DİVAN EDEBİYATI NESİRCİSİ NERGÎSÎ
Nergisî, (1580 Bosna - 1635 Gebze), yazar. Medrese öğrenimi gördü ve ilmiye sınıfına girdi. Uzun süre Rumeli şehirlerinde (Gabela, Mostar, Yenipazar) müderrislik ve kadılık görevlerinde bulundu; daha sonra vakanüvislik yaptı. Revan Seferi’ne giderken Gebze dolaylarında atından düşerek öldü. Koçi Bey ve Kâtip Çelebi’nin düz yazısındaki yalın anlatımı benimsemeyip, Veysi, Okçuzade gibi münşilerin süslü anlatımını örnek aldı. Günlük konuşma dilinde bol bol karşılığı olan durumları birtakım sıfatlar ve tamlamalarla yazarak değişik bir yapı biçimi kurmuştu.

Ünlü yapıtı “Hamse”; “Nihalistan”, “İksir-i Saadet”, “Meşakkul’uşşak”, “Kanunü’r-Reşat” ve “Gazevat-ı Müslime” adlı beş kitaptan meydana gelmiştir. İlk kitap “Nihalistan” hikâyeler dizisidir. Münşeat”ında ise çeşitli devlet adamlarına yazılacak mektupları klişeleştiren 50 kadar örnek vardır.

DİVAN EDEBİYATI

Divan Şiiri

Divan Nesri

Genel Özellikler
Nesir Yazarları