İBRAHİM ALAATTİN GÖVSA'NIN HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ, ESERLERİ
İstanbul'da doğdu. Başta şiir, hikaye, fıkra, mizah, hiciv, eğitim, çocuk eğitimi, psikoloji, çeviri olmak üzere hemen hemen her sahada eser verdi. Şair ve yazar bir şahsiyettir. Ansiklopedik çalışmalar yaptı.

Şiire aruz vezniyle başladı, sonra hece veznini kullanmaya başladı. Çocuk, yurt ve toplum şiirlerine ağırlık verdi.

Başlıca eserleri şunlardır:

Çocuk Şiirleri (1911),
Güft u Gü (şiir-1912), Çanakkale İzleri (şiir-1926),
Süleyman Nazif (monografi1933),
Meşhur Adamlar Ansiklopedisi (4 cilt-1937),
Acılar (şiir1941), Söz Oyunları (nesir-1942),
Türk Meşhurları Ansiklopedisi (1946)
Resimli Yeni Lügat ve Ansiklopedisi (1947).