HALİL NİHAT BOZTEPE'NİN HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ, ESERLERİ
1882'de Trabzon'da doğdu. Trabzon Askeri Rüştiyesi ve İdadisi'nde orta öğrenimini tamamladıktan sonra Fransız Frenkler Mektebi'nde Türkçe öğretmeni olarak göreve başladı. Bu arada DuyUn-u Umumiye İdaresi'nde de memurluk yaptı. Daha sonra Müfettişlik Kalemi ve Komiserlik Kalemi Mübeyyizliğine atandı. Cumhuriyet'ten sonra 1925 yılında Osmanlı borçlar meselesinin çözümü için devlet tarafından görevli olarak Paris'e gönderildi. 1927 yılında Gümüşhane milletvekili 1931'de de Trabzon milletvekili olarak meclise girdi. Hiç evlenmedi. 1949 yılında İstanbul'da vefat etti.

Halil Nihat karakter olarak oldukça kibar, nazik; uluvv-ü cenab, yardımsever bir kişi ve Atatürk'ün sevgisini kazanmış bir sanatçıdır.

Halil Nihat edebiyat tarihimizde, mizah-yergi gücü ağır basan ünlü divan şairlerine yazdığı nazirelerle tanındı. En güzel şiirlerini aruzla yazdı. Edebiyata İkinci Meşrutiyetin ilanından sonra yazdığı şiirlere ve Fransızca'dan yaptığı çevirilere atıldı.

Halil Nihat günün tarihi, içtimai olaylarını divan tarzı ile birleştirip karikatürize eden, zarif bir şairdir. Halkın yaşadığı sıkıntıları ve halkın şikayetlerini zeki ve iğneli bir di11e kağıda aktarmış ve bütün bu hicivlerini ölçülü bir şekilde temiz ve nezih bir lisanla söylemiştir. Böylelikle manzum mizah türünün usta şairlerinden olduğunu kanıtlamıştır.

Uzun yıllar eser vermekten uzak duran Halil Nihat, en son 1947 yılında yayımladığı "Ağaç Kasidesi" adlı, yüzlerce beyitten oluşan kasidesiyle Türk manzum hicvinin en dolgun ve zarif bir örneğini vermiş oldu.
Başlıca eserleri şunlardır:

Şiir kitapları:
Siham-ı İlham (1921),
Ayine-i Devran(1924),
Mahitab (1924),
Ağaç Kasidesi (1947)

Nedim Divanı ile Nedim-i Kadim Divanının Günümüz Türkçe'si Basımı.

Ayrıca Fransızca'dan yaptığı birçok şiir ve roman tercümesi, gazete ve dergi sayfalarında kalmış şiir ve yazıları vardır.

MODERN EDEBİYAT

Cumhuriyet Edebiyatı

Genel Özellikler
Cumhuriyet Sanatçıları