Adnan ÖZER

-          Tekirdağ’da doğan sanatçı, yayıncılık yapmıştır.

-          Şiirlerinde özellikle Tekirdağ’daki halk söylencelerine, masal, türkü ve tekerlemelere yer vermiştir.

-          Folklorik ve mitolojik unsurların hâkim olduğu anlatı niteliğinde şiirler yazmıştır.

-          Son dönem şiirlerinde Doğu kültürüne, metafiziğe, İsmet Özel’i hatırlatan başkaldırı şiirleri yazmıştır.

-          Neruda, Paz ve Pesao gibi şairlerin şiirlerini tercüme etmiştir.

-          “Zaman Haritası” şiir kitabıyla 1992’de Cemal Süreya Şiir Ödülü’nü ve İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Şiir Yarışması’nda birincilik ödülünü kazanmıştır.

Eserleri

Şiir: Zaman Haritası, Ateşli Kaval, Çıngırağın Ölümü, Rüzgâr Durdurma Takvimi