GUDRET KÖPRÜSÜ EFSANESİ
Boğalı Köyü, Görele yakınlarında Haç Dağı'nın yamaçlarında kurulmuş bir Karadeniz köyüdür. Köyün çevre irtibatı, vadinin dibinden akan dere üstündeki Gudret köprüsüdür. Çevrede bu köprü için anlatılan ilginç bir efsane vardır. Bu efsaneyi büyük küçük herkes bilir.

Vaktiyle Boğalı Köyünde Ebe Nine denilen yaşlı bir kadın yaşarmış. Çevre köylerin bütün doğumlarını bu yaptırdığından bu isimle anılır. Ebe Nine kendisini başkasına yardım etmek için adamış sanki. Öyle ki bu yörede, tarlada kullanılmadığı için kimse öküz beslemez. Besleyenler de, boğa olarak besleyip, getirilen ineklerden, bir Got mısır veya fasulye alırmış. Ebe Nine ise, bir tek ineği dahi olmadığı halde bir boğa besler ve hiçbir ücret almazmış. Çevre halkı her gün inekleriyle onun yaşadığı köyün yamaçlarına tırmanırmış.

Ebe Nine, çevrenin bütün köylerinde hangi kadının ne zaman doğum yapacağını da çok iyi takip eder ve bilirmiş. Bir kış mevsiminde, derenin karşısındaki Kandahor köyündeki Gülüzar Kadının da doğumunun yaklaştığını böylece biliyordu. Bu mevsimde dereden geçmenin imkansız olduğunu da bildiğinden, her gece uykusu kaçıyordu. Ya derede sel olduğu bir gün Gülüzar Kadın hasta olur da onu çağırırlarsa... derenin azgın sularından nasıl geçecek, Gülüzar Kadına nasıl yardım edecekti? Korktuğu da başına geldi. Yağmurlu bir akşam, karşı köyden çağırıp, Gülüzar Kadının doğum hastası olduğunu söylediler. Ebe Nine nasıl yardıma gidecek? Derenin azgın sularından geçmek imkansız. Ömründe ilk defa birine yardım edememekten duyduğu üzüntü ile Allah'tan affını diler, dua eder ve yatağına girip yatar.

O gece öyle bir deprem olur ki, yer yerinden oynar sanki. Ebe Nine şafakta uyanır. Bir de ne görsün. Yağmur dinmiş, hava açmış. Üstelik derenin dar bir yerinin üstünü öyle bir kaya kapatmış ki, derenin azgın sularının üstünde taştan bir köprü. Üstünden üç tane yüklü katır yanyana geçer. Ebe Nine durur mu? Koşmuş hemen karşı köye. Gülüzar kadının yardımına.
Ebe Nine bu gün yok artık ama, bu taş halâ bu köyün tek ulaşımını sağlayan yer olarak durur. Adına da Gudret Köprüsü, Ebe Nine'nin köyüne de boğasından dolayı Boğalı Köyü derler.