Cumhuriyet Döneminde Milli Edebiyat Zevk Ve Anlayışını Sürdüren Eserler

- Bu anlayışı sürdüren roman ve hikâyelerde I. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele dönemi, bu dönemden sonra Atatürk ilke ve inkılâplarının Anadolu’ya benimsetilmesi ile ilgili konular işlenmiştir.

- Halkın ve Anadolu insanının yaşama tarzı konu edilmiş, yanlış batılılaşmanın getirdiği ahlak bozuklukları, geri kalmış halk arasındaki hurafeler, halk-aydın ilişkisi ele alınmıştır.

- Tanzimat’tan beri eserlerde yer bulan doğu- batı çatışması işlenmeye devam edilmiştir.  Bazı yazarlar, milliyetçi görüşle ve tarihsel perspektifle yazmıştır.

Temsilcileri:

Halide Edip Adıvar

Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Reşat Nuri Güntekin

Memduh Şevket Esendal

Refik Halit Karay

Mithat Cemal Kuntay

Halide Nusret Zorlutuna

Aka Gündüz

Sevinç Çokum

Şükufe Nihal Başar

Emine Işınsu

Safiye Erol