Şavkal ALTINEL

-          İstanbul’da doğdu. Orta öğrenimini İngiliz Erkek Orta Okulunda ve Robert Kolej’de, İngiliz edebiyatı alanındaki yüksek öğrenimini de Chicago Üniversitesi ile Glasgow Üniversitesi’nde tamamladı. Ardından da İngiltere’ye yerleşti.

-          İlk yazısını 1971’de Yeni Dergi’de yayımladı.

-          İlk şiirini 1978’de Yazı’da yayımladı.

-          Gösteri, Varlık, Adam Sanat gibi dergilerde yazılar yazdı.

-          Çoğunlukla öz yaşam öyküsünden kaynaklanan olaylara “anlatımcı bir şiir” geliştiren şairler arasındadır.

-          İngiliz şiirlerinden çeviriler yaptı.

-          Şiirlerinde uzak ülkelere yapılan uçak yolculukları, hava akınları, İkinci Dünya Savaşı’nda acıklı tablolar, yabancı coğrafyalarda çekilmiş flu (belirsiz) fotoğraflar yer alır.

Eserleri

Şiir: Kraliçe Viktorya’nın Düşü, Gece Geçilen Şehirler, Donuk Işıklar, Kış Güneşi

Gezi: Güneydeki Ülke: Avustralya’da Bir Yolculuk

Çeviri: Kuzeyde Bir Adadan: Ortaçağdan Yirminci Yüzyıla Elli İngiliz Şairinden Elli Şiir