İhsan DENİZ

-          Bursa’da doğmuş, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü bitirmiştir.

-          İlk dönem şiirlerinde Edip Cansever, Sezai Karakoç ve Cahit Zarifoğlu etkisi görülür.

-          İlk şiirlerinde, İkinci Yeni ekseninde konuşma dilinin rahatlığıyla “şiddet” ögesi üzerinde durmuştur. Bu tarz şiirlerini “Adımlarımın Gizli Sokağı” adlı kitabında bir araya getirmiştir.

-          İkinci dönem şiirlerinde “ben” söyleminden uzak “metafizik” anlayışla şiirler yazmıştır. Bu tarzdaki şiirlerini “Perdeler” ve “Gecediloldu” adlı kitaplarında toplamıştır.

-          Baht-ı Siyah” adlı kitabında yeni bir değişimin etkisi görülür.

-          Sürekli değişen, gelişen, araştıran bir şiir anlayışı geliştirmiştir. 

Eserleri

Şiir: Mağara Külleri, Yalnız Sana Söylenen, Adımlarımın Gizli Sokağı, Şiirler, Perdeler, Gecediloldu, Hurûfî Melâl, Bozgun Siperi, Buz ve Fire, Daima Unutma, Baht-ı Siyah, Sırtlan Kayboldu