Tuğrul TANYOL

TUĞRUL TANYOL (d. 1953) 

-          İstanbul’da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü bitirdi. Marmara ve Yeditepe Üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak çalıştı.

-          İlk şiirini 1970’te Yeni İnsan dergisinde yayımladı.

-          1980’lerde gelişen imge merkezli şiirin öncülerindendir.

-          Şiir dilini, sıradan dilden kopararak, ona özerklik kazandırmış ve bu durumu bütün kitaplarında yetkinlikle sürdürmüştür.

-          Tuğrul Tanyol şiiri içedönük bir şiirdir. İmgeyi ve bireyin dünyasını temel almıştır.

-          Üç Çiçek, Poetika ve Özgür Edebiyat dergilerini arkadaşlarıyla çıkardı.

-         Şiirlerinin yanı sıra şiir üzerine yazılarıyla dikkati çekti.

-          Geçmişin şiir birikiminden, müzikten, doğadan yararlanarak imgeci, lirik, bireye önem veren bir şiir anlayışı geliştirmiştir.

-          Ahmet Haşim, Yahya Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Muhip Dıranas gibi saf imgeci şairlerden etkilenmiştir.

-          “Elinden Tutun Günü” adlı kitabı ile Necatigil Şiir Ödülü’nü almıştır.

Eserleri

Şiir: Elinden Tutun Günü, Ağustos Dehlizleri, Sudaki Anka, Oda Müziği, İhanet Perisinin Soğuk Sarayı, Büyü Bitti, Her Şey Bir Mevsim, Öncesi ve Sonrası