9. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ SUNULARI

Seviye                        : 9. Sınıf
Ünite                          : Güzel Sanatlar ve Edebiyat
Konu                          : Edebî Metin
Türü                           : Sunu    Seviye                        : 9. Sınıf
Ünite                          : Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
Konu                          : Dönemlerine Göre Türk Şiiri
Türü                           : Sunu    Seviye                        : 9. Sınıf
Ünite                          : Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler
Konu                          : Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler
Türü                           : Sunu    

 Seviye                        : 9. Sınıf
Ünite                          : Güzel Sanatlar ve Edebiyat
Konu                          : Edebiyat ve Gerçeklik
Türü                           : Sunu    Seviye                        : 9. Sınıf
Ünite                          : Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
Konu                          : Şiirde Ahenk
Türü                           : Sunu   
    

Seviye                        : 9. Sınıf
Ünite                          : Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler
Konu                          : Metin ve Gelenek
Türü                           : Sunu 
Seviye                        : 9. Sınıf
Ünite                          : Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
Konu                          : 15. ve 17. Yüzyıl Gazelleri
Türü                           : Sunu 
   

Seviye                        : 9. Sınıf
Ünite                          : Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
Konu                          : Manzume ve Şiir
Türü                           : Sunu Seviye                        : 9. Sınıf
Ünite                          : Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
Konu                          : Şiir Türleri
Türü                           : Sunu Seviye                        : 9. Sınıf
Ünite                          : Güzel Sanatlar ve Edebiyat
Konu                          : Bilim ve Güzel Sanatlar
Türü                           : Sunu 
Seviye                        : 9. Sınıf
Ünite                          : Güzel Sanatlar ve Edebiyat
Konu                          : Edebî Metinde Anlamın Bağlamla İlişkisi
Türü                           : Sunu Seviye                        : 9. Sınıf
Ünite                          : Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
Konu                          : İmge Nedir?
Türü                           : Sunu Seviye                        : 9. Sınıf
Ünite                          : Güzel Sanatlar ve Edebiyat
Konu                          : Güzel Sanatlar İçinde Edebiyatın Yeri
Türü                           : Sunu 
Seviye                        : 9. Sınıf
Ünite                          : Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler
Konu                          : Anlatmaya Bağlı Ed. Metinlerde Dil ve Anlatım
Türü                           : Sunu 
Seviye                        : 9. Sınıf
Ünite                          : Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
Konu                          : Şiirde Konu
Türü                           Çalışma KağıdıSeviye                        : 9. Sınıf
Ünite                          : Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
Konu                          : Metin ve Gelenek
Türü                           Çalışma KağıdıSeviye                        : 9. Sınıf
Ünite                          : Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
Konu                          : Metin ve Zihniyet ve Gelenek
Türü                           : Çalışma KağıdıSeviye                        : 9. Sınıf
Ünite                          : Güzel Sanatlar ve Edebiyat
Konu                          : Metinlerin İşlevleri ve Yazılış Amaçları
Türü                           : Çalışma Kağıdı

Seviye                        : 9. Sınıf
Ünite                          : Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
Konu                          : Şair ve Zihniyet
Türü                           : Çalışma KağıdıSeviye                        : 9. Sınıf
Ünite                          : Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
Konu                          : Şiirde Ahenk (Elhan-ı Şita'nın Ses Akışı)
Türü                           : Çalışma Kağıdı
Seviye                        : 9. Sınıf
Ünite                          : Öğretici Metinler
Konu                          : Edebî Metin ve Zihniyet
Türü                           : Çalışma Kağıdı
Seviye                        : 9. Sınıf
Ünite                          : Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
Konu                          : Şiirde Tema ve Dil
Türü                           : Çalışma Kağıdı
Seviye                        : 9. Sınıf
Ünite                          : Güzel Sanatlar ve Edebiyat
Konu                          : Edebiyat-Bilim İlişkisi
Türü                           : Çalışma Kağıdı
Seviye                        : 9. Sınıf
Ünite                          : Edebiyatın Bilimlerle İlişkisi
Konu                          : Edebiyat-Bilim İlişkisi
Türü                           : Çalışma KağıdıSeviye                        : 9. Sınıf
Ünite                          : Edebiyatın Bilimlerle İlişkisi
Konu                          : Edebiyat-Bilim İlişkisi
Türü                           : Çalışma Kağıdı
Seviye                        : 9. Sınıf
Ünite                          : Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler
Konu                          : Edebî Türler
Türü                           : Çalışma KağıdıSeviye                        : 9. Sınıf
Ünite                          : Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler
Konu                          : Edebî Türler
Türü                           : Çalışma Kağıdı
Seviye                        : 9. Sınıf
Ünite                          : Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler
Konu                          : Edebî Türler
Türü                           : Çalışma Kağıdı