10. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ SUNULARI

Seviye                        : 10. Sınıf
Ünite                          : Destan Dönemi Türk Edebiyatı
Konu                          : Mit, Mitoloji, Mitos Nedir?
Türü                           : Sunu   Seviye                        : 10. Sınıf
Ünite                          : Destan Dönemi Türk Edebiyatı
Konu                          : İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
Türü                           : Sunu   Seviye                        : 10. Sınıf
Ünite                          : Tarih İçinde Türk Edebiyatı
Konu                          : Edebi Dönemler, Sanatçılar ve Eserleri
Türü                           : Sunu   


Seviye                        : 10. Sınıf
Ünite                          : Destan Dönemi Türk Edebiyatı
Konu                          : Destanlar
Türü                           : Sunu Seviye                        : 10. Sınıf
Ünite                          : İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Ed.
Konu                          : Divan Edebiyatı Nesir Biçimleri
Türü                           : Sunu Seviye                        : 10. Sınıf
Ünite                          : Destan Dönemi Türk Edebiyatı
Konu                          : Yazılı Dönem (Köktürk Yazıtları)
Türü                           : Sunu Seviye                        : 10. Sınıf
Ünite                          : Destan Dönemi Türk Edebiyatı
Konu                          : Yazılı Dönem (Köktürk Yazıtları)
Türü                           : Sunu Seviye                        : 10. Sınıf
Ünite                          : Destan Dönemi Türk Edebiyatı
Konu                          : Yazılı Dönem (Köktürk Yazıtları)
Türü                           : Sunu Seviye                        : 10. Sınıf
Ünite                          : İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Ed.
Konu                          : İslamî Dönem Türk Kültürü
Türü                           : Sunu 


Seviye                        : 10. Sınıf
Ünite                          : Tarih İçinde Türk Edebiyatı
Konu                          : Edebiyat-Tarih İlişkisi
Türü                           : Sunu Seviye                        : 10. Sınıf
Ünite                          : İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Ed.
Konu                          : Divan Şiiri Nazım Şekilleri
Türü                           : Sunu Seviye                        : 10. Sınıf
Ünite                          : Tarih İçinde Türk Edebiyatı
Konu                          : Türk Ed. Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
Türü                           : Sunu Seviye                        : 10. Sınıf
Ünite                          : Destan Dönemi Türk Edebiyatında Şiir
Konu                          : Şiirde Tema
Türü                           : Sunu Seviye                        : 10. Sınıf
Ünite                          : Destan Dönemi Türk Edebiyatında Şiir
Konu                          : Türk Destanlarında Motifler
Türü                           : Sunu 


Seviye                        : 10. Sınıf
Ünite                          : İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Ed.
Konu                          : Kutadgu Bilig
Türü                           : Sunu Seviye                        : 10. Sınıf
Ünite                          : İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Ed.
Konu                          : Aşık Edebiyatı
Türü                           : Sunu Seviye                        : 10. Sınıf
Ünite                          : Tarih İçinde Türk Edebiyatı
Konu                          : Dilde Değişim
Türü                           : Sunu