MUAŞŞER NEDİR, MUAŞŞERİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Bentlerindeki dize sayısı on olan divan şiiri nazım şeklidiri. Divan edebiyatında hemen hem hiç kullanılmamıştır.