11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KONU ANLATIMLARI VE ETKİNLİKLERİ

<<11. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi Sunuları>>
EDEBİYATLA DÜŞÜNCE, SOSYAL VE SİYASİ HAYATIN İLİŞKİSİ
FECR-İ ÂTÎ TOPLULUĞU
Fecr-i Âtî Şiiri


TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATI
1. Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu
2. Öğretici Metinler
3. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler
4. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler
A. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler
- Roman
B. Göstermeye Bağlı Edebî Metinler
- Tiyatro Metni
5. Tanzimat Dönemi Edebiyatının Genel Özellikleri 

MİLLÎ EDEBİYAT DÖNEMİ
1. Millî Edebiyat Döneminin Oluşumu
2. Öğretici Metinler
a. Makale
b. Fıkra
c. Sohbet
3. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
a. Sade Dil ve Hece Ölçüsüyle Yazılmış Şiir
b. Saf (Öz) Şiir
c. Halkın Yaşayış Tarzını ve Değerlerini Anlatan Manzumeler
4. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler
A. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler
1. Hikâye
2. Roman
B. Göstermeye Bağlı Edebî Metinler
5. Millî Edebiyat Döneminin Genel Özellikleri