MÜTESSA NEDİR, MÜTESSANIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Bentlerindeki dize sayısı dokuz olan divan şiiri nazım biçimidir. Hemen hemen hiç kullanılmamıştır.