17 öğe gösteriliyor
Beyitlerle Kurulan Nazım BiçimleriBentlerle Kurulan Nazım Biçimleri
Sırala 
 
Sırala 
 
Beyitlerle Kurulan Nazım BiçimleriBentlerle Kurulan Nazım Biçimleri
 Müsemmen 
 Muaşşer 
 Taştir 
 Müseddes 
 Tahmis 
 Tesdis 
 Mütessa 
 Terci-i Bent 
 Müsebba 
 Terkib-i Bent 
 Tardiye 
 Muhammes 
Gazel Rubai 
Kaside Tuyuğ 
Kıt'a Şarkı 
Mesnevi Murabba 
Müstezad Terbi 
17 öğe gösteriliyor