ENİS BEHİÇ KORYÜREK'İN HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ, ESERLERİ
 
11 Mart 1891, İstanbul doğumlu olan şair yüksek öğrenemini Mülkiye'de (1910-1913) yaptıktan sonra, hariciyeci olmuştur. Bükreş'te (1985), Budapeşte'de (1916-1922) konsolos katipliği ve konsolusluk yapmış, Türkiye'ye döndükten sonra adalet, iktisat ve çalışma bakanlıklarına bağlı çeşitli görevlerde çalışmıştır.

Şiirleriyle Balkan Savaşı dönemlerinde tanınmaya başlanmıştır. Servet-i Fünun'cuların etkisiyle ilk şiirleri Şehbal (1912-1914) dergisinde yayımlanmıştır. Daha sonra hece ölçüsünü, sade dili benimseyerek, Ziya Gökalp'in önderliğini yaptığı Milli Edebiyat saflarına geçmiştir. Böylece kısa zamanda aruz ölçüsünden heceye ölçüsüne dönen, Enis Behiç'in en ünlü şiirleri, milli heyecanlarla yüklü epik şiirleridir. Hamasî ve lirik şiirler yazmıştır. 1946'dan sonra ise, ikinci kitabında toplanan tasavvuf şiirlerini yazmıştır.

Ruh çağırma gibi mistik sapmalara da yönelen Enis Behiç, 1949 yılında Ankara'da vefat etmiştir.

ESERLERİ

Miras(1927)
Varidat-ı Sülamaniye (1949)
Enis Behiç Koryürek'ten Miras ve Güneş'in Ölümü (iki baskısı yapılmıştır 1952,1971)