SÖZCÜK TÜRLERİ (SIFAT-ZARF) - Test 2

1.      

Aşağıdaki dizelerin hangisinde farklı türde üç sıfat kullanılmıştır?

A)     Mavi bir sis çiziyor bahçeler üstünde sabah

B)     Sanki vurmuştu benim alnıma çöllerdeki sam

C)    Bütün eşyaya hazan indi sular dermansız

D)    zaman kalbimi, bir gizli günah etti esir

E)     Gördüğüm manzara, akşamları kalbimde bir ok 

2.       

I.    Geçti gizli nefes gölgeli sahillerden

II.    Kayalıklara yanaşmıştı uzun bir sandal

III.   Solgun alnında kımıldardı yürürken saçlar

IV.   Nazlı rüzgâr konuşur anladığım bir dilde

V.    Dağıtırdım deli rüzgârda uzun saçlarımı Yukarıda numaralanmış dizelerin hangi iki­sinde bir isim, hem niteleme hem belirtme sıfatı almıştır?

A) I. ve II.                B) I. ve V.           C) II. ve IV.

D) III. ve V.            E) IV. ve V. 

3.       

Öyle günler var, öyle anlar var bitmeyen Nasıl bir ışık emmişler ki sevginizden Ansızın başka bir yüzle kopmuşlar Büyük ırmaktan, ayrı düşmüşler desteden

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)     Niteleme sıfatı  

B)     Miktar zarfı

C)    Soru sıfatı   

D)    Belgisiz sıfat

E)     Zaman zarfı 

4.      

Aşağıdaki dizelerin hangisinde sıfat da zarf da yoktur?

A)   Unutuyor beni sırlı gözlerin İçimde bir yara işliyor, derin

B) Gece gündüz uçup aynalarına Konmak istiyorum konamıyorum

C)Kim giydirir başıma tacını nihayetin Kim takar bileğime hürriyet künyesini

D)   Deli gibi âşık olsa da güle Kim acır çöllerde öten bülbüle

E)   Uyandım kar aydınlığında O küçük kasaba uykuda 

5.      

Aşağıdaki  cümlelerin  hangisinde eylemin nedenini belirten bir zarf vardır?

A)     Yeterince konuştuk, artık buradan hemen gidin.

B)     Müdürümüz, üzüntüden hasta olmuştu o yıl.

C)    Yazın yaylalara çıkar, sulardan doya doya içerdik.

D)    Güpegündüz böyle ağır yiyecekler yenir mi hiç?

E)     Kesinlikle verdiği sözden geri dönmezdi. 

6.      

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirteç (zarf) cümleye olasılık anlamı katmıştır?

A)     Asla o köye bir daha gitmem

B)     Haftaya sinemaya belki gideriz.

C)    Mutlaka seni de aramızda görmek istiyoruz.

D)    Keşke eve hiç uğramasaydım.

E)     Yine yemeğin altını yakacak. 

7.    

 Aşağıdakilerden hangisinde tamlananı ad­laşmış sıfat olan isim tamlaması yoktur?

A)     Rüzgârların en ferahlatıcısı senden esiyor

B)     Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini

C)    Senden kopardım çiçeklerin en solmazını

D)    Toprakların en bereketlisini sende gördüm

E)     Sende tattım acıların cümlesini

 8.     

Aşağıdaki dizelerin hangisinde farklı türde sıfatlar bir arada kullanılmamıştır?

A)     Ben her akşam dolaşırdım bu yeşil sahilde

Aşinalar gibi karşımda gülümserdi sular

B)     Bir havari gibi her gün denizin inlediği

Kayalıklarda gezen ince kadınlar vardı

C)    Sisli enginleri ruhunla duyup dinlerken

Dolaşan kızları toplardı deniz şen sesine

D)    Kumlar üstünde, çakıllarda, denizde sessiz

Yürümekteydi bu parlak ve karanlık iki iz

E)     Bir hazan akşamı inmiştim yeşil sahile ben

Vardı kumral sular üstünde beyaz bir yelken 

9.

