Vural Bahadır BAYRIL

VURAL BAHADIR BAYRIL (d. 1962)

-          Manisa’da doğdu, Şiir Atı Yayıncılık’ı kurdu. Resim, edebiyat ve şiir üzerine yazı ve röportajları yayımlandı.

-          Gelenekselci şiir anlayışına uygun eserler verdi.

-          Şeyh Gâlip, Yahya Kemal, Ahmet Haşim, Asaf Hâlet Çelebi, Behçet Necatigil ve Hilmi Yavuz çizgisini devam ettirir.

-          “Melek Geçti”, “Şer Cisimler” kitaplarında gelenekten beslenen şiirleri yer alır.

-          Şairin derin bir şiir bilgisi vardır.

-          Şiirlerinde dile hâkimiyetini açıkça gösterir.

Eserleri

Şiir: Melek Geçti, Şer Cisimler