Hasan Hüsrev Hatemî

HASAN HÜSREV HATEMİ (d. 1938)

-          İstanbul’da doğdu. Yazar, şair ve tıp profesörüdür.

-          Azeri kökenlidir. Hüseyin Hatemi ikiz kardeşidir.

-          Hem saz şiiri hem de Divan şiiri geleneğini iyi bilmektedir.

-          1994’te “Gün Akşamlıdır” adlı şiir kitabıyla Türkiye Yazarlar Birliği Ödülüne layık görülmüştür.

-          Şiirlerinde yozlaşma ve yabancılaşma konularını işlemiştir.

-          Serbest şiir tarzını benimsemiş, kapalı bir anlatımı vardır.

Eserleri

Şiir: Eski Bir Kentte, Akşam Gümrükçüleri, Şiirler, Lodosçu, Grili Çocuk, Gün Akşamlıdır