Enver ERCAN

-          İstanbul’da doğdu. Haydarpaşa Lisesi’nde okudu. Güneş, Sabah, Yeni Düşün, Varlık gibi gazete ve dergilerde edebiyat sayfaları hazırladı, yayın yönetmenliği yaptı. Broy, Gösteri, Milliyet Sanat, Yeni Düşün, Yeni Olgu, Varlık gibi dergilerde şiirleri yayımlandı.

-          1980 sonrası şiirimizin gelişmesine önemli katkıda bulunmuştur.

-          Yeni ve şaşırtıcı imgelerle kendine özgü bir şiir oluşturmuştur.

-          Rahat, akıcı bir dille hüzünlü ve ironik şiirler yazmıştır.

-          “Türkçenin Dudaklarısın Sen” kitabıyla 2014’te Behçet Necatigil Şiir Ödülü’nü almıştır. Çağdaş şiirimizin ustalarını konu edindiği bu kitabındaki anı-düş şiirleriyle geçmiş şiirimize lirik bir pencere açmış, ustalar aracılığıyla okuyucuları şiirin gizemiyle buluşturmuştur. 

Eserleri

Şiir: Eksik Yaşam, Sürçüyor Zaman, Geçtiği Her Şeyi Öpüyor Zaman, 20. Yüzyılda Çocuklara Şiirler

Antoloji: Varlık Şiirleri Antolojisi, Âşık Katiller Antolojisi, Dünya Edebiyatından Öykü Antolojisi, Türk Öykü Antolojisi, Gergin Ruhlar Antolojisi

Diğer kitapları: Gülümseyen Anlar, Mevlana’dan Masallar, Varlık’ta İlk İmzalar