(I) Nedir, ne oluyor, unuttunuz mu yoksa yaşa­dığınızı? (II) Günler, kızgın güller gibi bütün duygularınızı kavurup öldürerek mi geçiyor üzerinizden? (III) Mutluluktan dudaklarınızı ısır­dığınız olmuyor mu? (IV) Aniden bir yaz yağ­muru gibi boşalıveren sebepsiz sevinçlere inanmıyor musunuz? (V) Bir ağaç gölgesinde bir an durmak, bir akşam üstü denize baktığı­nızda bu sonsuz suların kıpırtısına şaşmak yok mu artık?

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde sıfat ve zarf bir arada kullanılma­mıştır?

A) I. ve II.       B) I. ve III.     C) III. ve IV.     D) III. ve V.       E) IV. ve V. 

10.     

Elinden dal gibi düşerken ümit

Ne bir hasret dinle, ne bir ah işit

Bir yaprak ol, esen rüzgârlarla git

Kırık bir tekne ol, dalgalarla gel

Bu  dizelerle  ilgili  olarak  aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)     Fiilden türemiş sıfat vardır.

B)     Hem niteleme hem belirtme sıfatı almış isim vardır.

C)    Belgisiz sıfat kullanılmıştır.

D)    Durum zarfına yer verilmiştir.

E)     Kurallı birleşik sıfat kullanılmıştır. 

11.     

"Soğuk" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin han­gisinde zarf göreviyle kullanılmıştır?

A)     Bu soğuk sözler, salondaki havayı germişti.

B)     Yeni gelen konuk, herkese soğuk davranı­yordu.

C)    Filmi beklerken birer soğuk içecek almıştık.

D)    Adamlar, birbirini soğuk bir tavırla selamla­dılar.

E)     Sorduğum soruya soğuk bir cevaptı bu. 

12.    

Aşağıdaki dizelerin hangisinde farklı türde bir zarf kullanılmıştır?

A)     Her gün yeni bir meyve verir dağda ağaçlar

B)     Bulmaz bugün el değdirecek kudreti bende

C)    Kaç manzara geçmiştir çocukken gözü­müzden

D)    Rüzgâr bana, ben rüzgâra hâkimdik o çağda

E)     Koşa koşa yoruldum heyecandan 

13.    

Samsun'dan Rize'ye kadar masmavi denizle yemyeşil doğanın ortasından geçer yol. Bu yol­da şirin kasabalar hangi yöne çıkar. Burada bir­çok güzelliği bir anda yaşarsın.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi kulla­nılmamıştır?

A)     Soru sıfatı  

B)     Sayı sıfatı

C)    Niteleme sıfatı  

D)    Belgisiz sıfat

E)     Pekiştirme sıfatı 

14.  

 I.    Mavi gözlü, sarışın çocuğu tanıyordum.

II.    Üstüne kareli bir gömlek giyiyordu.

III.   O, beyaz atlı prensini bekliyordu.

IV.   Dalgalı saçları rüzgârda uçuşuyordu.

V.    Boyalı ayakkabıları güneşte parlıyordu. 

Yukarıdaki cümlelerin hangi ikisinde kurallı birleşik sıfat kullanılmıştır?

A) I. ve II.             B) I. ve III.            C) III. ve IV.

D) III. ve V.              E) IV. ve V.

15.   

Aşağıdaki dizelerin hangisinde "böyle" söz­cüğü farklı görevde kullanılmıştır?

A.     Eve tuz ekmek götürmeyi Böyle havalarda unuttum

B.     Aşk böyle böyle durulur İnsan insana böyle vurulur

C.     Ben böyle bir hayat istiyorum Ondan sonrası sadece yorum

D.     Böyle haberlerde mutluluk vardır Unutma, nikâhta keramet vardır

E.     Gönlüyle görüntüsü bir insanlar bilirim Böyle insanlara âşık olurum 

16.  

 Akşam (I) serin (II) esmer bir attır

Akşam en (III) güzel (IV) masaldır

İyi (V) anlatılırsa

Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcükler, tür­lerine göre ikişerli gruplandırılırsa hangisi dışarıda kalır?

A) I.             B) II.        C)lll.          D) IV.        E)V.    

17.

Fiillerin, fiilimsilerin, sıfatların ve bizzat zarfların başına gelerek onları belirten sözcüklere zarf denir.

Aşağıdakilerin hangisinde zarf, sıfatı belirt­miştir?

A.     Yaşlı kadın dalgın dalgın yürüyor.

B.     Bu adam oldukça yavaş konuşuyor.

C.     Yakınlarına çok bağlı görünüyor.

D.     Bu konserler pek güzel düzenleniyor.

E.     En seçkin insanlar, buraya geliyor. 

18.    

