FEYZİYE ABDULLAH TANSEL

Türk kadınlığının, kendini ciddi ve araştırıcı ilme bırakmış, en velud imzası, denilebilir ki, Fevziye Abdullah Tansel'dir. İnce duygulu şiirleri, yerli, milli ve halk tarzı söyleyişleriyle de bir kıymet olan Fevziye Abdullah, bilhassa Türk edebiyatı tarihi üzerindeki ciddi ve metotlu araştırmalarıyla, yeni Türk ilminin iftiharları arasında sayılı bir mevki elde etmiştir.

Profesör Fuad Köprülü'nün kıymetli talebesi arasında temayüz eden Fevziye Abdullah, ilmi edebi tenkitleri, tetkik ve monografileriyle son yılların edebiyat ve edebiyat tarihi bölümünde bir otorite payesine ulaşmıştır. Onun, Türk divan edebiyatına, halk edebiyatına ve bilhassa Tanzimat devri edebiyatımıza dair kuvvetli araştırmaları, ortaya ilmin hurdebini metotlarından süzülmüş, sağlam eserler koymaktadır. Bu edibimizin bilhassa Fuad Köprülünün müdürlüğü zamanında intişar eden Ülkü mecmuasındaki neşriyatı mühim bir yekun tutuyor. Mehmed Akif, hayatı ve eserleri isimli bir monografisi ise (İstanbul, 1 945) bu tarz araştırmalar için ancak, bir örnek sayılacak ciddiyet ve olgunlukta bir ilim ve tetkik mahsulüdür. Fakat Tansel'in bugüne kadar ilim âlemine verdiği çok sayıda ve çok değerli tetkiklerinin listesi bir kitap teşkil etmiştir.

Tansel Muş'ta doğmuş İlk ve orta tahsilini İstanbul'da yapmış, yüksek tahsilini Edebiyat fakültesinde ve Yüksek Muallim mektebinde tamamlamıştır. Yazı hayatına daha talebeliği sırasında başlamış olan Fevziye Abdullah resmi vazifelere girdikten sonra daha geniş ve sistemli bir yazı hayatına da girmiştir. İlk vazifesi olan Konya Lisesi ve Kız muallim mektepleri Edebiyat hocalığından sonra Ankara'ya gelen Tansel bir taraftan Ankara Atatürk lisesinde edebiyat öğretmenliği yaparken, bir taraftan da Köprülü'ünün müdürlüğünü yaptığı Ülkü Mecmuasında yazı işleri müdürü ve imtiyaz sahibi olarak çalıştı. 1960 - 196 1 ders yılında New York'ta Colombiya Üniversitesi Profesörler Kurulu kararıyla Near and Middle East lnstitute'de Visitig Assistant Profesör olarak Türk Dili ve Edebiyat kürsüsünde eski ve yeni harflerle yazılmış metinlerin ele alındığı modern Türk edebiyatı Metin Şerhi dersleri okuttu. 1963’te Gazi Terbiye Enstitüsü Edebiyat bölümü hocalığına getirilen Tansel 1 964 ders yılı başında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi profesörler kurulu teklifi ile bu fakültenin Türk-İslam Edebiyatı profesörlüğüne (görevli olarak) getirildi; 1977 -78 ders yılında emekliye ayrıldı.