9. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KONU ANLATIMLARI VE ETKİNLİKLERİGÜZEL SANATLAR VE EDEBİYAT
1. Güzel Sanatlar İçinde Edebiyatın Yeri
2. Edebiyatın Bilimlerle İlişkisi
3. Dilin İnsan ve Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi
4. Metnin Oluşumu, Tanımı ve Özellikleri
5. Edebî Metin, Tanımı ve Özellikleri
6. Edebiyat ve Gerçeklik

OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBî METİNLER    
1. Olay Çevresinde oluşan Edebî Metinleri Tanıma ve Gruplandırma
(Masal ve Destandan, Hikâye ve Romana; Karagöz ve Seyirlik Oyunlardan,Modern Tiyatro Metinlerine)
2. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinleri İnceleme Yöntemi
a. Metin ve Zihniyet
b. Yapı (Olay Örgüsü, Kişiler, Mekân, Zaman)
c. Tema
ç. Dil ve Anlatım
d. Metin ve Gelenek
e. Anlama ve Yorumlama
f. Metin ve Yazar
3. Anlatmaya Bağlı Edebî Metin Örneklerini İnceleme
(Masal ve Destandan, Hikâye ve Romana)
4. Göstermeye Bağlı Edebî Metinler
(Karagöz ve Seyirlik Oyunlardan Modern Tiyatro Metinlerine)
a. Göstermeye Bağlı Edebî Metinleri Tanıma (Tiyatro)
b. Göstermeye Bağlı Edebî Metinleri İnceleme
1. Geleneksel Türk Tiyatrosu
a. Karagöz
b. Orta Oyunu
2. Modern Türk Tiyatrosu
a. Trajedi
b. Komedi
c. MelodramCOŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER
1. Şiir İnceleme Yöntemi
a. Şiir ve Zihniyet
b. Şiirde Ahenk (Ses ve Ritm)
c. Şiir Dili
d. Şiirde Yapı
e. Şiirde Tema
f. Şiirde Gerçeklik ve Anlam
g. Şiir ve Gelenek
h. Yorum
ı. Metin ve şair
2. Manzume ve Şiir
3. Manzume ve Şiir Örneklerini İnceleme


ÖĞRETİCİ METİNLER 
1. Öğretici Metinleri İnceleme Yöntemi
a. Metin ve Zihniyet
b. Yapı (Plan)
c. Ana Düşünce
ç. Dil ve Anlatım
d. Metin ve Gelenek
e. Anlam
f. Metin ve Yazar
g. Yorum
2. Öğretici Metin Örneklerini İnceleme ve Karşılaştırma
 a. Tarihî Metinler
b. Felsefi Metinler
c. Bilimsel Metinler
ç. Gazete Çevresinde Gelişen Metin Türleri
d. Kişisel Hayatı Konu Alan Metin Türleri