Bütün dünya bu deprem felaketini konuşuyor.

E)   Marketten, birkaç tane gece lambası almış.

14.

Aşağıdaki ikili dizelerin hangisinde tamlaya­nı ile tamlananı yer değiştirmiş isim tamla­ması vardır?

A)     Başlıyor ömrün ve ölümün güzelliği

Söyleyecek şimdi zaferlerini şiir

B)      Gündüzün geceyle, buluşma noktasında

Yaklaşıyor musikisi eteklerinin

C)     Selam, sonsuzluğun aydınlık bahçesinden

Selam, senelerce, senelerce evvele

D)     Hatırası kalbe ışıklarla dökülen

En sevgiliye, en iyiye, en güzele

E)      Ve sanki ufkuma baştan başa gür rengi

Kanatlarını açmada bir altın devir

15.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-den, -dan" ekinin yerine tamlayan eki getirilebilir?

A)     İşin bundan sonrası beni ilgilendirmez.

B)      Oturduğun yerden her işe müdahale edi­yorsun.

C)     Sabah kapı açılmadığından beklemek zo­runda kaldık.

D)     Şehir baştanbaşa bayraklarla donanmıştır.

E)      Banka kuyruğunda bekleyenlerden biri ani­den bayıldı.

16.

Aşağıdakilerin hangisinde zamir bir cümle­nin yerini tutmuştur?

A)     Bu olay yüzünden hayata küsmüştü, bunu bana geçen hafta söylemişti.

B)      Konuyu benimle değil, dershanemizin mü­dürüyle konuşmalısınız.

C)     Sana yepyeni kapılar açan bu işten kaçma­malı ve ona sımsıkı sarılmalısın.

D)     Yoksul ve düşkünlere kol kanat gerer, kim­senin onları üzmesine izin vermezdi.

E)      Kıyıdaki balıkçı kahvelerinde tanışmışlar, herkese bu tanışmadan söz etmişler.

17.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı düşmüş bir ad tamlaması yoktur?

A)     Bir gün bizim de dokunacak Atlasımız çalışkan ellerde

B)      Sabahların eridiği renkte Çiçekler söyleyecek türkümüzü

C)     Örüyoruz kozamızı birlikte Zaman da bir kozadır ipek böceğim

D)     Değirmen misâli döner başım Sevda değil bu hışım

E)      Ne kadar ümitli, ne kadar iyiydik Önümüze düşmüş bahtiyarlık

18.

"Kaç, kaçıncı, hangi" soru sıfatları isim çekim eklerinden birini aldığında soru zamiri olur. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde soru zamiri yoktur?

A)     Bu arabayı kaça satarsın?

B)      Hangimiz daha güzel giyiniyor?

C)     Çocuk, yarışmada kaçıncı geldi?

D)     Kaçımız bu yolda heba oldu?

E)      Şunlardan hangisini daha çok beğendin?

19.

Kalbin sevda diye yandığı zaman Ayın on dördüne karşı pencerede Saçların ıslak, omuzların gecede Mısralarım dökülsün dudaklarından Yukarıdaki dörtlükte tamlayanı düşmüş kaç isim tamlaması vardır?

A) 1           B) 2           C) 3        D) 4           E) 5

20.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, bir adın yerine kullanılmıştır?

A)     Ahmet'le nereye gideceksiniz bu hafta?

B)      Niçin gerçeği bana anlatmıyorsun?

C)     Eve gittiğinizde size nasıl davrandı?

D)     Hangi öğrenci derse geç kalmıştı?

E)      Çocuklardan kaç tanesi senin fikrine katılıyor?

21.

Biz eğer yaşamı seviyor ve ona değer veriyor­sak, her şeye ümitle yaklaşmalıyız.

Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)     Türemiş yapılı isim kullanılmıştır.

B)      Birden çok şahıs zamirine yer verilmiştir.

C)     Belgisiz zamir vardır.

D)     İsmin yaklaşma durum eki birden çok zami­re getirilmiştir.

E)      Soyut isim kullanılmıştır.

22.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması kullanılmıştır?

A)     Sabahın erken bir vaktinde herkes yollara düşmüştü.

B)      Babam bir dönem, belediye otobüslerinin tamiri ile uğraşmıştı.

C)     Mahallelinin en sevdiği eğlence, akşamları yapılan Karagöz gösterisiydi.

D)     Okulun bahçesinde oynayan çocukları dı­şarı çıkarmaya çalışıyor.

E)      Yağmurlardan sonra ağaçların altında otur­maya imkân kalmamıştı.

23.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir sıfat, bir isim tamlamasının niteleyicisi durumundadır?

A)     Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar

B)      Ne civarda bir köy var, ne bir evin hayali

C)     Serpilmeye başladı bir yağmur ince ince

D)     Arkada zincirlenen yüksek Toros Dağları

E)      Ağır ağır önümden geçti deve kervanı

24.

Yalnızlık bir fenerse Ben de içindeki mum Onu billur bir kâse Gibi doldurur nurum

Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden han­gisi söylenemez?

A)     Somutlama yapılmıştır.

B)      Tamlayan durumundaki zamir düşmüştür.

C)     Birden fazla kişi zamiri vardır.

D)     Tür adı vardır.

E)      Çoğul isim kullanılmamıştır.

TÜRKÇE SORU BANKASI