DİVAN ŞİİRİ NAZIM BİÇİMLERİ
Nazım biçimleri Nazım şekilleri,eşkal-i nazım), dize ve uyağın bir düzen içerinde birleşmesinden oluşur. Dizeler bir şiirde, en az ikili olmak üzere, üçlü, dörtlü, beşli, altılı, yedili, sekizli, dokuzlu ve onlu olarak kümelenirler. Bu kümelenişten mısra düzeni, mısralar arasında uyakların dağılımından da uyak düzeni doğar. Beyitlerden kurulu nazım biçimlerinde, beyitlerin ikinci dizesinde, dörtlüklerden kurulu nazım biçimlerinde dörtlüklerin son dizesinde yinelenen uyak, şiirin ana uyağıdır. Buna temel uyak da denir. Nazım biçimleri bu dize ve uyak düzenine göre çeşitli adlar alır.

Nazım biçiminde ölçü olarak kullanılan parçaya nazım birimi denir. Divan şiirnde nazım birimi beyit, halk şiirinde dörtlük ve yeni Türk şiirinde de dizedir.

Divan şiiri nazım biçimleri, beyitlerle kurulan biçimler ve bentlerle kurulan biçimler olmak üzere iki ana bölümde incelenir.
 

DİVAN ŞİİRİ NAZIM BİÇİMLERİ

Beyitlerle Kurulan Nazım BiçimleriBentlerle Kurulan Nazım Biçimleri
Gazel Rubai 
Kaside Tuyuğ 
Mesnevi Murabba 
Kıt'a Şarkı 
Müstezad Terbi 
 Muhammes 
 Tardiye 
 Tahmis 
 Taştir 
 Müseddes 
 Tesdis 
 Müsebba 
 Müsemmen 
 Mütessa 
 Muaşşer 
 Terkib-i Bent 
 Terci-i Bent 
Divan Şiiri Nazım Biçimleri Listesi sayfasından 17 öğe, Beyitlerle Kurulan Nazım Biçimleri, Bentlerle Kurulan Nazım Biçimleri, düzenleme zamanı sütununa göre sıralanmış olarak gösteriliyor. Daha fazla görüntüle »
 
 
 
  
 
 

DİVAN EDEBİYATI

Divan Şiiri

Divan Nesri

Genel Özellikler
 
Alt sayfalar (23): Tümünü Görüntüle