Dilaver CEBECİ

DİLAVER CEBECİ (1943-2008)

-          Gümüşhane’de doğdu. 1970’te Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi, doktora yaptı. Öğretmenlik, halk eğitimi başkanlığı, öğretim görevliliği, neşriyat uzmanlığı gibi görevler yaptı.

-          Bestelenen “Türkiyem” şiiriyle adını geniş kitlelere duyuran Cebeci’nin ilk şiiri 1965 yılında Defne dergisinde çıktı.

-          Şiirleri, hikâyeleri, mensureleri ve mizah yazıları değişik dergi ve gazetelerde yayımlandı.

-          Millî ve tarihî motiflerle bezeli lirik şiirleriyle tanındı.

-          Destan havası ile söylediği şiirlerinde belli bir konu sınırlaması yoktur.

-          Eski nazım ve nesrin kelime, mazmun ve terimlerini çok iyi bilen sanatçı gazel tarzında şiirler de yazdı.

-          Edebiyatımızda uzun ve hikâyemsi mensure türünü denedi ve bu denemelerinde millî romantizmi vermeye çalıştı.

-          Cebeci Osmanlı kültür, sanat ve edebiyatına hayranlık derecesinde tutkundu.

Eserleri

Şiir: Hun Aşkı, Şafağa Çekilenler, Ve Sığınırım İçime, Kandehar Dağlarında Sabah Namazı

Oyun: Büyü

Mensur hikâye-mizahi yazı: Mavi Türkü, Devranname