Safiye EROL

- Safiye Erol, 1902 yılında Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde doğdu. Makedonya’dan göç etmiş bir ailenin kızıdır.

- 1917 yılında Türk- Alman Derneği’nin aracılığı ile eğitimine devam etmek için Almanya'ya gönderildi. 1919’da Lübek’deki özel Falkenplatz Lisesi’ni bitirdi. Münih Üniversitesi’nde Felsefe ve Edebiyat eğitimi yaptı. 1926’da Şarkiyat doktorasını tamamladı ve felsefe doktoru olarak İstanbul'a döndü.

- Yurda dönüşünden sonra Millî Mecmua ve Her Ay gibi dergilerde kadın sorunlarına ağırlık veren makaleler yayımladı. “Safiye Sami” ismi ile tercümeler yaptı. “Dilara” adını kullanarak öyküler yazdı.

- Eserlerinde genellikle çağdaş Türk insanının bunalımını ve bundan kurtuluş çarelerini, tasavvufi konuları ele almıştır.

- Ciğerdelen adlı romanında akıncıların hayatlarını konu alır. Eserin ilk baskısı 1946'da yapıldı

- 1947'de Samiha Ayverdi ile tanıştıktan sonra onun  müridi olduğu Rıfailik tarikatına bağlandı. Tarikatin şeyhi olan Kenan Rıfaî'nin ölümü üzerine 1951'de onun hakkında üç bölümlük bir felsefî inceleme hazırladı. Bu çalışma, Kenan Rifâî ve Yirminci Asrın Işığında Müslümanlık kitabında yer aldı.

- Asr-ı Saadet'i anlatan yazıları 1962 yılında Yeni İstanbul gazetesinde yayınlandı; Çölde Biten Rahmet Ağacı adıyla kitap haline getirildi.

Roman: Ciğerdelen, Kadıköyü’nün Romanı, Ülker Fırtınası, Dineyri Papazı

Hikaye:  Leylâk Mevsimi

Makale- inceleme: Çölde Biten Rahmet Ağacı, Kenan Rıfâî ve Yirminci Asrın Işığında Müslümanlık, Makaleler (Kitaplaştırılmış yazıları)

Tercüme: Portugaliye İmparatoriçesi (Selma Lagerlöf), Su Kızı ( Friedrich de la Motte Fouqué )