TİRYAKİ SÖZLER - CEBAB ŞEHABETTİN

 • Yüksek tepelerde hem yılana, hem kuşa rastlayabilirsiniz, fakat biri sürünerek, öteki uçarak yükselmiştir. 
 • Sağnak altında gülenle ağlıyan pek farkolunmaz. 
 • En iğrenç yalan gözyaşı şekline girendir.
 •  İnsanlar da koçlar gibi kafa kafaya döğüşürler.
 •  Konuşurken bâzıları için “kalbi ağzında” derler. Ben tercih ederim ki dimağı dilinde olsun.
 •  Adỉ fikre sarfedilmiş güzel ifadeden ziyâde, âdỉ ifade içinde gördüğüm güzel fikre acırım.
 •  Köhne fikirler paslanmış çivilere benzer: söküp atmak çok güçtür. 
 • Ahmaklık, daima nur ile alevi karıştırır ve kendisini her yakanı bir güneş sanır..
 • Kaplan sırtı için en tahammül edilmez yük merhamettir.
 • .Şen adam güneşe benzer: Girdiği yeri aydınlatmış olur.
 • .En geveze kuş ümittir. Kalbimizde hiç susmaz.
 • .Yalnız seni sevenleri sevmek mahabbet değil, mübâdeledir (alışveriştir).
 • Yerinde sayanlar, yürüyenlerden ziyâde ayak patırtısı eder.
 • .Saâdet Hızır Aleyhisselâm gibidir: Herkese hiç olmasa bir kere görünür. Bahtiyar olamayanlar karşılarına çıkan veyâ yanlarından geçen saâdeti tanımayanlar ve bundan dolayı ona dört elle sarılmayanlardır.
 • .Gölgesiz bahtiyarlık olmaz. Bak güneşte bile lekeler keşfolundu.
 • .Hürriyetin hakikî âşıkları esirler değil, hürlerdir. Zîrâ hürriyeti bile sevmek için tanımak lâzım gelir.
 • .Saâdet gibi şan ve şerefli de dışarıdan bekleme. Etrâfında el şakırtısı yokmuş, ne beis var? İçinde bir ses: “Aferin!” desin; bu kâfidir.
 •  Hakikỉ nişan göğsün dışına değil içine takılır.