Gitgide kendini geliştirdi, çok çabuk kavradı, ne­yi nasıl yapacağını şimdi mükemmel öğrendi. Bu cümlede aşağıdaki zarflardan  hangisi yoktur?

A.     Durum zarfı  

B.     Üstünlük zam

C.     Soru zarfı 

D.     Yer-yön zarfı

E.     Zaman zarfı 

19.    

İyi (l) bir (II) tatile ihtiyacım var. Sizce tatilimi hangi (III)                                                        bölgede geçirmeyelim?

Yukarıdaki cümlelerde numaralanmış söz­cüklerin türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

                                l                      II                              III

A.     Niteleme sıfatı       Sayı sıfatı               Soru sıfatı

B.     Belgisiz sıfat          Belgisiz sıfat             Soru zamiri

C.     Niteleme sıfatı       Belgisiz sıfat          Soru sıfatı

D.     Niteleme sıfatı       Belgisiz zamir        Soru sıfatı

E.     Niteleme sıfatı       Belgisiz zamir        Soru zamiri 

20.    

Niteleme sıfatlarından sonra gelen ad düşünce, sıfat adın yerine geçer ve "adlaşmış sıfat" oluşur. Aşağıdakilerin hangisinde adlaşmış sıfat vardır?

A.     Bir kalpte İyi bir yer edinmek gerek.

B.     Hasta gönülleri, moral tedavisinden geçir­meli.

C.     Huyu kötü insanları ancak iyiler güzelleştirir.

D.     Zaman, birçok hastalığa en güzel ilaçtır.

E.     Doğru zamanı ve doğru kişiyi iyi bilmeli. 

21.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anla­mı sıfat ya da zarf türünde bir sözcükle sağ­lanmamıştır?

A.     Söyle nasıl aşarız şu yüce dağları?

B.     İstediğim kitapları şimdi kim alacak?

C.     Buraya hangi arkadaşın gelecek?

D.     Yarışmaya kaç gün kaldı?

E.     Bunları ne getirdiniz bizim eve?      

22.    

Sevdası ihtişamla (I) suya düşen yıldırım

Sudaki hayaline dokundu; şimdi (II) harap

Sessizce  (III) yürüdüğün dumanlı her (IV) kaldırım

Tenhada senin için çekiyormuş ıstırap (V)

Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcük­lerden hangisi sıfat ya da zarf değildir?

A) I.           B) II.        C) III.        D) IV.        E) V. 

23.    

Arabayı çok ustaca kullanıyordu.

Bu cümledeki "ustaca" sözcüğü ile aşağıda-kilerden hangisindeki "düzenli" sözcüğü aynı görevde kullanılmıştır?

A.     Gül, her işini düzenli yapardı.

B.     Pınar, her zaman düzenli bir çocuktu.

C.     Arzu, sınıfın düzenli öğrencilerindendir.

D.     Arkadaşları "Elife, "düzenli" lakabını tak­mıştır.

E.     Şebnem, düzenli bir işte çalışıyordu. 

24.    

Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük­ler I. cümlede sıfat, II. cümlede zarf görevin­de değildir?

A. Çok malın haramsız, çok sözün yalansız ol­madığını biliyorum.  O kadar çok konuşuyor ki ona artık taham­mül edemeyeceğim.

B.     Yolun beri tarafında ağaçlar vardı.

Biraz beri gel de önümüzü görelim.

C.     Hayatımda böyle insanlarla karşılaşmadım.

 Böyle davranmak sana hiç yakışmıyor.

D.     Başarılı olmak için nasıl hareket ediyorsunuz?

Yaşadıklarımı sana nasıl anlatayım?

E.     Kadının bembeyaz elbisesine kahve döküldü.

Kar yağdığı için her taraf bembeyaz görü­nüyordu. 

25.    

Uzun uzun kavaklar Dökülüyor yapraklar

Aşağıdakilerin hangisinde ikileme, bu dize-lerdekiyle aynı görevdedir?

A.     Ağır ağır giden iller bizimdir

B.     Derin derin göllere dalaşım gelir

C.     Uzun uzun düşünüp de yorulma

D.     Sabah akşam mırıldanır ağlarım

E.     İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece 


TÜRKÇE SORU BANKASI