Sevinç ÇOKUM

- Sevinç Çokum edebiyat dünyasına hikâye ile girdi. Hikâyeleri Hisar, Türk Edebiyatı, Töre dergilerinde çıktı. Sonra romana yöneldi.

- Hikâyelerinde İstanbul’un gelenekçi semtlerinin sosyal yapısından kesitler verdi; yalnızlığı ve dayanışmayı işledi. Kadın tiplerinin iç dünyalarını başarılı psikolojik tahlillerle yansıtır.

- Romanlarında sosyal konuların yanında tarihî konulara da ağırlık vermiştir. Türk kimliğinin üzerinde durarak dış Türklerin kimliklerini ve kültürlerini korumak için yaptıkları mücadeleleri, çektikleri ıstırapları anlatır. 

Hikâye: Eğik Ağaçlar, Bölüşmek, Makina, Derin Yara, Onlardan Kalan(ilk beş kitap), Rozalya Ana, Gece Kuşu Uzun Öter, Bir Eski Sokak Sesi, Evlerinin Önü, , Beyaz Bir Kıyı, Bir Yaz

Roman: Hilal Görününce, Ağustos Başağı, Karanlığa Direnen Yıldız,  Zor, Gül Yüzlüm, Çırpıntılar, Deli Zamanlar,  Bizim Diyar, Tren Buradan Geçmiyor, Gece Rüzgârları.

Senaryo: Beyaz Sessiz Bir Zambak, Yeniden Doğmak

Deneme:  Güzele Bakan Karınca, Vaktini Bekleyen Tohum