FECR-İ ATİ'NİN BAŞLICA EDEBİYATÇILARI
Fecr-i Ati'nin en önemli edebiyatçısı hiç kuşkusuz Ahmet Haşim'dir. Öteki edebiyatçıları ise Emin Bülent (1886-1942) Tahsin Nahit (1887-1919) ve Mehmet Behçet (1890-1980)'tir.

BAŞLICA FECRİ ATİ EDEBİYATÇILARI